در برنامه کوددهی انگور باید به نکات زیادی اشاره شود. مثلا نوع کودی که استفاده می شود مهم است. یا زمانی که قرار است از کود استفاده شود برنامه کوددهی انگور را تغییر می دهد. کودهایی مفید هستند که مواد مغذی کافی داشته باشند. البته برای نوشتن برنامه کوددهی انگور ابتدا باید شرایط را بررسی کنیم. باید علت بارندادن درخت مشخص شود. سپس می توانیم با توجه به نتایج آزمایشات و بررسی ها یک برنامه کوددهی انگور مناسب تهیه کنیم.

بهترین کود مخصوص چالکود برای انگور

بهترین کود مخصوص چالکود برای انگور، کودی است که دارای عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب باشد. این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و بور هستند. همچنین، وجود برخی عناصر ریزمغذی مانند مولیبدن، سلنیوم و کلر نیز برای رشد و باردهی بهتر انگور ضروری است. ورمی کمپوست و ریتاردو هر دو از کودهایی هستند که می توانند در برنامه کوددهی انگور جا داشته باشند. ورمی کمپوست یک کود آلی است که دارای عناصر غذایی متنوعی است. این کود به تقویت سیستم ریشه انگور کمک می کند و باعث بهبود رشد و باردهی آن می شود. ریتاردو یک کود شیمیایی است که دارای عناصر غذایی پتاسیم و گوگرد است.

ترکیب ورمی کمپوست و ریتاردو برای چالکود انگور می تواند در برنامه کوددهی انگور بسیار مفید باشد. این ترکیب باعث تامین عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب می شود. همچنین باعث بهبود رشد و باردهی آن می گردد. مقدار مصرف ورمی کمپوست و ریتاردو برای چالکود انگور به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله این عوامل میتوان سن درخت، نوع خاک و میزان باردهی آن را نام برد. به طور کلی، به ازای هر سال سن درخت یک تا دو کیلو ورمی کمپوست مصرف می شود برای مثال برای یک درخت ده ساله ده تا بیست کیلو ورمی کمپوست مورد نیاز است .

بهترین زمان تغذیه کودی انگور

بهترین زمان تغذیه کودی انگور، به عوامل مختلفی مانند سن درخت، نوع خاک و میزان باردهی آن بستگی دارد. به طور کلی، می توان زمان های زیر را برای تغذیه کودی انگور توصیه کرد. همچنین مزایای کوددهی در هر یک از این فصول را بررسی می کنیم.

تغذیه کودی در این زمان باعث تقویت سیستم ریشه انگور و افزایش مقاومت به سرما می شود. 

  • بهار: در این زمان، درخت انگور در حال رشد است و نیاز به عناصر غذایی بیشتری دارد.

تغذیه کودی در این زمان باعث افزایش رشد درخت انگور و افزایش کیفیت میوه می شود.

  • تابستان: در این زمان، درخت انگور در حال باردهی است و نیاز به عناصر غذایی بیشتری دارد.
  • اواخر شهریور و اوایل پاییز: تغذیه پس از برداشت جهت باردهی سال اینده

تغذیه کودی در این زمان باعث افزایش باردهی و بهبود کیفیت میوه درخت انگور  در سال اینده می شود.

در نهایت، توصیه می شود که برنامه تغذیه کودی انگور با توجه به نیازهای درخت و شرایط اقلیمی منطقه، توسط یک متخصص کشاورزی تنظیم شود.

کود مناسب زمان تورم جوانه ها

کود مناسب زمان تورم جوانه ها انگور، کودی است که دارای عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب باشد. این عناصر شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و بور هستند. همچنین، وجود برخی عناصر ریزمغذی مانند مولیبدن، سلنیوم و کلر نیز برای رشد و باردهی بهتر انگور ضروری است. به طور کلی، کودهای مایع فروت ست برای این زمان در برنامه کوددهی انگور مناسب هستند. این کودها به سرعت توسط برگ ها جذب می شوند و باعث تحریک گلدهی و میوه دهی انگور می شوند. 

