کود معجزه گر

با استفاده بهینه از کود به جنگ ۷ بیماری و آفات گیاهان بروید!!!

تقویت گیاهان - استفاده بهینه از کود

استفاده بهینه از کود راه حال اساسی برای افزایش مقاومت گیاهان است. گیاهان، مانند سایر موجودات زنده، برای بقا و رشد به تغذیه مناسب و متعادل با کود معجزه گر نیاز دارند. تغذیه گیاهان از طریق خاک با استفاده بهینه از کود و برگ صورت می‌پذیرد. در خاک، عناصر مختلفی وجود دارند که گیاهان می‌توانند نیازهای خود را از آنها تأمین کنند. اما برخی از این عناصر در طول دوره رشد و نمو گیاهان به میزان کافی وجود ندارند. مواد غذایی معدنی در رشد و توسعه گیاهان و همچنین در مقابله با بیماری‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بهسازان کشت به برسی مزایای استفاده بهینه از کود معجزه گر و عناصر مغذی این کود برسی خواهیم کرد.

فهرست تصاویر

کوددهی بهینه   1 تغذیه مناسب گیاهان

کوددهی بهینه   2 کودهای تقویت کننده گیاه

کوددهی بهینه   3 بیماری های گیاهان   

تغذیه گیاهان چه تاثیری در مقاومت گیاهان در برابر حساسیت‌ها بیماری‌ها دارد؟

 تغذیه گیاه با استفاده بهینه از کود می‌تواند تأثیرگذار بر حساسیت گیاه به بیماری‌ها باشد. همچنین می‌تواند محیطی مساعد یا نامساعد برای توسعه بیماری فراهم کند. وقتی یک گیاه توسط عامل بیمارگر آلوده می‌شود، فرآیند جذب، انتقال و استفاده از مواد غذایی، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بیمارگرها ممکن است عناصر غذایی را در خاک مثل کود معجزه گر یا در بافت آلوده بلوکه کنند. همچنین، با انتقال و مصرف مواد غذایی، ممکن است باعث القای کمبود یا مسمومیت در گیاه شوند. بیمارگرها ممکن است با مصرف مواد غذایی، دسترسی گیاه به عناصر غذایی و استفاده بهینه از کود را کاهش دهند.

 به عبارتی دیگر، این باعث افزایش حساسیت گیاه نسبت به آلودگی می‌شود. با ایجاد آلودگی در ریشه، بیمارگرهای خاک منجر به کاهش توانایی جذب آب و مواد غذایی گیاه می‌شوند. در نتیجه کمبودهای استفاده بهینه از کود ممکن است باعث ایجاد آلودگی‌های ثانویه توسط سایر بیمارگرها شود. بیماری‌های گیاهی می‌توانند سیستم آوندی را تخریب کرده و در نتیجه انتقال آب و عناصر غذایی را مختل کنند. این عفونت ممکن است باعث گرسنگی ریشه از استفاده بهینه از کود organic-agri، پژمردگی و ضعف گیاه شود.  حتی اگر بیمارگر به خودی خود مسمومیت کشنده‌ای ایجاد نکند.

تغذیه گیاهان - استفاده بهینه از کود
تغذیه گیاهان – استفاده بهینه از کود – بهسازان کشت

کوددهی بهینه   ۱ تغذیه مناسب گیاهان

با استفاده بهینه از کود چگونه می‌توان از گیاهان محافظت میکند؟

گیاهان، علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، از طریق فتوسنتز و جذب آب از ریشه، دی‌اکسید‌کربن را تثبیت می کنند. این عمل باعث تأثیر گذاری بر مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات، و همچنین بر رشد آن می شود. اگرچه مقاومت به بیماری ها به صورت ژنتیکی با استفاده بهینه از کود کنترل می شود. اما عوامل محیطی نیز نقش مهمی در آن ایفا می کنند. برخی از ژن های مقاومت به بیماری در گیاهان تنها تحت تأثیر محرک های زیست محیطی خاصی فعال می شوند.

