کلم سفید یکی از انواع کلم است که به تغذیه مناسب نیاز دارد. در مورد کلم سفید باید به زمان کوددهی و انواع کود توجه داشته باشیم. کلم سفید می تواند به راحتی تقویت شود و رشد خوبی داشته باشد. کود پتاس بالا یکی از کودهایی است که می تواند به کلم سفید کمک کند. البته با توجه به زمان کوددهی به کلم سفید، نوع کود می تواند متفاوت باشد. در بهسازان کشت زمان و نوع کود مناسب برای کلم سفید را بررسی می کنیم. در این مقاله یک جدول برنامه ریزی برای کوددهی نیز آورده شده است.

تغذیه کودی انواع کلم

انواع کلم از جمله کلم سفید برای رشد و نمو به ۱۳ عنصر غذایی نیاز دارند. در ادامه در بهسازان کشت این عناصر را بررسی می کنیم. نیتروژن یکی از عناصر غذایی اصلی است که نقش مهمی در رشد و نمو کلم سفید دارد. نیتروژن برای تولید پروتئین، کلروفیل، و سایر ترکیبات ضروری مورد نیاز است. فسفر برای تولید انرژی، تقسیم سلولی، و انتقال مواد مغذی در کلم سفید مورد نیاز است. پتاسیم برای تنظیم آب و تعادل اسیدیته در گیاه، و همچنین برای مقاومت کلم در برابر آفات مورد نیاز است.

کوددهی انواع کلم

کلسیم یک عنصر ثانویه است که نقش مهمی در رشد کلم سفید دارد. کلسیم برای استحکام دیواره سلولی، و همچنین برای تقسیم سلولی و انتقال مواد مغذی در کلم سفید مورد نیاز است. منیزیم نیز نقش مهمی در رشد و نمو گیاه دارد. منیزیم برای تولید کلروفیل، و برای تقسیم سلولی و انتقال مواد مغذی در کلم سفید مورد نیاز است. گوگرد یک عنصر غذایی ثانویه است. گوگرد برای تولید پروتئین، و همچنین برای تقسیم سلولی و انتقال مواد مغذی در کلم سفید مورد نیاز است. بور برای تقسیم سلولی، و همچنین برای انتقال مواد مغذی در کلم سفید مورد نیاز است. آهن برای تولید کلروفیل، و همچنین برای تقسیم سلولی و انتقال مواد مغذی در کلم سفید مورد نیاز است.

روی برای تقسیم سلولی، و همچنین برای مقاومت کلم سفید در برابر آفات و بیماری ها مورد نیاز است. منگنز و مس برای تولید کلروفیل، و برای تقسیم سلولی و انتقال مواد مغذی در کلم سفید مورد نیاز هستند. میزان نیاز انواع کلم به هر یک از این عناصر غذایی بسته به عوامل مختلفی متفاوت است. عوامل مختلف مانند نوع کلم، شرایط آب و هوایی، رقم کلم، و هدف از کوددهی. بنابراین، برای تعیین میزان کود مورد نیاز، باید آزمایش خاک انجام شود.

کود دهی قبل از کاشت کلم

به طور کلی، کوددهی انواع کلم در سه مرحله اصلی انجام می شود. کوددهی قبل از کاشت معمولاً با کودهای فسفره و پتاسه انجام می شود. زمان مناسب برای این کوددهی، معمولاً یک هفته قبل از کاشت تا زمان  کاشت است. کوددهی سرک معمولاً با کودهای نیتروژنی انجام می شود و برای افزایش رشد رویشی و تولید کلم انجام می شود. زمان مناسب برای کوددهی کلم سفید، معمولاً در مراحل پنجه زنی، ساقه دهی، و قبل از گلدهی است. کوددهی بعد از برداشت معمولاً با کودهای نیتروژنی و فسفر انجام می شود و برای بهبود عملکرد در سال بعد انجام می شود.

کوددهی قبل از کاشت کلم سفید با ورمی کمپوست می تواند مزایای زیادی داشته باشد. از جمله می توان  بهبود ساختار خاک و زهکشی ,افزایش ظرفیت نگهداری آب نام برد. همچنین از این مزایا می توان  افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک را نام برد. بهبود جذب مواد مغذی توسط گیاه و کاهش نیاز به کوددهی بعدی هم از مزایای بعدی است. ورمی کمپوست یک کود آلی غنی از مواد مغذی است که توسط کرم های خاکی تولید می شود. این کود حاوی مقادیر بالایی از عناصر غذایی اصلی و میکرو، همچنین مواد آلی و هوموس است.

