بذر یونجه

بذر یونجه | فروش بذر یونجه با بهترین قیمت | ۰۹۱۷۳۵۲۳۸۷۱

بذر یونجه | بهسازان کشت | organic-agri

معرفی بر بذر یونجه و کاربرد این بذر !

بذر یونجه گیاهیست چند ساله از تیره‌  باقلاییان که در هر جا که آب و هوای ملایم و معتدلی را داشته باشد. مناسب کشت است. و در بیشتر موارد ارتفاع‌  آن تا یک ۱ متر می رسد . این گیاه در اغلب نواحی  جهان رویش دارد و به شکل وحشی‌  در بعضی مناطق معتدل‌ آسیا‌ و شمال آفریقا می روید که اقسام و انواع مختلفی دارد. . یونجه از زمان های قدیم در ایران کاشت می شده است و در حدود  صد سال پیش  از ولادت  مسیح از ایران به یونان برده شد و در قرن هفتم پس از تولد به اروپا راه یافت. یونجه در ایران در منطقه‌ها مرکزی‌  و جنوبی به میزان زیاد  و بسیار کشت‌ می گردد . زنبور عسل‌  گل یونجه را دوست‌ داشته و از آن شهد‌ بسیاری را بدست‌  می آورد. افزایش  یونجه از راه بذر‌ خیلی آسان خواهد شد و حتی در مناطقی که  وضعیت اقلیمی خوب باشد‌ می توان یونجه را کشت کند.

فهرست مطالب

معرفی بر بذر های یونجه و کاربرد این بذر !

هدف از برداشت این بذر چیست؟

این کار معایب زیادی دارد از جمله موارد زیر:

از یونجه چند ساله بذرگیری کنیم؟

بذرگیری دانه یونجه چند ساله است؟

با توجه به تحقیقات انجام شده بذر های یونجه چگونه باید کشت شود؟

پیشگیری از آفت زدن این بذر

سابقه استفاده از بذر های یونجه به چه زمانی برمیگردد؟

مهمترین نکاتی که باید در تولید بذر های یونجه در نظر داشته باشید چیست؟

نتیجه گیری بر چگونگی تولید بذر های یونجه و موارد استفاده آن !

هدف از برداشت بذر یونجه چیست؟

برداشت این بذر معمولاً هدف اصلی از کشت یونجه نیست، بلکه اصلی ترین هدف برداشت علوفه است. با این وجود احتیاج به بذر و تولید آن برای پرورش این گیاه اجتناب ناپذیر و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با توجه به اینکه یونجه انواع مختلفی دارد و گیاهی غیر گرده افشان است و بذر تولید شده مستعد تنش های زنده و غیرزیستی است، می توان نتیجه گرفت که هدف از پرورش بذر یونجه تنها تجدید یا ایجاد مزارع یونجه نیست. همچنین اهدافی مانند حفظ خلوص ژنتیکی و سلامت بذر خواهد داشت و برای دستیابی به این اهداف باید مجموعه ای از اصول فنی که در مجموع به عنوان فناوری تولید بذر شناخته می شود، اجرا و حفظ شود. در کشور ما کشاورزان به طور عمده از بذر خود یا سایر کشاورزان جهت کاشت استفاده می کنند.

برای مطالعه بذر فلفل مقاله را می خوانید

این کار معایب زیادی دارد از جمله موارد زیر:

بیشتر بذر یونجه پیر هستند و جوانه زنی کمی دارند و در نتیجه سطوح سبز کمتر شده و حتی در مزرعه آلفا رشد می کنند. به همین دلیل توصیه می شود که حداقل دانه هایی که برای مصرف مصرف می شوند آزمایش نامیه باشند. بذر مورد استفاده دارای ترکیبی ژنتیکی است که باعث یکنواختی در مزرعه یونجه می شود و علاوه بر کاهش عملکرد، دامنه تغییرات را با بالغ شدن مزرعه یونجه افزایش می دهد و برداشت را مشکل می کند. بذرهایی با خلوص طبیعی کم و حاوی بذر علف های هرز مضر به ویژه علف های هرز که علاوه بر ایجاد عیوب ذکر شده باعث رشد و گسترش علف های هرز نیز می شود. بنابراین برای تولید بذر مرغوب باید شرایط و اصول تولید بذر زیر را در نظر گرفت.