عناصر اصلی موجود در کودهای فروت ست عبارتند از مواردی که در ادامه در بهسازان کشت ذکر می کنیم. نیتروژن برای رشد و نمو برگ ها و شاخه ها ضروری است. فسفر برای تقسیم سلولی و رشد ریشه ها ضروری است. پتاسیم برای تولید گل و میوه و افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات ضروری است. پتاسیم میتواند در برنامه کوددهی انگور جا داشته باشد. علاوه بر این عناصر، برخی از کودهای فروت ست حاوی عناصر ریزمغذی مانند بور، روی و منگنز نیز هستند. این عناصر نیز برای رشد و باردهی بهتر انگور در برنامه کوددهی انگور ضروری هستند.

کوددهی انگور زمان ظهور خوشه

کوددهی انگور در زمان ظهور خوشه برای تحریک رشد خوشه ها و افزایش باردهی انگور ضروری است. کوددهی انگور در زمان ظهور خوشه (قبل از باز شدن گل) را می توان به دو روش انجام داد. روش اول کوددهی خاک است. در این روش در برنامه کوددهی انگور، کود را به صورت جامد یا مایع در اطراف درخت انگور می پاشند. یا اینکه کود را به داخل خاک می دهند. روش بعدی در برنامه کوددهی گندم کوددهی برگ ها است. در این روش، کود را به صورت محلول در آب تهیه می کنند. سپس روی برگ های درخت اسپری می کنند.

در ادامه، در organic-agri به بررسی مزایای کوددهی انگور در زمان ظهور خوشه (قبل از باز شدن گل) می پردازیم. کوددهی در این زمان باعث تحریک رشد خوشه ها و افزایش تعداد دانه ها در هر خوشه می شود. کوددهی در این زمان باعث افزایش باردهی انگور می شود. کوددهی در این زمان باعث بهبود کیفیت میوه انگور می شود. می توان نتیجه گرفت که کوددهی انگور در زمان ظهور خوشه (قبل از باز شدن گل) می تواند مفید باشد.

کود مناسب زمان ارزنی شدن میوه

کود مناسب زمان ارزنی شدن میوه انگور، کودی است که دارای عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب باشد. به طور کلی، ترکیب کود مینرال کود تکسا و قرص جیبرلین برای این زمان برای برنامه کوددهی انگور مناسب است. این ترکیب باعث افزایش رشد و نمو میوه ها، افزایش سایز میوه ها و افزایش کیفیت میوه ها می شود. قرص جیبرلین یک هورمون رشد است که باعث افزایش رشد و نمو میوه ها می شود. این قرص میتواند عنصر خوبی در برنامه کوددهی انگور باشد. این هورمون همچنین باعث افزایش سایز میوه ها و افزایش کیفیت میوه ها نیز می شود.

مقدار مصرف این دو کود به عوامل مختلفی مانند سن درخت، نوع خاک و میزان باردهی آن بستگی دارد. بهترین روش مصرف قرص جیبرلین را به صورت محلول پاشی و روی برگ های درخت اسپری کنید. کوددهی انگور با مینرال کود تکسا و قرص جیبرلین را می توان در هر سال یک بار انجام داد. بهترین زمان برای انجام این کار در برنامه کوددهی انگور، فصل تابستان و در زمان ارزنی شدن میوه ها است.

علت بار ندادن درخت انگور

درخت انگور باید به سن بلوغ رسیده باشد تا بتواند میوه دهد. اگر درخت انگور شما هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد، نباید انتظار داشته باشید که میوه دهد. کمبود عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و بور می تواند باعث بار ندادن درخت انگور شود. برخی از آفات و بیماری ها می توانند باعث ریزش گل ها و میوه های انگور شوند. برخی از ارقام انگور به طور طبیعی باردهی کمتری دارند. اگر درخت انگور شما از این ارقام باشد، ممکن است نتواند به اندازه ارقام پربارتر میوه دهد.

درخت انگور به نور خورشید زیادی نیاز دارد. اگر درخت انگور شما به اندازه کافی نور دریافت نکند، ممکن است میوه ندهد. درخت انگور به آبیاری منظم نیاز دارد. اگر درخت انگور شما به اندازه کافی آب دریافت نکند، ممکن است میوه ندهد. دمای مناسب برای رشد و نمو درخت انگور بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است. اگر دمای هوا از این محدوده خارج شود، ممکن است درخت انگور میوه ندهد. درخت انگور به خاک حاصلخیز و با زهکشی خوب نیاز دارد. اگر خاک درخت انگور شما نامناسب باشد، ممکن است میوه ندهد.

