هیومیک اسید

هیومیک اسید برای گندم + سه روش استفاده از آن

هیومیک اسید - هیومیک اسید برای گندم

هیومیک اسید برای گندم یک ترکیب آلی پیچیده است که از تجزیه بقایای گیاهی و حیوانی در خاک تشکیل می‌شود. این ماده دارای خواص متعددی است که می‌تواند بر رشد گیاهان تأثیر مثبت بگذارد. هیومیک اسید از سه جزء اصلی تشکیل شده است. هیومین: این جزء اصلی هیومیک اسید است و حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد آن را تشکیل می‌دهد. اسیدهای هیومیک: این جزء حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد این اسید را تشکیل می‌دهد. اسیدهای فولویک:;این جزء حدود ۵ تا ۱۰ درصد هیومیک اسید را تشکیل می‌دهد. در بهسازان کشت تاثیر این ماده را روی گندم مطالعه می کنیم.

کود ۱ هیومیک اسید

کود ۲ خواص هیومیک اسید

کود ۳ نحوه ی مصرف هیومیک اسید

خواص هیومیک اسید چیست و چگونه بر گیاه تاثیر می گذارد؟

هیومیک اسید دارای خواص متعددی است که می‌تواند بر رشد گیاهان تأثیر مثبت بگذارد. در ادامه این خواص را نام می بریم. افزایش جذب آب و مواد مغذی اولین خاصیت آن است. این ویژگی هیومیک اسید می‌تواند به بهبود ساختار خاک و افزایش جذب آب و مواد مغذی توسط گیاهان کمک کند. افزایش رشد ریشه: هیومیک اسید برای گندم می‌تواند به افزایش رشد و توسعه ریشه‌های گیاهان کمک کند. این امر به دلیل بهبود جذب آب و مواد مغذی توسط ریشه‌ها است. افزایش رشد رویشی: هیومیک اسید می‌تواند به افزایش رشد برگ‌ها ;و میوه‌های گیاهان کمک کند.;این امر به دلیل بهبود فتوسنتز و سنتز پروتئین است.

آخرین ویژگی افزایش مقاومت در برابر تنش‌های محیطی است. هیومیک اسید می‌تواند به بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی مانند خشکی، شوری و بیماری‌ها کمک کند. هیومیک اسید برای گندم می‌تواند به روش‌های مختلفی به گیاهان اعمال شود. در organic-agri این روش ها را بررسی می کنیم. بذر مال: هیومیک اسید برای گندم می‌تواند به صورت بذر مال به خاک اضافه شود. آبیاری: هیومیک اسید می‌تواند با آب مخلوط شود و به طور منظم به خاک اضافه شود. محلول پاشی: هیومیک اسید برای گندم می‌تواند به صورت محلول پاشی بر روی برگ‌ها و ساقه‌های گیاهان اسپری شود. این روش باعث می‌شود که هیومیک اسید به سرعت جذب گیاهان شود.

کود ۱ هیومیک اسید

هیومیک اسید - هیومیک اسید برای گندم
هیومیک اسید – هیومیک اسید برای گندم – بهسازان کشت

مصرف اسید هیومیک برای گیاه گندم چه اهمیتی دارد؟

گندم یکی از پرمصرف ترین گیاهان است. این گیاه همچنین قدیمی ترین گیاهی است که انسان مصرف کرده است. گندم تقریبا در تمام مناطق آب و هوایی قابل کشت است. به طور کلی گندم شامل مواد معدنی و پروتئین های زیادی است. همین امر گندم را از ارزش بالایی برخوردار می کند. به علت نحوه و میزان کشت، گندم به راحتی در دسترس است. اما مشکلاتی نیز وجود دارد که کشت گندم را سخت می کند. یکی از این مشکلات استفاده ی زیاد از کودهای شیمیایی است.

