کود کمپوست

کود کمپوست ارگانیک چیست؟ +۲ تاثیر مثبت آن بر روی گیاهان

خاک و کود-کود کمپوست ارگانیک

کود کمپوست ارگانیک در اصلاح خاک و تولید محصول سالم نقش مهمی ایفا می کند. بدون استفاده ازکودهای بیولوژیک، کود کمپوست، بیوکمپوست و کود های دامی امکان تولیدمحصول ارگانیک وجود ندارد. در فرایند تولید کود کمپوست مواد بوسیله نوعی کرم به نام ایزینیا فتیدا (fotida Eisenia) تجزیه می‌ شود. کود کمپوست در حقیقت فضولاتی است که از معده کرم خارج می شود. مواد هنگام عبور از دستگاه گوارش کرم، با آنزیم ها، مخاط و ویتامین‌های دستگاه گوارش کرم ترکیب می‌شود. همچنین به یک کود غنی از عناصر غذایی تبدیل می‌گردد که برای افزایش حاصلخیزی خاک بسیار مناسب است.

مشخصات ظاهری کود کمپوست ارگانیک برای گیاهان و محصولات کشاورزی

کود کمپوست فاقد بو می باشد و همچنین کود کمپوست قابلیت جذب آب بالایی دارد. اندازه ذرات کود کمپوست ارگانیک حداکثر ۶ میلی متر است بنابراین وزن سبکی دارد. کود کمپوست دانه بندی ریز و یکنواختی دارد. هنگام عبور مواد (کود های دامی، بقایای گیاهی) از دستگاه گوارش کرم، ترشحات سیستم گوارش با این مواد ترکیب می‌شود. این ترکیبات شامل کربنات کلسیم، میکرو ارگانیسم ها، آنزیم ها و ویتامین ها است. همچنین بعد از ترکیب خصوصیات بهتری نسبت به مواد اولیه دارد. در خروجی این فرایند کود کمپوست ارگانیک عناصر غذایی غنی ای را خواهیم داشت. همچنین می تواند بر ساختار فیزیکی و شیمایی خاک تاثیر مثبتی داشته باشد. برای خرید کود کمپوست می‌توانید به سایت بهسازان کشت مراجعه بکنید.

فهرست تصاویر

کمپوست ۱

کمپوست ۲ کود ارگانیک

کمپوست ۳ گیاهان و محصولات کشاورزی

تاثیر مثبت و منفی مصرف کود کمپوست ارگانیک بر خاک گیاهان، محصولات کشاورزی

زمانی که کرم ها از مواد تغذیه می کنند همرا با مواد مقداری خاک هم وارد دستگاه گوارش کرم می‌شود. همچنین ترکیب خاک با مواد، خاکدانه های کروی شکل و پایداری را تشکیل می دهند. همچنین در ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک‌تاثیر مثبتی خواهد داشت. کود کمپوست ارگانیک علاوه بر تامین عناصر غذایی گیاه، با تغییر ساختار خاک شرایط خوبی را برای ریشه فراهم می‌کند. کود کمپوست ظرفیت نگهداری‌عناصر غذایی را در خاک افزایش می ‌دهد. کود کمپوست از نظر عناصر غذایی بسیار غنی است. همچنین عناصر غذایی موجود در آن به تدریج آزاد شده و در اختیار گیاه‌قرار می‌گیرد. کود کمپوست همچنین دارای‌ویتامین ها و اکسین است. کود کمپوست ارگانیک میزان عناصر ماکرو بالاتری نسبت به دیگر کودها دارد.

چه عواملی بر کیفیت کود کمپوست ارگانیک موثر است؟

کیفیت کود کمپوست تولید ‌شده بستگی به نوع مواد اولیه دارد. همچنین بستگی‌به‌کیفیت‌مواد اولیه، مدت زمان تولید کود، تعداد کرم در هر کیلوگرم مواد اولیه و شرایط آب و هوایی دارد. مواد اولیه کود کمپوست هر چه ناخالصی کمتری داشته باشد کود کمپوست ارگانیک تولید شده کیفیت بالاتری دارد. وجود مواد زاید و بذور علف هرز،ماسه و خاک در کود دامی باعث کاهش کیفیت کود کمپوست می شود. در ادامه به خصوصیات شیمیایی کود کمپوست می‌ پردازیم. کود کمپوست میزان عناصر بالاتری نسبت به سایر کود ها دارد همچنین از نظر میزان ازت غنی می‌باشد. همچنین عناصر میکرو آهن، مس، روی، و منگنز در کود کمپوست ارگانیک یافت می‌شود. اگر در این‌زمینه نیاز به‌مشاور دارید می‌توانید به‌سایت organic-agri مراجعه‌کنید.

