کود کمپوست

کود کمپوست راهی برای کاهش فرسایش خاک

تاثیر کود کمپوست در فرسایش خاک

استفاده از کودهای آلی به صورت مستمر می‌تواند به کاهش فرسایش خاک کمک کند. با مصرف این نوع کودها ساختار خاک به خوبی اصلاح می‌شود.

کود کمپوست و فرسایش خاک

تاثیر کود کمپوست بر خاکدانه

کشاورزی تک کشتی و متمرکز که با افزایش مصرف سموم و کودهای شیمیایی همراه است بر میزان مواد آلی موجود در خاک تاثیر مستقیم دارد. کاهش مواد آلی علاوه بر کاهش باروری خاک بر ساختمان خاکدانه نیز تاثیر خواهد داشت. مواد آلی باعث افزایش چسبندگی بین ذرات خاک شده و درنتیجه پایداری خاکدانه را افزایش می دهد. از طرفی افزایش کود کمپوست در خاک‌های کشاورزی ظرفیت نفوذپذیری آب را افزایش می‌دهد.‌

در خاک‌هایی که مواد آلی کمتری دارند سله بیشتری ایجاد می‌شود. در این گونه خاک‌ها به دلیل ایجاد یک لایه سخت در سطح خاک، نفوذپذیری آب به عمق خاک کاهش می‌یابد و با کمترین بارندگی رواناب ایجاد می‌شود در نهایت فرسایش خاک را خواهیم داشت. از مزایای مصرف کود کمپوست افزایش پایداری خاکدانه، افزایش نفوذ آب و همچنین کاهش میزان سله بر روی سطح خاک خواهد بود که درنتیجه از فرسایش خاک جلوگیری می شود.

کمپوست و هوموس موجود در خاک به ذرات خاک می چسبند و ساختار مناسب و مقاومی در برابر فرسایش خاک ایجاد می کند. به همین دلیل فرسایش خاک اغلب در خاک های حاصلخیزی کمتر اتفاق می‌افتد البته شیب زمین و پوشش گیاهی در فرسایش خاک بسیار موثر است.

فقر خاک در اثر فرسایش خاک

در صورت فرسایش خاک، ذرات ریز خاک و همچنین مواد آلی شسته شده و خاک سطحی که غنی‌تر بوده از بین می رود و خاک های تحت الارضی که ذرات درشت تر و مواد آلی کمتری دارند باقی خواهند ماند. در نتیجه خاک فقیرتر خواهد شد در این‌صورت کشاورز برای افزایش رشد گیاه و افزایش عملکرد بایستی هزینه بیشتری پرداخت کند. و در صورت ادامه فرسایش تولید محصول در اینگونه خاک ها میسر نمی باشد.

کشاورزان برای رسیدن به حداکثر تولید محصول درصورت عدم استفاده از کودهای آلی هزینه زیادی را متحمل می‌شوند خروج عناصر غذایی از خاک و فرسایش آن از جمله این هزینه هاست که در صورت استفاده از کود های آلی این هزینه ها خصوصاً در دراز مدت کاهش می یابد.

تاثیر کشاورزی ارگانیک در فرسایش خاک

در کشاورزی ارگانیک به دلیل استفاده از کود کمپوست همچنین کاشت گیاهان پوششی و کاشت محصولات متنوع فرسایش کمتری را خواهیم داشت. با افزودن کود کمپوست و یا سایر کودهای آلی، ذخیره سازی آب در خاک بیشتر شده و رواناب سظحی را کاهش می‌دهد. فرسایش در کشاورزی پایدار بسیار مهم است و بایستی تمام شرایط را برای کاهش فرسایش خاک فراهم کنیم. افزایش ۱ درصد مواد آلی خاک فرسایش خاک را تا ۱۰ درصد کاهش می دهد. همچنین استفاده از گاوآهن قلمی بجای گاوآهن برگردان دار و کاشت گیاهان پوششی و بکار بردن تناوب در کاشت محصولات کشاورزی از روشهای دیگر حفاظت خاک محسوب می‌شود.

همه روشهای مدیریتی کاهش فرسایش خاک در اصلاح خاک همچنین حاصلخیزی آن بسیار موثر است این روش‌ها می‌تواند در دانه بندی بهتر و تهویه مناسب خاک، افزایش نفوذپذیری، افزایش ظرفیت نگهداری آب و ایجاد یک خاک فعال و زنده با افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها بسیار موثر باشد. بکاربستن این روش‌ها در کشاورزی ارگانیک از سله بستن و فشردگی خاک جلوگیری می‌کند.

جهت اطلاع از فروش قیمت کود کمپوست و همچنین اطلاع از نحوه فروش محصولات شرکت بهسازان با مدیر فروش شرکت در ارتباط باشید.

تلفن تماس:     ۰۹۱۷۹۱۶۶۰۱۸

مشاوره:         ۰۹۱۷۳۵۲۳۸۷۱

ایمیل   :organicbeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.