بذر یونجه | بهسازان کشت | organic-agri

بذر یونجه | بهسازان کشت | organic-agri

از یونجه چند ساله بذرگیری کنیم؟

تجربه نشان داده کشاورزان به طور معمول در یونجه زارهایی که مدت چند سال (۴ سال به بالا)عمر داشته و به حالت تنک درآمده اند و تراکم بوته ها در مقایسه با سال های اول کمتر می شود، می توانید اقدامات لازم را برای بذرگیری انجام دهید. ولی از سال دوم کشت به بعد را می توان به بذرگیری یونجه اختصاص داد. در یونجه زاری که از آن برای تولید علوفه و بذر استفاده می شود بهتر است کار بذرگیری از سال دوم و در چین دوم انجام شود. چرا که  هم گیاه به شکل کامل استقرار پیدا کرده است و دقیقا همزمان با هوای گرم و خشک تابستان است که در آن گرده افشان ها بیشترین فعالیت را از خود نشان میدهند. مواردی که برای برداشت یونجه در رابطه با تولید بذر انجام میشود بیشتر در این مرحله و به شرحی که در پایین به آن اشاره می کنیم انجام می شود.

برای مطالعه در مورد بذر گوجه فرنگی خوانش این محتوا توصیه میگردد.

بذرگیری دانه یونجه چند ساله است؟

تجارب به دست آمده نشان داده که کشاورزان معمولا بذری را در علف هایی که سال ها زنده بوده (۴ سال یا بیشتر) می گیرند و به شکل تنک در می آورند و تراکم بوته نسبت به سال اول کاهش یافته است . اما در سال دوم رشد می توان آن را به بذر یونجه اختصاص داد. در مزرعه یونجه که برای تولید علوفه و بذر استفاده می شود، بهتر است بذر از سال دوم و در کشت دوم تهیه شود. زیرا گیاه کاملاً مستقر است و مطابق با هوای گرم و خشک است، زمانی که گرده افشان ها بیشتر فعال هستند. عملیات تولید علف یونجه عمدتاً در این مدت انجام می شود.

با توجه به تحقیقات انجام شده بذر یونجه چگونه باید کشت شود؟

با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شد که روش کاشت خطی با بذر تحقیقاتی از نظر تولید بذر و تولید خوراک بر روش پخش دستی برتری دارد و مصرف بذر را به مقدار  زیادی کم  می کند. اگر یونجه با هدف ترکیبی تولید علوفه و تولید بذر کشت شود، میزان بذر مصرفی هم از نظر سطح سبز مناسب برای تولید علوفه و هم از نظر سطح سبز مناسب برای تولید بذر مهم است. به همین دلیل در زمان کاشت، توجه به تولید علوفه و تولید بذر اهمیت دارد که با فراوانی مناسب بذر در جذب بهتر حشرات و تولید بیشتر ساکولنت ها موثر باشد

. برای تولید بذر باید مدیریت مزرعه به گونه ای اعمال شود که در هر متر مربع کمتر از ۳۵۰ بوته وجود نداشته باشد. با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران، میزان بهینه بذر برای کاشت ردیفی و تولید علوفه ردیفی ۶۰ تا ۷۵ سانتی متر مصرف ۳۰-۲۵ کیلوگرم بذر در سال توصیه می شود. مصرف و فاصله ردیف برای تولید سبزه و تراکم مناسب برای استقرار چمن، این چمن دو منظوره است. در پرورش یونجه، نرخ بهینه تولید بذر در تراکم ۳۰×۳۰ گزارش شد که مزرعه یونجه ویژه ای را برای تولید بذر یونجه ایجاد کرد. برای رسیدن به این تراکم ۱۵-۱۰ کیلوگرم بذر در ردیف کافی است.