کمپوست ۱

کمپوست -کود کمپوست ارگانیک
کمپوست -کود کمپوست ارگانیک-بهسازان کشت

تفاوت کیفیت کود کمپوست ارگانیک با کود گاوی در چیست؟

کود کمپوست ارگانیک به دلیل‌اینکه از نظر عناصر غذایی غنی‌تر از کود‌گاوی است به ازای هر هکتار میزان‌کمتری‌کود مصرف می‌شود. به طوری که در هر هکتار زمین زراعی حداکثر ۱۰ تن کود کمپوست مورد نیاز است. اگر بخواهیم از کود گاوی استفاده کنیم برای هر هکتار حداقل ۳۰ تن کود باید مصرف گردد. به‌دلیل وجود بذر علف هرز، عوامل بیماریزای قارچی و آفات در کود گاوی‌مصرف آن خسارت‌هایی را به محصول وارد می‌کند. در گلخانه ها به دلیل حساس بودن به این عوامل شدت خسارت بسیار بیشتر هم می‌شود. در فرایند تولید کود کمپوست ارگانیک عوامل‌خسارت زابه خوبی حذف می‌شود. با جایگزین کردن کود کمپوست با کیفیت به جای کود دامی خسارت ناشی از علف هرز به حداقل می‌رسد.

کود های دامی زمانی که وارد خاک می شود هنگام تجزیه، گاز آمونیاک تولید می کند. همچنین این گاز باعث سوختگی ریشه شده و رشد ریشه را تحت تاثیر قرار می دهد. کود کمپوست ارگانیک از نظر عناصر غذایی میکرو،غنی تر از کود دامی است. علاوه بر آن کود کمپوست محرک های رشد بیشتری نسبت به کود گاوی دارد. همچنین کود کمپوست ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی بالاتری نسبت به کود دامی دارد. همین موضوع هم باعث افزایش عناصر غذایی قابل دسترس برای ریشه گیاه می‌گردد. همچنین عناصر غذایی را به مرور در اختیار ریشه‌گیاه قرار میدهد که از این نظر نیز نسبت‌به کود دامی برتری‌دارد.

مزایای کود کمپوست ارگانیک برای گیاهان و محصولات کشاورزی

 • به دلیل تجزیه کامل، مواد عاری از بذر علف هرز می باشد.
 • استفاده از کود کمپوست ارگانیک هزینه های تولید را کاهش می دهد.
 • افزایش بهبود ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک ها.
 • حاوی میکرو ارگانیسم های هوازی مفید مانند ازتوباکتری‌ها است.
 • باعث تحریک رشد رویشی گیاه می گردد.
 • بدون عوامل بیماری زای قارچی است.
 • فاقد تخم حشرات و لارو و نماتد است.
 • کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی.
 • بر خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک تاثیر مثبت دارد.
 • کود کمپوست ارگانیک باعث افزایش عملکرد محصول می گردد.
 • افزایش کیفیت محصول به دلیل کاهش مصرف سم ها و کود های شیمیایی.
 • افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک.
 • کاهش هزینه های مبارزه با آفات، بیماریها و علف های هرز.
 • افزایش خاصیت انبارداری.
 • تولید محصول ارگانیک.

افزایش بهره وری با جایگزین کردن کود کمپوست ارگانیک به جای کود دامی

یکی‌دیگر از اهداف کشاورزی مدرن کاهش هزینه های تولید است. به طور قطع جایگزین کردن کود ‌کمپوست ارگانیک به جای کود دامی باعث افزایش بهره وری می گردد. امروزه کشاورزان بامعایب کودهای دامی آشنایی دارند و همین‌موضوع باعث شده به سمت کود های فراوری شده روی آورند. مصرف کود کمپوست حداقل یک سوم کود دامی است این موضوع علاوه بر کاهش هزینه خرید باعث‌کاهش‌هزینه ‌حمل‌ نیز می‌گردد. از طرفی به دلیل حذف عوامل بیماریزا، بذور علف هرز طی فرایند تولید کود کمپوست ارگانیک، هزینه سموم کاهش می‌یابد. اگر شما هم قصد خرید کود یا مشاوره گرفتن در این زمینه دارید می‌توانید به سایت بهسازان کشت مراجعه کنید. زیرا این سایت بهترین مشاور ها و بهترین قیمت را اراعه می‌دهد.

