کود صیفی جات - کود های مناسب رشد

۶ مورد از کود های مناسب رشد صیفی جات + معرفی عناصر ضروی گیاه

با تحلیل خاک، می‌توان به تخمین نیاز خاک به عناصر مختلف پرداخت. استفاده بیش از حد از کودها ممکن است منجر به عدم تعادل عناصر خاک شود. برای تغذیه صیفی‌جات، می‌توان از انواع کودهای شیمیایی و ارگانیک استفاده کرد. کود های مناسب رشد برای صیفی‌جات شامل ترکیبی از کودهای ارگانیک و شیمیایی است. به طور کلی، کود های مناسب رشد برای صیفی‌جات باید حاوی مقدار زیادی نیتروژن، فسفر و پتاسیم باشد. این عناصر علاوه بر بهبود رشد، به افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها کمک کند.

ادامه مطلب