به همین علت باید به سراغ مصرف کودهای آلی برویم. هیومیک اسید برای گندم یکی از کودهای آلی بسیار مفید است. اما نکته های بسیاری هست که در مصرف این کود مهم می شوند. از جمله این نکات زمان مصرف است. یا نکته ی دیگر شیوه ی مصرف هیومیک اسید برای گندم است. در بهسازان کشت این موارد را بررسی می کنیم. این دو نکته از دغدغه های بسیار مهم کشاورزان است. بنابراین باید توجه زیادی به هیومیک اسید برای گندم و شرایط استفاده ی آن بکنیم. ;

کود هیومیک اسید برای گندم چه خاصیت هایی دارد؟

هیومیک اسید برای گندم خواص بسیار زیادی دارد. مثلا گیاه را در برابر شرایط نا مساعد مقاوم می کند. یا باعث بهبود جذب مواد مغذی در خاک می شود. همینطور ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد. هیومیک اسید برای گندم فعالیت میکروارگانیسم ها را نیز افزایش می دهد. این کود میزان اسیدی یا بازی بودن خاک را هم تنظیم می کند. هیومیک اسید برای گندم گیاه را در برابر بیماری های مختلف مقاوم سازی می کند. همینطور رشد ریشه ها را افزایش می دهد.

هیومیک اسید برای گندم مواد مضر در خاک را کاهش می دهد. این کود تنش موجود در خاک را کاهش می دهد. هیومیک اسید برای گندم، کیفیت و عطر گندم را افزایش می دهد. همینطور قدرت جوانه زنی را بیشتر می کند. این کود تعداد پنجه های بارور گندم را نیز افزایش می دهد. هیومیک اسید برای گندم جذب آهن را افزایش می دهد. این مورد باعث جلوگیری از زرد شدن برگ ها می شود. در ادامه در organic-agri نحوه ی استفاده از این کود را هم بررسی می کنیم.

کود ۲ خواص هیومیک اسید

استفاده از هیومیک اسید - هیومیک اسید برای گندم
استفاده از هیومیک اسید – هیومیک اسید برای گندم – بهسازان کشت

تاثیر استفاده از کود آلی هیومیک اسید برای گندم چیست؟

اسید هیومیک یک ترکیب آلی پیچیده است که از تجزیه بقایای گیاهی و حیوانی در خاک تشکیل می‌شود. این ماده دارای خواص متعددی است که می‌تواند بر رشد گیاهان تأثیر مثبت بگذارد. استفاده از هیومیک اسید برای گندم می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی را داشته باشد. مثلا یکی از این تاثیر ها ی هیومیک اسید برای گندم افزایش جوانه‌زنی است. هیومیک اسید می‌تواند به افزایش سرعت جوانه‌زنی بذرهای گندم کمک کند. این امر به دلیل بهبود جذب آب و مواد مغذی توسط بذرها است. افزایش رشد ریشه: هیومیک اسید برای گندم می‌تواند به افزایش رشد و توسعه ریشه‌های گندم کمک کند. این امر به دلیل بهبود ساختار خاک و افزایش جذب آب و مواد مغذی توسط ریشه‌ها است.

ویژگی دیگر هیومیک اسید برای گندم، افزایش رشد رویشی است. هیومیک اسید می‌تواند به افزایش رشد برگ‌ها، ساقه‌ها و سنبله‌های گندم کمک کند. این امر به دلیل بهبود فتوسنتز و سنتز پروتئین است. افزایش عملکرد دانه تاثیر بعدی هیومیک اسید برای گندم است. هیومیک اسید می‌تواند به افزایش عملکرد دانه گندم کمک کند. این امر به دلیل افزایش تعداد دانه‌ها در سنبله، وزن هزار دانه و درصد دانه‌های پربار است. علاوه بر این، هیومیک اسید می‌تواند به مقاومت گندم در برابر تنش‌های محیطی مانند خشکی، شوری و بیماری‌ها کمک کند.

نحوه ی مصرفی هیومیک اسید برای گندم به چه صورت است؟

نحوه ی مصرفی هیومیک اسید برای گندم به صورت بذر مال، آبیاری و محلول پاشی می باشد. بهترین زمان مصرف هیومیک اسید برای گندم، در مراحل اولیه رشد گیاه است. نحوه مصرف هیومیک اسید به صورت بذر مال را در ادامه در بهسازان کشت توضیح می دهیم. در این روش، هیومیک اسید با غلظت۱.۵ ;تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب حل می شود. سپس بذر گندم به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در این محلول قرار می گیرد تا به خوبی خیس شود. این روش باعث می شود که هیومیک اسید به طور مستقیم در دسترس ریشه های گیاه قرار گیرد.