کمبود نیتروژن باعث ریزش برگ ها و شاخه ها می شود. فسفر برای تقسیم سلولی و رشد ریشه ها ضروری است. کمبود فسفر باعث رشد ضعیف درخت انگور می شود. پتاسیم برای تولید گل و میوه و افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات ضروری است. کمبود پتاسیم باعث ریزش گل ها و میوه ها می شود. کلسیم برای تقسیم سلولی و رشد طبیعی میوه ها ضروری است. کمبود کلسیم باعث اختلال در تقسیم سلولی و رشد میوه ها می شود. بور برای انتقال مواد غذایی و آب در گیاه ضروری است. کمبود بور باعث اختلال در انتقال مواد غذایی و آب به میوه ها می شود.

علت تنک شدن خوشه انگور

تنک شدن خوشه انگور می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، کمبود عناصر غذایی کلسیم و بور در برنامه کوددهی انگور است. کلسیم برای تقسیم سلولی و رشد طبیعی میوه ها ضروری است. کمبود کلسیم باعث اختلال در تقسیم سلولی و رشد میوه ها می شود. در نتیجه، میوه ها کوچک، بدشکل و بی کیفیت می شوند. حضور بور برای انتقال مواد غذایی و آب در گیاه در برنامه کوددهی انگور ضروری است. کمبود بور در برنامه کوددهی انگور باعث اختلال در انتقال مواد غذایی و آب به میوه ها می شود. در نتیجه، میوه ها کوچک، بدشکل و بی کیفیت می شوند.

علاوه بر کلسیم و بور، کمبود سایر عناصر غذایی نیز می تواند باعث تنک شدن خوشه انگور شود. منظور از عناصر دیگر فسفر، آهن، منیزیم و روی است. علائم کمبود کلسیم در برنامه کوددهی انگور موارد زیر است. میوه ها کوچک، بدشکل و بی کیفیت هستند. نوک میوه ها قهوه ای می شود. میوه ها زودتر از موعد می ریزند. در ادامه در بهسازان کشت علائم کمبود بور در انگور را بررسی می کنیم. میوه ها کوچک، بدشکل و بی کیفیت هستند. میوه ها درشت نمی شوند. میوه ها زودتر از موعد می ریزند.

تنک شدن خوشه انگور - برنامه کوددهی انگور

زمان مصرف کود فول مکس بمب در انگور

کود فول مکس بمب یک کود کامل و متعادل است. این کود حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در مقادیر مناسب است. این کود برای انواع گیاهان از جمله انگور قابل استفاده است. زمان مصرف کود فول مکس بمب در برنامه کوددهی انگور، به شرایط مختلفی آن بستگی دارد. به طور کلی، می توان این کود را در هر زمان از سال استفاده کرد. منظور این است که هر زمان که درخت انگور به مواد غذایی نیاز داشته باشد، می توان استفاده کرد.

با این حال، برخی از زمان های مناسب برای مصرف این کود در انگور را در ادامه بررسی می کنیم. کود فول مکس بمب را می توان در فصل بهار و قبل از گلدهی انگور استفاده کرد. این کار باعث تحریک گلدهی و افزایش باردهی انگور می شود. کود فول مکس بمب را می توان در فصل تابستان و در زمان رشد و نمو میوه ها استفاده کرد. این کار باعث افزایش رشد و نمو میوه ها و بهبود کیفیت میوه ها می شود. کود فول مکس بمب را می توان در فصل پاییز و قبل از خواب زمستانی درخت انگور استفاده کرد. این کار باعث تقویت سیستم ریشه انگور و افزایش مقاومت آن به سرما می شود.

کود مناسب افزایش طول خوشه

کود مناسب افزایش طول خوشه انگور، کودی است که حاوی عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب باشد. به طور کلی، کودهای مایع کامل و متعادل مانند کود فول مکس بمب برای افزایش طول خوشه انگور مناسب هستند. این کودها حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب هستند. این کودها باعث افزایش رشد و نمو شاخه ها و خوشه ها می شوند.