پیشگیری از آفت زدن بذر یونجه

بیشترین آفاتی که در یونجه ایجاد می شود شامل :

سن لیگوس

کارادرینا

شته

 و زنجره است.

باید به این موضوع توجه داشته باشید که به دلیل نیاز مبرم به حشرات گرده افشان برای لقاح گل ها و سم پاشی در زمان های نامتناسب نتایج حذف حشرات ممکن است نامناسب باشد در صورتی که مجبور به سم پاشی شدید باید این کار در مرحله غنچه های سبز انجام گردد.

سابقه استفاده از بذر یونجه به چه زمانی برمیگردد؟

قرن هاست که یونجه به عنوان یک مکمل غذایی و مکمل گیاهی مورد استفاده قرار می گرفته است. میلیون ها نفر هر ساله از یونجه برای مصارف  غذایی استفاده می کنند و بسیاری دیگر از آن برای تغذیه حیوانات استفاده می کنند. ماشین آلات کشاورزی قاردخواهند بود که بذر یونجه را برداشت کنند اما برداشت یونجه با دست انجام می شود. شرایط آب و هوایی در تولید بذر های یونجه بسیار مهم است و گیاه باید در معرض نور کافی قرار گیرد. در تولید بذر باکیفیت عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود که در ادامه این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.

مهمترین نکاتی که باید در تولید بذر یونجه در نظر داشته باشید چیست؟

بذر یونجه برای کشت در آب و هوای خشک و منطق غربی کشور مناسب است زیرا شرایط خشک کردن و برداشت بذر را فراهم می کند. البته امکان تولید این بذر در مناطق دیگر نیز وجود دارد اما مثلاً در مناطق مرطوب فرآیند خشک شدن بیشتر طول می کشد. اگرچه یونجه در خاک های سنگین تر مانند ماسه ای بیشتر رشد می کند، اما در صورت مدیریت صحیح می توان بذر با کیفیت را در خاک های شنی نیز تولید کرد. در برخی از مزارع نمی توان تولید بذر را برنامه ریزی کرد و تولید بذر از زمانی که گیاه گل می دهد شروع می شود. به عنوان مثال، در مزارعی که یونجه چندین بار برداشت شده است، گیاه شروع به گل دادن و تولید دانه می کند. در حالی که در مزارعی که بذر در آن به شکل دست پاش کاشته می شود با بذر های یونجه  به صورت ردیفی برای تولید این بذر بازده کمتری دارند و برداشت بذر به تاخیر می افتد. برداشت را کمی سخت می کند. به طور معمول برای تولید بهینه بذر، تراکم بوته ها بایستی از ۱۰۰۰۰۰ باشد یا میزان بذرکاری نیم کیلوگرم  در ۴۰۰۰m  توصیه می شود.

نتیجه گیری بر چگونگی تولید بذر یونجه و موارد استفاده آن !

مبارزه با آفات همیشه در یونجه ضروری است زیرا برای طیف وسیعی از آفات مانند کنه، شپش، شپش و کرم جذاب است. در صورت نیاز به کنترل شیمیایی، باید تمام تلاش خود را بکار برد تا قبل از گلدهی از آن استفاده شود و از محصولاتی استفاده شود که باعث تجمع مواد مفید در هنگام گلدهی می شود. در ابتدای گلدهی، استفاده از محصولاتی که تولید گل، نگهداری غلاف و پرکردن بذر را بهبود می بخشد، عملکرد دانه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. برای خرید با کیفیت ترین نوع بذر یونجه با شماره های موجود در سایت بهسازان کشت  تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.