مصرف هیومیک اسید برای گندم به صورت آبیاری روش دوم است. در این روش، هیومیک اسید برای گندم با غلظت ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم در لیتر آب حل می شود. سپس این محلول به طور منظم به خاک اضافه می شود. این روش باعث می شود که هیومیک اسید در خاک آزاد شود و در دسترس ریشه گیاه قرار گیرد. برای مصرف به روش محلول سازی اسید با غلظت ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم در لیتر آب حل می شود. سپس این محلول بر روی برگ ها و ساقه های گیاه اسپری می شود. این روش باعث می شود که هیومیک اسید به سرعت جذب گیاه شود.

کود ۳ نحوه ی مصرف هیومیک اسید

نحوه ی استفاده - هیومیک اسید برای گندم
نحوه ی استفاده – هیومیک اسید برای گندم – بهسازان کشت

بهترین زمان مصرف هیومیک اسید برای گندم چه زمانی است؟

با توجه به ویژگی های آب و هوایی هر منطقه، مصرف هیومیک اسید متفاوت است. به طور کلی زمان مصرف هیومیک اسید برای گندم به عوامل زیادی بررسی دارد. از جمله این عوامل می توان نوع کشت که به صورت دیم باشد یا عادی را نام برد. همچنین زمان کاشت که بهاره باشد یا پاییزه نیز مهم است. برای مثال استفاده از هیومیک اسید برای گندم در شرایطی که باران آمده باشد متفاوت است. کود دهی باید قبل از باران انجام شود. باید هیومیک اسید در خاک حل شده و جذب شود.

دفعات آبیاری گندم هایی که در فصل های مختلف کشت می شوند متفاوت است. به همین علت زمان کوددهی نیز متفاوت می شود. زمان کوددهی هیومیک اسید برای گندم هایی که آبیاری بیشتری شده اند نزدیک تر است. خاک هایی که مرغوب نیستند یا PH بالایی دارند نیز به کود بیشتری نیاز دارند. فاصله ی بین دفعات آبیاری با دفعات مصرف کود در این خاک ها کمتر است. هیومیک اسید برای گندم از ابتدای کاشت تا برداشت استفاده می شود. این کار به صورت مرتب همراه با آبیاری اتفاق می افتد. امیدواریم مطالب در organic-agri ;مفید بوده باشند.;

نتیجه گیری نهایی در مورد مصرف کود هیومیک اسید

بنابراین اسید هیومیک برای گندم یکی از بهترین کودهای آلی است. اما نکته های مهمی در مصرف آن اهمیت دارد. مثلا زمان مصرف این کود بسیار مهم است. در مصرف هیومیک اسید برای گندم باید به میزان آبیاری آن توجه داشت. مثلا گندم هایی که آبیاری بیشتری می شوند زمان کوددهی نزدیک تری دارند. یا خاکی که حاصلخیزی کمتری دارد کود بیشتری می خواهد. هیومیک اسید در صورت استفاده می تواند کمک زیادی به رشد بکند. شیوه های مصرف هیومیک اسید نیز متفاوت است. باید با توجه به شرایط شیوه ی مناسب را انتخاب کنیم.

آیا زمان مصرف هیومیک اسید مهم است؟

بله. با توجه به زمان آبیاری و زمان کاشت باید زمان مناشب انتخاب شود.

آیا شیوه ها مختلفی برای استفاده از هیومیک اسید وجود دارد؟

بله. بذرمال، آبیاری و محلول پاشی روش های مختلف مصرف این کود هستند.

هیومیک اسید در کدام دسته از کودها قرار می گیرد؟

هیومیک اسید برای گندم یکی از بهترین کودهای آلی است.