علاوه بر کودهای کامل و متعادل، می توان از کودهای اختصاصی برای افزایش طول خوشه انگور نیز استفاده کرد. این کودها حاوی مقادیر بالای نیتروژن و پتاسیم هستند که باعث افزایش رشد و نمو شاخه ها و خوشه ها می شوند. در ادامه، به بررسی برخی از کودهای مناسب برای افزایش طول خوشه انگور می پردازیم. اولین کود، کود فول مکس بمب است. این کود یک کود کامل و متعادل است که حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب است. این کود باعث افزایش رشد و نمو شاخه ها و خوشه ها می شود.

کود هیومیک اسید باعث افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه می شود. این امر باعث افزایش رشد و نمو شاخه ها و خوشه ها می شود. کود جیبرلین یک هورمون رشد است که باعث افزایش رشد و نمو گیاه می شود. این کود باعث افزایش طول خوشه ها می شود. کود مناسب افزایش طول خوشه انگور، کودی است که حاوی عناصر غذایی مورد نیاز انگور در مقادیر مناسب باشد. با استفاده از این کودها، می توان طول خوشه های انگور را افزایش داد و محصول بیشتری برداشت کرد.

بهترین کود برای درشت شدن انگور

بهترین کود برای درشت شدن انگور، کودی است که حاوی مقادیر بالای پتاسیم باشد. پتاسیم برای رشد و نمو میوه ها و افزایش اندازه آنها ضروری است. برخی از کودهای مناسب برای درشت شدن انگور را در ادامه بررسی می کنیم. کود پتاسیم خالص که حاوی مقادیر بالای پتاسیم است. این کود می تواند به تنهایی برای درشت شدن انگور استفاده شود. کود کامل و متعادل حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در مقادیر مناسب هستند. برخی از کودهای کامل و متعادل حاوی مقادیر بالای پتاسیم هستند و می توانند برای درشت شدن انگور استفاده شوند. کود هیومیک اسید باعث افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه می شود. روش مصرف کود برای درشت شدن انگور، روش محلول پاشی است.

درشت شدن انگور - برنامه کوددهی انگور

کود مناسب برای رنگ اوری انگور

کود مناسب برای رنگ اوری انگور (کالر بلوم)، کودی است که حاوی مقادیر بالای عناصر غذایی زیر باشد. روی برای تولید آنتوسیانین، رنگدانه های مسئول رنگ قرمز و بنفش در انگور، ضروری است. منیزیم برای تولید کلروفیل، رنگدانه سبز در برگ ها، ضروری است. آهن برای انتقال آنتوسیانین به میوه ها ضروری است. برخی از کودهای مناسب برای رنگ اوری انگور عبارتند از موارد زیر. کود کالر بلوم یک کود کامل و متعادل است که حاوی مقادیر بالای روی، منیزیم و آهن است. هیومیک اسید باعث افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه می شود. استفاده از کود هیومیک اسید همراه با کودهای حاوی روی، منیزیم و آهن می تواند باعث افزایش اثربخشی این کودها شود.

کود را می توان در فصل بهار و قبل از گلدهی انگور استفاده کرد. این کار باعث تحریک تولید آنتوسیانین در میوه ها می شود. کود را می توان در فصل تابستان و در زمان رشد و نمو میوه ها استفاده کرد. این کار باعث افزایش تولید آنتوسیانین در میوه ها می شود. با استفاده از کودهای مناسب به مصرف کود، می توان انگورهای با رنگ اوری تیره و خوشمزه برداشت کرد. می توان از این کود در هر زمان از سال استفاده کرد. با این حال، زمان مناسب برای مصرف این کود، فصل بهار و قبل از گلدهی انگور است.