کمپوست ۲ کود ارگانیک

کود ارگانیک-کود کمپوست ارگانیک
کود ارگانیک-کود کمپوست ارگانیک-بهسازان کشت

نحوه تولید کود کمپوست ارگانیک برای گیاهان و محصولات کشاورزی

جایگزین کردن کود کمپوست ارگانیک به جای کودهای شیمیایی علاوه بر افزایش کیفیت خاک باعث کاهش پسماند ها می ‌گردد. همچنین این موضوع می تواند در کاهش آلودگی خاک و آب و سلامت محیط زیست و محصولات بسیار موثر باشد. در تولید کود کمپوست ارگانیک فرایندی است که در آن ضایعات مواد، به موادی با ارزش تر تبدیل می شود. در تولید کود کمپوست از روش های پشته ای و سبدی و مش و راکتوری و خانگی استفاده می شود. کیفیت ‌و قیمت کود کمپوست به ‌نوع مواد اولیه، مدت‌زمان‌فرایند، تعداد کرم در هر بستر، و روش تولید بستگی دارد. در صورتی که بتوانیم بدون کاهش کیفیت هزینه های تولید را کاهش دهیم قیمت کود کمپوست ارگانیک نیز رقابتی می‌شود.

تولید کود کمپوست ارگانیک به روش پشته ای برای گیاهان و محصولات کشاورزی

در ایران تولید کود کمپوست ارگانیک در تناژ بالا بیشتر به صورت پشته ای انجام می‌شود. روش‌پشته ای ممکن است به دو صورت رو باز و مسقف اجرا شود. در روش مسقف کرم ها از نور آفتاب و بارندگی محافظت می‌شود. در شیوه پشته‌ای از کود گاوی یا مواد دیگر به ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر و عرض ۷۰ سانتی متر ایجاد می‌گردد. ارتفاع کم باعث ایجاد تهویه مناسب شده و شرایط مناسبی را برای فعالیت و تولید مثل‌کرم ها فراهم می‌کند. در سایت organic-agri می‌توانید مشاور رایگان بگیرید و کود خریداری کنید.

زمین محل قرار گیری کود کمپوست ارگانیک بایستی مسطح و فاقد سنگ و گلوخ باشد. بهتر است سطح زمین مرطوب و فشرده شود این کار دو مزیت دارد. اول اینکه با فشرده شدن سطح زمین ناخالصی کمتری وارد کود کمپوست می شود. همچنین مانع نفوذ کرم به عمق خاک می گردد. بعد از ایجاد بایستی قبل از اضافه کردن کرم به بستر کود کمپوست ارگانیک به خوبی با آب شسته شود. این کار باعث می شود شیرابه از مواد خارج شود آبشویی کود کمپوست باعث کاهش شوری کود کمپوست می شود.

بعد از شستشو بایستی بر روی پشته شیاری به عمق پانزده سانتیمتر ایجاد کنید. کرم ها را در داخل شیار قرار دهید و بر روی کرم ها کود کمپوست ارگانیک بریزید. برای تامین رطوبت مورد نیاز برای فعالیت کرم ها پشته ها را باید به طور مداوم آبپاشی کنید. هوادهی مواد بستر طی چند مرحله ضروری می‌باشد برای این کار می توانید مواد بستر کرم را زیر رو کنید. در سایت بهسازان کشت می توانید مشاور رایگان بگیرید و کود خریداری کنید.

تولید کود کمپوست ارگانیک به روش خانگی ( سبدی) برای گیاهان، محصولات کشاورزی

این روش بیشتر در ابعاد کوچک و جمع و جور قابل‌اجراست و مناسب تولید کود کمپوست ارگانیک در خانه است. برای تولید کود کمپوست ارگانیک به این روش سبد هایی به ابعاد ۵۰*۷۰ و ارتفاع ۳۰ سانتی متر نیاز دارید. بعد از اینکه مواد را در داخل سبد قرار دادید در مرحله بعد باید کرم‌ها را به آن اضافه کنید. سپس باید سبدها را در یک جای تاریک قرار دهید و یا اینکه روی سبد ها را با پارچه بپوشانید. در روش سبدی به دلیل بالا بودن هزینه‌های سبد و کارگری هزینه تمام شده بیشتر از روش پشته ای است. شما برای جبران هزینه ها بایستی قیمت کود کمپوست ارگانیک را نسبت به دیگر رقبا بالا تر در نظر بگیرید.