موضوعهیومیک اسید برای گندم + سه روش استفاده از آن
تاریخ۱۴/۹/۱۴۰۲
نویسندهپرنیان طباطبایی

دیدگاهی در مورد “هیومیک اسید برای گندم + سه روش استفاده از آن

 1. ناشناس گفت:

  ازکجا پیدا کنیم این کود را در زابل

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   لطفا با کارشناسان فروش تماس بگیرید

 2. محمد شریف تمر گفت:

  با سلام بالاخره ما نفهمیدیم زمان دقیق مصرف این کود چه موقع است

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   از زمان پنجه زنی تا زمان تشکیل دانه قابل استفاده هست

  2. مجتبی کوهکن گفت:

   سلام من زمین های نیمه شور دارم زمان مصرف ومقدار مصرف رو لطفا توضیح بدید بخوام محلول پاشی نکنم

   1. MR_HASANBAYGI گفت:

    سلام مقدار مصرف بسته به نوع کود و نوع کشت متفاوت است ۵ تا ۲۰ لیتر در هکتار هیومیک اسید اسلاح کننده خاک هست بهتری در سیستم ابیاری تزریق شود

 3. ناشناس گفت:

  آیا کود هیومیک اسید برای کندم دیم کاربرد دارد چه موقع بایستی استفاده شود

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   به صورت بذر مال قابل استفاده است در مراحل پنجه زنی از کود ده ایکس شوک می توانید استفاده کنید

 4. منوچهر ملایی گفت:

  سلام خسته نباشی من کشاورز منطقه جنوب استان کرمان هستم میشه رهنمایی بفرماید نحوه وزمان مصرف کود رابفرماید

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   سلام هیومیک اسید از اول فصل تا قبل از برداشت قابل استفاده هست

 5. داود گفت:

  من سه ساله استفاده میکنم تاًثیر زیادی در تناژ وکیفیت داره

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   بله به دلیل اینکه جذب عناصر غذایی رو افزایش میده و در کل یک اصلاح کننده خاک هست

 6. فایق بوتیمار گفت:

  عالی بود

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   سپاس از شما

 7. هادی گفت:

  س.من کشاورز هستم و ۱۰ هکتار گندم آب دارم .شما باید از میزان تناژ در زمین معمولی و زمینی که هیومیک اسید استفاده کرده برای گندم مطلب بزارید تا کشاورزان ترقیب بشن .ممنون

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   سلام ممنون از پیشنهادتون حتما مقاله ای در مورد تاثیر هیومیک اسید در میزان عملکرد غلات روی سایت قرار میدهیم

 8. ناشناس گفت:

  کود هیومیک اسید من چندساله استفاده میکنم راضیم باتشکر دهقان از کرمانشاه

 9. فاضل گفت:

  بصورت پودری هنگام خوشه سازی چطور مصرف میشه

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   سلام هیومیک اسید مایع شوک به صورت نانو تولید شده و قبلیت محلول پاشی دارند برخی از هیومیک اسید های موجود در بازار قابلیت محلول پاشی ندارند کود هیومیک اسید شوک اصلاح کنند است و جذب عناصر غذایی را افزایش می دهد بهترین روش استفاده به صورت کود ابیاری است

 10. محمد گفت:

  سلام برای گندم دیم مناطق سردسیر اواخر اسفند اسید هیومیک پودری را با اوره مخلوط کنیم
  هکتاری یک کیلو سرک پاشی کنیم جواب میده؟
  یا اینکه از نوع گرانوله سرک پاشی کنیم؟

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   سلام هیومیک اسید باعث جذب بهتر کود اوره شده و از ابشویی در بارندگی های شدید در مناطق دیمکاری جلوگیری میکنه گرانوله برای چالکود مناسب هست

 11. سعید گفت:

  سلام … برای گندم دیم در مناطق سردسیر در اواخر اسفند اسید هیومیک پرک رو به چه مقدار با کود اوره مخلوط کنیم؟ چند کیلو در هکتار اسید هیومیک پرک؟
  ممنون از پاسخگوییتون

 12. ناصری گفت:

  سلام وقت بخیر
  چه زمانی مصرف
  کودهوموس و هیومیک اسید
  برای گندم بلغور بهتر است

  1. MR_HASANBAYGI گفت:

   سلام از ابتدای مرحله پنجه زنی تا خوشه دهی بهترین زمان استفاده از هیومیک اسید هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.