تاثیر کود شوک ده ایکس در درشت شدن انگور

کود شوک ده ایکس یک کود کامل و متعادل است. این کود حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در مقادیر مناسب است. این کود حاوی مقادیر بالای پتاسیم است که برای رشد میوه ها و افزایش اندازه آنها ضروری است. کود شوک ده ایکس با تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه، باعث تحریک رشد میوه ها می شود. این کار باعث درشت شدن انگور می شود. کود ده ایکس باعث تحریک رشد میوه ها و افزایش اندازه آنها می شود. این کود باعث افزایش کیفیت میوه ها و بهبود طعم و رنگ آنها می شود. هم چنین باعث افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات می شود. در ادامه در وبسایت organic-agri کودهای دیگر را بررسی می کنیم.

زمان مصرف کود پتاس بالا شوک

کود را می توان در فصل بهار و قبل از گلدهی گیاه استفاده کرد. این کار باعث تحریک رشد و نمو گیاه و افزایش گلدهی آن می شود. کود را می توان در طول فصل رشد و نمو گیاه استفاده کرد. این کار باعث افزایش رشد و نمو گیاه و بهبود کیفیت محصول آن می شود. کود را هم می توان بعد از برداشت محصول استفاده کرد. این کار باعث کمک به گیاه برای رشد مجدد آن می شود. برای گیاهانی که به طور مکرر برداشت می شوند، مانند انگور، می توان از کود پتاس بالا شوک در فواصل زمانی منظم استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان این کود را هر ۱۵ تا ۳۰ روز یک بار استفاده کرد.

ارتباط با کارشناسان فروشگاه اینترنتی ارگانیک اگری جهت دریافت برنامه کودی اختصاصی انگور

با توجه به مواردی که در مقاله گفته شد، برنامه کوددهی انگور نیاز به بررسی دارد. برای دریافت سریع برنامه کوددهی انگور متناسب با شرایط خودتان می توانید با ما تماس بگیرید. ما در بهسازان کشت برنامه ی مناسب با شرایط شما را تهیه می کنیم. برای ارتباط با کارشناسان از قسمت تماس با ما اقدام کنید. برنامه ی کودی ما به صورت اختصاصی برای خود شما طراحی خواهد شد. بنابراین نیازی نیست نگرانی از بابت استفاده از آن داشته باشید. ما زمان بندی مناسب را برای شما تهیه می کنیم. هم چنین می توانید در ارتباط با تهیه ی کود مناسب از ما مشورت بخواهید. نوع کود و زمان کوددهی در برنامه کوددهی انگور خواهد گنجید.

جدول کوددهی انگور

مراحل رشد

روش کوددهی

نوع کود

مقدار کود

چالکود زمستانه

چالکود یا کانال کود

ورمی کمپوست یا کود دامی پوسیده

هر درخت پنج تا ده کیلو

زمان تورم جوانه ها

محلول پاشی

کود مایع فروت ست

۳ در هزار

زمان ظهور خوشه

محلول پاشی

 جیبرلیک و دهایکس شوک

۳ در هزار برای کود ده ایکس

زمان ارزنی شدن میوه

آبیاری

ترکیب کود مینرال کود تکسا

طبق توصیه کارشناس

زمان آب افتادن میوه

کود آبیاری

کود پتاس بالا

 

زمان رنگ گیری

محلول پاشی

کود کالربلوم

 

نکته مهم : برنامه کودی توصیه شده در این مقاله عمومی می باشد و قبل از مصرف هر نوع کود لطفا با کارشناسان شرکت تماس بگیرید

نتیجه گیری در ارتباط با برنامه کوددهی انگور

برای اینکه باردهی مناسب و خوب از درخت انگور داشته باشیم نیاز به برنامه کوددهی انگور مناسب داریم. برای تهیه ی برنامه کوددهی انگور باید به زمانی که میخواهیم از کود مناسب استفاده کنیم توجه کنیم. با توجه به زمان های متفاوت نوع کود و شیوه ی کوددهی و مقدار آن متفاوت است. برای تهیه ی برنامه کوددهی انگور ابتدا باید شرایط درخت های انگور بررسی شود. باید علت بارندادن درخت انگور را پیدا کرد تا بتوان برای آن برنامه ریزی کرد. گاهی اوقات کمبود مواد مغذی باعث بارندادن درخت انگور می شود. در این شرایط باید برنامه کوددهی انگور مناسب تهیه شود. همچنین میزان کوددهی انگور بسیار مهم است. باید حتما به میزان مناسب توجه داشت.