برای کوددهی قبل از کاشت کلم سفید با ورمی کمپوست، باید خاک را آماده کنیم. یعنی باید خاک را به عمق ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر شخم بزنید. سپس، ورمی کمپوست را با خاک مخلوط کنید. میزان مصرف ورمی کمپوست بسته به نوع خاک و نیاز گیاه متفاوت است. در اینجا چند نکته برای کوددهی قبل از کاشت کلم سفید با ورمی کمپوست آورده شده است. از ورمی کمپوست تازه استفاده نکنید. ورمی کمپوست تازه ممکن است حاوی لاروها و تخم کرم های خاکی باشد که می توانند برای گیاه مضر باشند. ورمی کمپوست را به طور یکنواخت در خاک پخش کنید.

زمان کوددهی

کود مناسب بعد از کاشت نشا

کود مناسب بعد از کاشت نشا کلم سفید فول هیومیک است. فول هیومیک یک کود آلی غنی از مواد مغذی است. این کود حاوی مقادیر بالایی از عناصر غذایی اصلی و میکرو، همچنین مواد آلی و هوموس است. این کود می تواند مزایای زیادی برای کلم سفید داشته باشد. مثلا بهبود رشد و نمو گیاه، افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها و بهبود کیفیت کلم سفید. فول هیومیک حاوی مقادیر بالایی از اسیدهای هیومیک و فولویک است. این اسیدها می توانند به بهبود ساختار خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب، و بهبود جذب مواد مغذی کمک کنند.

برای کوددهی بعد از کاشت نشا فول هیومیک، باید خاک را به عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر شخم بزنید. سپس، فول هیومیک را با خاک مخلوط کنید. میزان مصرف فول هیومیک بسته به نوع خاک و نیاز گیاه متفاوت است. به طور کلی، توصیه می شود از هر متر مربع زمین، ۵ تا ۱۰ کیلوگرم فول هیومیک استفاده شود. در اینجا چند نکته برای کوددهی بعد از کاشت نشا فول هیومیک آورده شده است. فول هیومیک را به طور یکنواخت در خاک پخش کنید. بعد از کوددهی، خاک را آبیاری کنید تا فول هیومیک با خاک ترکیب شود.

در اینجا برخی از مزایای استفاده از فول هیومیک برای کوددهی بعد از کاشت نشا کلم سفید آورده شده است. فول هیومیک می تواند به بهبود رشد ریشه، افزایش طول ساقه، و افزایش تعداد برگ ها کمک کند. این امر منجر به افزایش رشد و نمو کلی کلم سفید می شود. فول هیومیک می تواند به بهبود سیستم ایمنی کلم سفید کمک کند. این امر باعث می شود که گیاه در برابر آفات و بیماری ها مقاوم تر شود. فول هیومیک می تواند به بهبود کیفیت محصول کمک کند. این امر منجر به افزایش اندازه، رنگ، و طعم کلم سفید می شود.a

تغذیه کودی کلم در مرحله ۲ تا ۴ برگی

کلم سفید به فسفر زیادی برای رشد و نمو نیاز دارد. فسفر برای تولید انرژی، تقسیم سلولی، و انتقال مواد مغذی در کلم سفید ضروری است. انواع مختلفی از کودهای فسفردار برای کلم سفید وجود دارد. برخی از کودهای فسفردار رایج عبارتند از سوپر فسفات ساده و فسفات آمونیوم و سوپر فسفات تریپل. کود سوپر فسفات ساده حاوی ۱۸ درصد فسفر است. سوپر فسفات تریپل حاوی ۴۶ درصد فسفر است. فسفات آمونیوم حاوی ۱۶ درصد فسفر و ۲۱ درصد نیتروژن است.

در مرحله ۲ تا ۴ برگی، کلم به فسفر و نیتروژن بیشتری نیاز دارد. فسفر برای رشد ریشه و نیتروژن برای رشد رویشی گیاه ضروری است. در این مرحله، می توان از کودهای فسفردار و اوره برای تغذیه کلم سفید استفاده کرد. کود فسفردار می تواند به رشد ریشه، جذب مواد مغذی، و مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی کمک کند. کود اوره نیز می تواند به افزایش رشد رویشی گیاه، افزایش تولید برگ، و بهبود کیفیت محصول کمک کند. میزان مصرف کودهای فسفردار و اوره بسته به نوع خاک و نیاز گیاه متفاوت است.