 تأثیر تغذیه گیاه با استفاده بهینه از کود بهسازان کشت بر مقاومت به بیماری‌ها اهمیت بسیاری دارد. عناصر غذایی، از جمله نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی گیاه ایفا می‌کنند. مثلاً، نیتروژن به عنوان عنصر اصلی در ساخت پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه، می‌تواند رشد و توسعه سلول‌ها را تقویت کند. همچنین، فسفر نقش مهمی در فعالیت‌های متابولیکی گیاه دارد و می‌تواند سیستم دفاعی گیاه را تقویت کند. با استفاده بهینه از کود، عناصر غذایی می‌توانند از دو طریق بر بهبود مکانیسم مقاومت اولیه گیاه تاثیرگذارباشند:

۱.  یکی از راهکارهای مقابله با بیمارگرها، تشکیل موانع مکانیکی است که عمدتاً از طریق ایجاد دیواره سلولی ضخیم‌تر انجام می‌شود.

۲. گیاهان برای مقابله با عوامل خرابی، ترکیبات دفاعی طبیعی تولید می‌کنند. این ترکیبات شامل فیتوآلکسین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و فلاونوئیدها است که گیاه را در برابر بیمارگرها حفاظت می‌کنند.

استفاده بهینه از کود با عناصر معدنی می‌تواند گیاهان را قوی کند؟

تغذیه گیاهی با استفاده بهینه از کود، به عنوان پایه اولیه در استراتژی مدیریت تلفیقی آفات، اهمیت بسیاری دارد. تغذیه گیاه با ترکیبات سیلیسیمی، به طرز چشمگیری میزان خسارت آفات، به ویژه آفات مکنده، را در گیاهان زراعی و باغی کاهش می‌دهد. به عنوان مثال درختان پسته که با سیلیسیم تغذیه شده بودند، دارای ۸۰ درصد کمتر آلودگی پسیل پسته بودند. همچنین، تغذیه پتاسیمی organic-agri منجر به افزایش فشار شیره نباتی و کاهش لارو پوستخوارهای درختان میوه در درختان مبتلا می‌شود.

استفاده از کود - استفاده بهینه از کود
استفاده از کود – استفاده بهینه از کود – بهسازان کشت

کوددهی بهینه   ۲ کودهای تقویت کننده گیاه

 بر اساس تحقیقات انجام شده، عنصر پتاسیم با استفاده بهینه از کود توانایی ترمیم سریع زخم‌های گیاه را داراست. همچنین بر فعالیت پاتوژن‌هایی که از طریق زخم‌ها نفوذ می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. گیاهانی که کمبود پتاسیم و یا استفاده بهینه از کود دارند، نسبت به حشرات و بیماری‌ها حساس‌تر هستند. به علاوه دریافت مناسب پتاسیم باعث افزایش مقاومت آنها به آفات و بیماری‌ها می‌شود. پتاسیم با تنظیم مسیرهای متابولیکی گیاه، ساخت کربن و نیتروژن و تولید اکسیژن فعال، می‌تواند باعث افزایش مقاومت گیاهان شود. بر اساس تحقیقات، شته‌های سویایی که روی گیاهانی با کمبود پتاسیم رشد کرده بودند، توانایی تولید جمعیت‌های بیشتری داشتند. این مورد را نسبت به شته‌های رشد کرده روی گیاهانی با سطوح مناسب پتاسیم داشتند برسی شده.

مصرف پتاسیم در مزارع منجر به کاهش ۷۰% بیماری‌های قارچی، ۶۹% بیماری‌های باکتریایی، ۶۳% آلودگی به حشرات در مزارع می‌شود. همچنین، موجب افزایش ۴۲% تولید محصول در گیاهان آلوده به بیماری‌های قارچی، ۵۷% تولید گیاهان مبتلا به بیماری‌های باکتریایی می‌شود. به علاوه موجب رشد ۳۶% تولید در هنگام حمله حشرات و کنه‌ها با استفاده بهینه از کود می‌شود. در نهایت، باعث افزایش ۳۶%‌ تولید محصول گیاهان آلوده به بیماری‌ نسبت به گیاهان‌آلوده بدون استفاده بهینه از کود می‌شود. همچنین، سطح مناسب پتاسیم در گیاهان باعث افزایش مقاومت آنها نسبت به استرس‌های سرمایی می‌شود.

برخی بیماری‌هایی که با عناصر معدنی و استفاده بهینه از کود بهبود می‌یابند

 بیماری بوته مرگ جالیز یکی از بیماری‌های مهم خیار است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی گیاه داشته باشد. با مدیریت تغذیه گیاه و استفاده بهینه از کود، به خصوص میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم، شدت بیماری قابل کاهش است. افزایش میزان نیتروژن و کاهش میزان کلسیم باعث افزایش حساسیت به این بیماری می‌شود. در حالی که افزایش میزان فسفر و پتاسیم حساسیت را به بیماری کاهش می‌دهد. همچنین، بیماری پوسیدگی ذغالی خربزه نیز یکی از بیماری‌های مهم خربزه در ایران است. استفاده بهینه از کود این گیاه می‌تواند تأثیری بر شدت بیماری‌های گیاهی، از جمله بیماری پوسیدگی ذغالی، داشته باشد.