تولید کود کمپوست ارگانیک به روش راکتوری برای گیاهان و محصولات کشاورزی

تولید کود کمپوست ارگانیک به روش راکتور هزینه اولیه بالاتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد. همچنین در طول دوره تولید به تعداد کارگر و زمان کمتری نسبت به روش‌های سنتی نیاز است. موضوع مهم دیگر این است که در فضای کمتر می توان مقدار بیشتری کود کمپوست ارگانیک تولید کرد. در روش راکتور از یک دستگاه به ابعاد ۱*۲*۱۲ متر استفاده می‌شود که ابعاد بسته فضای موجود می‌تواند تغییر کند. در زیر دستگاه یک توری مشبک قرار دارد که کار هوادهی را به خوبی انجام می دهد. یکی از مزیت های این دستگاه این است که برای جداسازی کرم از کود کمپوست ارگانیک نیاز به دستگاه‌جانبی نیست. هزینه های تولید در این سیستم بسیاربسیار کمتر از روش های دیگر است.

کمپوست ۳ گیاهان و محصولات کشاورزی

گیاهان و محصولات کشاورزی-کود کمپوست ارگانیک
گیاهان و محصولات کشاورزی-کود کمپوست ارگانیک-بهسازان کشت

مشخصات کرم های تولید کننده کود کمپوست ارگانیک برای گیاهان و محصولات کشاورزی

بیش از ۲۷۰۰ گونه متفاوت کرم خاکی در دنیا شناسایی شده است. یکی از بهترین گونه های دنیا برای تولید کود کمپوست ارگانیک، کرم خاکی ایزینیا فتیداEisenia) (fotida است. این نوع کرم با تغذیه از بهترین مواد عالی، آنها را به موادی قابل جذب برای گیاهان تبدیل می کند. کرم های ایزینیا فتیدا از نظر شکل‌ظاهری لوله ای شکل هستند و از تعداد زیادی حلقه تشکیل شده اند. طول کرم ها و تعداد حلقه های روی بدن کرم بسته به نوع گونه متفاوت می باشد. حلقه‌ ی اول دهان و حلقه‌ی آخر روی بدن کرم حلقه مقعدی نامیده می شود. حلقه کلیتویوم یا حلقه جنسی که معمولاً در قسمت‌جلو بدن کرم قرار دارد کار تولید مثل را انجام می دهد.

سخن پایانی و جمع بندی کامل و مفید برای شما

همان طور که متوجه شدید؛ روش های استفاده از کود کمپوست ارگانیک برای گیاهان و محصولات کشاورزی بسیار ساده است. بنابراین به‌ مهارت زیادی نیاز ندارید. از این‌ رو هر کسی می ‌تواند به‌ راحتی از کود کمپوست برای گیاهان و محصولات کشاورزی استفاده کند. خاک به‌ طور معمول از مواد بسیار مغذی برای‌گیاهان برخوردار است. شما نیز باید برای رشد بهتر گیاه های مختلف تان از یک کود مغذی کمک بگیرید. تمام نیازهای خاک را برطرف کنید. از کود کمپوست ارگانیک به صورت صحیح و به میزان کافی بهره بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت organic-agri مراجعه کنید.

موضوعکود کمپوست
نویسندهرسول قاسمی
تاریخ۷/۹/۱۴۰۲

سوال های متداول اکثر کاربرها از مشاورین کاربلد ما

آیا کود کمپوست ارگانیک بو دارد؟

کود کمپوست فاقد بو می‌باشد.

از‌چه‌نوع‌کرمی‌برای‌تولید‌کود ‌کمپوست‌ ارگانیک‌استفاده‌می‌شود؟

در فرایند‌تولید‌ کود کمپوست ارگانیک از کرم خاکی ایزینیا فتیداEisenia) (fotida استفاده می‌شود.

روش‌پشته‌ای‌به‌چند‌صورت‌اجرامی‌شود؟

روش‌پشته‌ای‌به‌دوصورت‌رو باز و مسقف‌اجرا‌می‌شود.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.