برای کوددهی کلم سفید در این مرحله، می توان از کود آبیاری یا محلول استفاده کرد. کود آبیاری را می توان با آب آبیاری مخلوط کرد و به زمین داد. کود محلول را می توان با آب رقیق کرد به کلم سفید داد. در اینجا چند نکته برای تغذیه کودی کلم سفید در مرحله ۲ تا ۴ برگی آورده شده است. از کوددهی بیش از حد خودداری کنید. کوددهی بیش از حد می تواند باعث سوختگی برگ ها و آسیب به کلم سفید شود. از کوددهی در زمان گرمای شدید خودداری کنید. کوددهی در زمان گرما می تواند باعث سوختگی ریشه ها شود. کوددهی مناسب کلم سفید در مرحله ۲ تا ۴ برگی می تواند به رشد و نمو بهتر گیاه کمک کند.

کود مناسب برای رشد سریع بوته

کلم سفید یک گیاه فصل سرد است که برای رشد و نمو به مواد مغذی زیادی نیاز دارد. مهم ترین مواد مغذی مورد نیاز کلم عبارتند از نیتروژن، فسفر و پتاسیم. نیتروژن برای تولید پروتئین، کلروفیل، و سایر ترکیبات ضروری گیاه مورد نیاز است. فسفر برای ریشه، تقسیم سلولی، و انتقال مواد مغذی در گیاه ضروری است. پتاسیم برای تنظیم آب و مواد معدنی در گیاه ضروری است. کود مناسب برای رشد بوته کلم، کودی است که حاوی مقادیر مناسبی از این مواد مغذی باشد.

زمان کوددهی

نانو کود ده ایکس شوک یک کود شیمیایی است که حاوی  نیتروژن فسفر پتاس هیومیک اسید، جلبک دریایی و آمینو اسید است. این کود به سرعت توسط گیاه جذب می شود و می تواند به رشد سریع کلم سفید کمک کند. این کود برای رشد بوته کلم سفید می تواند به روش های مختلفی استفاده شود. یکی از روش ها، استفاده از این کود به صورت کود آبیاری است. برای این کار، می توان کود ده ایکس شوک را با آب آبیاری مخلوط کرد و به زمین داد. روش دیگر استفاده از این کود به صورت کود محلول است. برای این کار، می توان این کود را با آب رقیق کرد و به گیاه داد.

کود فول مکس بمب یک کود مایع آلی است که حاوی مقادیر مناسبی از عناصر غذایی اصلی و میکرو است. این کود می تواند مزایای زیادی برای گیاهان داشته باشد. مثلا بهبود رشد و نمو گیاه، افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها و بهبود کیفیت محصول. این کود حاوی مقادیر بالایی از نیتروژن، فسفر، و پتاسیم است. این عناصر غذایی برای رشد و نمو گیاه ضروری هستند. نیتروژن برای تولید پروتئین، کلروفیل، و سایر ترکیبات ضروری گیاه مورد نیاز است. فسفر برای رشد ریشه، تقسیم سلولی، و انتقال مواد مغذی در گیاه ضروری است. پتاسیم برای تنظیم آب و مواد معدنی در گیاه ضروری است.

کود دهی در زمان تشکیل هد

در زمان تشکیل هد، گیاه به مقادیر بیشتری از عناصر غذایی نیاز دارد تا بتواند گل و میوه تولید کند. در organic-agri این عناصر را بررسی می کنیم. نیتروژن برای تولید پروتئین، کلروفیل، و سایر ترکیبات ضروری کلم سفید مورد نیاز است. فسفر برای رشد ریشه، تقسیم سلولی، و انتقال مواد مغذی در گیاه ضروری است. پتاسیم برای تنظیم آب و مواد معدنی در کلم سفید ضروری است. آهن برای تولید کلروفیل ضروری است. روی برای تولید هورمون ها و آنزیم های ضروری گیاه ضروری است. منگنز برای تولید کلروفیل و سایر ترکیبات ضروری گیاه ضروری است.

کود مناسب برای کوددهی زمان تشکیل هد، کودی است که حاوی مقادیر مناسبی از این عناصر غذایی باشد. یکی از کودهای مناسب برای کوددهی زمان تشکیل هد، کود میکرو میکس است. این کود حاوی مقادیر مناسبی از عناصر غذایی میکرو مانند آهن، روی، منگنز، مس، و بور است. این عناصر غذایی برای رشد و نمو کلم سفید ضروری هستند. کود میکرو میکس می تواند به روش های مختلفی استفاده شود. یکی از روش ها، استفاده از این کود به صورت کود آبیاری است. برای این کار، می توان این کود را با آب آبیاری مخلوط کرد و به زمین داد.