بیماری گیاهان - استفاده بهینه از کود
بیماری گیاهان – استفاده بهینه از کود – بهسازان کشت

کوددهی بهینه   ۳ بیماری های گیاهان

عدم استفاده بهینه از کود موجب افزایش میزان ازت باعث افزایش حساسیت به بیماری شود. همچنین کاهش میزان ازت می‌تواند باعث کاهش میزان حساسیت نسبت به بیماری شود. افزایش میزان فسفر و کاهش میزان پتاسیم به طور قابل توجهی باعث افزایش بیماری می‌شود. همچنین افزایش میزان کلسیم باعث کاهش شدت بیماری می‌شود. بنابراین، مدیریت تغذیه گیاه یک عامل مهم در کاهش شدت بیماری در ارقام مختلف خربزه است. توازن بین سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاه برای رشد عادی حشرات اهمیت حیاتی دارد. طبق تحقیقات بهسازان کشت وجود نیتروژن بیش از حد در گیاه معمولاً باعث افزایش بقاء و رشد سریعتر حشرات می‌شود.

نتیجه گیری در موضوع استفاده از کود برای تقویت گیاهان

استفاده بهینه از کود می‌تواند نقش مهمی در مقابله با بیماری‌ها و آفات در گیاهان ایفا کند. با تأمین نیازهای غذایی گیاهان و تعادل مواد مغذی، می‌توان مقاومت گیاهان را در برابر بیماری‌ها و آفات افزایش داد. استفاده بهینه از کود هایی مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم، بهبود رشد و تولید سلولی گیاهان را تسهیل می‌کند. سیستم دفاعی آن‌ها را تقویت می‌کند. همچنین، استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک می‌تواند بهبود تنوع زیستی خاک در پی داشته. به علاوه کاهش استفاده از مواد شیمیایی ضدآفات را به همراه داشته باشد. با اجرای روش‌های استفاده بهینه از کودها، می‌توان به عملکرد بهتر گیاهان، کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌ها و آفات، رسید. در نهایت افزایش تولید محصولات کشاورزی دست یافت.

سوالات متداول در رابط با استفاده بهینه از کود های کشاورزی

۱. چگونه می‌توان با استفاده بهینه از کود برای مقابله با بیماری‌ها و آفات استفاده کرد؟

استفاده بهینه از کود هایی حاوی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، می‌تواند سلامت گیاهان را تقویت کرده. همچنین مقاومت آن‌ها را در برابر بیماری‌ها و آفات افزایش دهد. به عنوان مثال، استفاده از کودهای حاوی پتاسیم می‌تواند مقاومت گیاهان را در برابر آفات و بیماری‌های قارچی افزایش دهد.

۲. آیا استفاده بهینه از کود آلی می‌تواند به مقابله با بیماری‌ها و آفات کمک کند؟

استفاده بهینه از کود نیز می‌تواند به مقابله با بیماری‌ها و آفات کمک کند. کودهای‌آلی حاوی مواد آلی طبیعی مانند کودهای کمپوست و کودهای آلی مایع هستند که می‌توانند تغذیه گیاهان را بهبود ببخشند. در ادامه مقاومت آن‌ها را در برابر بیماری‌ها و آفات افزایش دهند.

۳. آیا استفاده بهینه از کود زیستی می‌تواند به مقابله با بیماری‌ها و آفات کمک کند؟

استفاده بهینه از کود های زیستی organic-agri نیز می‌تواند به مقابله با بیماری‌ها و آفات کمک کند. کودهای‌زیستی شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها و آفات مفید هستند که می‌توانند به تنظیم تعادل بیولوژیکی در باغ‌ها و مزارع کمک کنند. در نتیجه مقاومت گیاهان را در برابر بیماری‌ها و آفات افزایش دهند.

موضوعبا استفاده بهینه از کود به جنگ ۷ بیماری و آفات گیاهان بروید!!!
نویسندهعلی اکبر اعتصامی
تاریخ۱۸ مهر ۱۴۰۲
عناصر غذایی مفید برای گیاهاننیتروژن، پتاسیم وکلسیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.