روش دیگر استفاده از کود میکرو میکس، استفاده از این کود به صورت کود محلول است. برای این کار، می توان این کود را با آب رقیق کرد و به صورت محلول به گیاه داد. در اینجا چند نکته برای کوددهی زمان تشکیل هد آورده شده است. کوددهی بیش از حد می تواند باعث سوختگی برگ ها و آسیب به کلم سفید شود. از کوددهی در زمان گرمای شدید خودداری کنید. کوددهی مناسب زمان تشکیل هد می تواند به بهبود کیفیت محصول کمک کند.

کود مناسب برای رشد گل کلم

برای رشد بهتر گل کلم سفید، نیاز به کود مناسب و تغذیه مناسب برای این گیاه دارید. در زیر چند نکته و کود مناسب برای رشد گل کلم سفید را بررسی می‌کنیم.  کودهای کامل کشاورزی که شامل نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) است را می‌توانید برای اولین بار  گل کلم استفاده کنید. کود با اندکی فسفر بیشتر دسته ی بعدی است. در فازهای اولیه رشد گل کلم، استفاده از کودهایی با مقدار بیشتری از فسفر مفید است. فسفر برای تشکیل ریشه و تقویت سیستم ریشه گیاه بسیار حیاتی است.

کود دوره گلدهی یک مورد دیگر است. در زمان گلدهی، ممکن است نیاز به کودهای حاوی بیشترین مقدار پتاسیم روی بور و کلسیم باشد. پتاسیم به گیاهان کمک می‌کند تا در مقابل استرس‌های محیطی مقاومت بیشتری داشته باشند. کود آلی هم باید بررسی شود. استفاده از کودهای آلی مانند کود کمپوست یا گوگرد طبیعی نیز می‌تواند برای رشد سالم گل کلم سفید مفید باشد. این کودها علاوه بر تغذیه گیاه، خاک را بهبود می‌بخشند. آبیاری منظم نکته ی مهم بعدی است. توجه به آبیاری منظم و متعادل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. گل کلم سفید به آب برای رشد و توسعه مناسبی نیاز دارد.

کود مناسب برای گل کلم شامل موادی است که نیازهای تغذیه‌ای این گیاه را تأمین کنند. در organic-agri این موارد را بررسی می کنیم. گل کلم سفید نیازمند مقادیر مختلفی از عناصر غذایی است که در مراحل مختلف رشد و تکامل آن تغییر می‌کنند. کود کاملN-P-K ، کود با بیشترین مقدار فسفر، کود حاوی پتاسیم و کود آلی کودهای مناسب هستند. اگر خاک شما نیاز به عناصر خاصی دارد، ممکن است نیاز به کودهای مخصوص به آن عناصر داشته باشید. از انالیز خاک برای تعیین نیازهای ویژه گل کلم سفید استفاده کنید.

جدول برنامه کودی

مراحل رشد

روش کوددهی

نوع کود

مقدار کود

توضیحات

قبل از کاشت

افزودن به خاک

ورمی کمپوست

برای هر متر مربع سطح کاشت، ۲ تا ۵ کیلوگرم کود آلی  

کود دهی قبل از شخم مزرعه

بعد از کاشت نشا

کود ابیاری

فول هیومیک  

۱۰ لیتر در هکتار

 

مرحله ۲ تا ۴ برگی

آبیاری  

اوره فسفات یا فسفر بالا

۵ تا ۱۰ کیلو

با توصیه کارشناس

مرحله ۴ تا ۶ برگی

محلول پاشی

فول مکس بمب یا کود ده ایکس شوک

۳ لیتر در هکتار

 

کود دهی در زمان تشکیل هد

آبیاری و محلول پاشی

کود میکرو میکس

۵ تا ۱۰کیلو در هکتار

 

کود دهی قبل از برداشت کلم

قبل از برداشت گل کلم سفید، باید برای گیاهان کود مناسب و به اندازه کافی فراهم شود.. در این مرحله، گیاهان نیاز به مقدار زیادی از عناصر مختلف دارند. پتاسیم یکی از عناصر مهم برای تقویت ساختار گیاه و افزایش مقاومت به برخی بیماری‌ها و استرس‌های محیطی است. قبل از برداشت کلم سفید، می‌توانید از کود حاوی پتاسیم با نسبت‌های مناسب (مثل ۰-۰-۶۰) استفاده کنید. فسفر به عنوان یکی از عناصر اصلی در توسعه سیستم ریشه و تقویت ساختار گیاهی استفاده می‌شود. در فازهای پایانی رشد کلم سفید، می‌توانید از کود حاوی فسفر استفاده کنید.

کودهای آلی مانند کمپوست یا گوگرد طبیعی نیز می‌توانند بهبود خاک و تغذیه گیاهان در مرحله برداشت کمک کنند. این کودها به طور طبیعی مواد غذایی را به خاک اضافه می‌کنند و باعث بهبود ساختار خاک می‌شوند. پیش از برداشت کلم سفید، می‌توانید تست خاک انجام داده و نیازهای گیاهان را از نظر عناصر غذایی ارزیابی کنید. سپس کودها را به میزان لازم بر اساس نتایج تست خاک اعمال کنید. توصیه می‌شود که دستورالعمل تولیدکننده را دنبال کرده و مقدار مناسب را به کمک ابزارهای اندازه‌گیری به گیاهان ارائه دهید.

در ادامه به برخی از نکات مهم در کوددهی قبل از برداشت کلم سفید اشاره می کنیم. کوددهی قبل از برداشت کلم باید در زمانی انجام شود که گیاه به مرحله برداشت نزدیک شده باشد. این کار به کلم سفید کمک می کند تا مواد مغذی مورد نیاز خود را برای تشکیل محصول جذب کند. نوع کود مورد استفاده برای کوددهی قبل از برداشت کلم سفید باید حاوی مقادیر مناسبی از پتاسیم باشد. میزان مصرف کود برای کوددهی قبل از برداشت بسته به نوع کود، شرایط محیطی، و هدف از کوددهی متفاوت است. توصیه می شود از هر متر مربع زمین، ۵۰ تا ۱۰۰ گرم کود پتاسیم استفاده شود.

بهترین زمان کوددهی کلم

بهترین زمان مصرف کود پتاس بالا در کلم

کود پتاسیم یکی از عناصر تغذیه‌ای مهم برای گیاهان است. این کود می‌تواند در تقویت مقاومت گیاهان به برخی شرایط محیطی و بهبود کیفیت محصولات تأثیرگذار باشد. زمان مناسب برای مصرف کود پتاسیم در کلم سفید به ویژه می‌تواند به عنوان زیر توضیح داده شود. گیاهان در مرحله گلدهی و برداشت نیاز زیادی به پتاسیم دارند. پتاسیم به عنوان یک عنصر مهم در تقویت مقاومت گیاهان به بیماری‌ها، استرس‌های محیطی و بهبود کیفیت محصولات اثر دارد. به خصوص در محصولات خوراکی مانند گل کلم سفید، بسیار حائز اهمیت است. مصرف کود پتاسیم در مراحل پایان فصل رشد گیاهان (پیش از فصل زمستان) می‌تواند به گیاهان کمک کند.

در صورت استفاده از کودهای کامل نیاز به افزودن کود پتاسیم اضافی ممکن است کمتر باشد. کود های کامل حاوی نیتروژن، فسفر، و پتاسیم به نسبت مناسب هستند. می‌توانید کود پتاسیم را در مراحل مهم رشد کلم سفید، مخصوصاً در فازهای گلدهی و برداشت، اعمال کنید. همچنین، همیشه مقدار مناسب را اعمال نمایید تا از احتمال آسیب به کلم سفید جلوگیری شود. پتاسیم می تواند باعث افزایش رشد ریشه ی کلم سفید شود. همینطور مانع از پژمردگی کلم سفید می شود. پتاسیم بر روی شکل و رنگ کلم هم تاثیر می گذارد.

در بهسازان کشت مزایای استفاده از پتاسیم برای کلم سفید را شرح می دهیم. کمبود پتاسیم در کلم سفید باعث پژمرده شدن آن می شود. کمبود پتاسیم باعث می شود مقاوت کلم سفید در برابر سرما و خشکی کم شود. این موضوع همینطور می تواند باعث سوختگی و زرد شدن برگ ها شود. اما افزودن پتاسیم این موارد را در کلم سفید جبران می کند. هم چنین مقاوت کلم سفید را در برابر آفات و بیماری ها افزایش می دهد. پتاسیم به حفظ رطوبت و آبرسانی کلم سفید کمک می کند.

نتیجه گیری در مورد کوددهی به انواع کلم و کلم سفید

کوددهی به کلم سفید می تواند موضوع بسیار حساس و مهمی باشد. با توجه به مطالبی که در organic-agri بررسی کردیم باید به نکاتی اشاره کنیم. زمان کوددهی برای کلم سفید می تواند مهم باشد. به همین علت یک جدول زمان بندی برای کوددهی به کلم سفید در مقاله آورده شده است. نوع کودی که برای کلم سفید استفاده می شود نیز می تواند مهم باشد. نوع کود به زمان کوددهی هم می تواند بستگی داشته باشد. کود پتاس بالا یکی از کودهایی است که می تواند برای کلم سفید بسیار مفید باشد.