کود شوک

رشد گیاهان ۰۷ عنوان برای تاثیرات کود دهی در افزایش رشد گیاهان چیست؟

رشد گیاهان 07 عنوان برای تاثیرات کود دهی در افزایش رشد گیاهان چیست؟

رشد گیاهان در استفاده از کود شوک بهسازان کشت آزمایش خاک قبل از کوددهی برای تعیین وضعیت خاک و نیاز به مواد مغذی توصیه می شود. تنها در این صورت است که از نوع و مقدار دقیق کود مورد نیاز خود مطلع خواهید شد. اگر بدون اطلاع از نیازهای خاک خود کوددهی کنید، در معرض خطر کوددهی بسیار کم (تحت کود دهی) برای عملکرد بهینه هستید. در صورت مصرف بیش از حد کود (کود دهی بیش از حد) یا در زمان نامناسب، خطر “سوختگی کود” – سوختن برگ های گیاه به دلیل نمک های نیتروژن اضافی وجود دارد. استفاده نابجا از  کود شوک می تواند منجر به آسیب به محصول و کاهش عملکرد شود.

فهرست تصاویر

کودشوک ۱ هدر دادن پول برای خرید کودها برای رشد گیاهان

کودشوک ۲ کوددهی موثر برای رشد گیاهان

کودشوک ۳ روند دستکاری در کود بر رشد گیاهان

تاریخ۱۴۰۲.۰۶.۰۵
عنوانرشد گیاهان
نویسندهsir vahid ebrahimi
دپارتماناوج شید

هدر دادن پول برای خرید کودهایی که خاک شما به آن نیاز ندارد

در استفاده از  کود شوک برای رشد گیاهان اگر نمی دانید چه مواد مغذی از قبل در خاک وجود دارد، می توانید از کودهایی استفاده کنید که از قبل در خاک فراوان هستند. این هدر دادن پول است. کود بیش از حد باعث افزایش عملکرد نمی شود و همچنین ممکن است تأثیر منفی بر محیط زیست داشته باشد. مواد مغذی مانند فسفر و پتاسیم در کودهای معدنی منابع محدودی هستند. به عنوان مثال، فسفر از ذخایر فسفات استخراج می شود. اصطلاح “اوج فسفر” برای توصیف نقطه ای از زمان که در آن به بالاترین بهره وری جهانی فسفر می رسد استفاده می شود. بنابراین در رشد گیاهان ، برای جلوگیری از کمبودهای آتی، باید از انواع کودهای فسفر استفاده کنیم.

کودشوک هدر دادن پول برای خرید کودها برای رشد گیاهان

کودشوک هدر دادن پول برای خرید کودها برای رشد گیاهان
بهسازان کشت

کودشوک ۱ هدر دادن پول برای خرید کودها برای رشد گیاهان

کوددهی بیش از حد در رشد گیاهان باعث آسیب های محیطی می شود

آزمایش خاک توصیه‌های کودی را ارائه می‌ کند. کشاورزان بهسازان کشت را قادر می‌سازد تا کود و مقدار مناسبی را که رشد گیاهان نیاز دارند اعمال کنند. این امر شانس استفاده از کود اضافی و آسیب زیست محیطی ناشی از آن را به حداقل می رساند. به عنوان مثال، کودهای غنی از نیتروژن اضافی می توانند از مزارع به بدنه های آبی سرازیر شوند و باعث مواد مغذی اضافی و رشد سریع گیاه در آب شوند که می تواند بر کیفیت آب و رشد گیاهان تأثیر منفی بگذارد. هر خاکی نیاز به عناصر مختلفی دارد تا گیاهان به خوبی رشد کنند. اما در برخی موارد، ممکن است خودرو کردن یا کاهش استفاده از برخی از کودها را در نظر بگیرید.

کودهای حاوی نیتروژن چه مشکلات زیست محیطی می توانند ایجاد کنند؟

  • برخی از میکروب های خاک می توانند نیتروژن موجود در کودها را به گازهای نیتروژن دار برای رشد گیاهان تبدیل کنند که مانند گازهای گلخانه ای اکسید نیتروژن در جو آزاد می شوند. گازهای گلخانه ای
  • گازهای جذب کننده گرما در جو مانند سقف گلخانه عمل می کنند و گرما را به دام می اندازند تا رشد گیاهان را در برابر هوای سرد و یخبندان محافظت کنند.
  • یکی از عوامل اصلی تسریع گرمایش جهانی است. اکسید نیتروژن تقریباً ۳۰۰ برابر پتانسیل گرم شدن دی اکسید کربن، رایج ترین گاز گلخانه ای است.
  • در آبراهه ها، افزودن مواد مغذی خارجی را اوتروفیکاسیون می نامند. تغییرات در وضعیت تغذیه ای محیط در نتیجه ورود مقادیر زیادی مواد مغذی به آبراهه ها. یک پیامد اصلی از بین رفتن رشد گیاهان و شکوفه های مضر جلبکی و زندگی آبزیان است.

نرخ مصرف کود چه تعریفی در رشد گیاهان برای کشاورزی دارد؟

هرچه یک محصول کود بیشتری دریافت کند، سریعتر رشد گیاهان بهسازان کشت را مشاهده می کنید. ما می دانیم که اگر یک محصول با کود بسیار کم ارائه شود، واکنش رشد گیاه ضعیف است. اما اگر میزان کود بیش از حد باشد، رشد گیاه کند می شود و احتمال آسیب ریشه یا مرگ در اثر نمک زیاد کود وجود دارد. اگر میزان مصرف کود بین این افراطی ها حفظ شود، می توان رشد گیاه را بر اساس میزان مصرف کود دستکاری کرد.

گیاهانی مانند گوجه فرنگی به طور قابل توجهی به تغییرات کوچک در میزان مصرف کود واکنش نشان می دهند. کوددهی گیاه گوجه فرنگی با میزان مصرف کود کم  نه تنها کشش و ارتفاع را محدود می کند، بلکه اندازه برگ را نیز محدود می کند. کمبود مواد مغذی می تواند مشکل ساز باشد، اما معمولاً کیفیت محصول قابل قبول است. بنابراین تا حدی می توان کود را از گوجه فرنگی برای دستکاری ارتفاع و اندازه و رشد گیاهان گوجه             کنار گذاشت.

در کوددهی به گیاهان نمونه هایی مانند گل اطلسی چگونه بارور می شوند؟

گل اطلسی‌های رویشی برای رشد گیاهان organic-agri خود، زمانی که با نرخ‌های کاهش‌یافته بارور می‌شوند، رشد، کشش و اندازه برگ را نیز کاهش می‌دهند، اما به راحتی کمبود مواد مغذی را نشان می‌دهند، کیفیت پایینی از خود نشان می‌دهند، اغلب رشد نمی‌کنند و برای مقابله با استرس محیطی مجهز نیستند. به خاطر داشته باشید که در حالی که کاهش میزان مصرف کود باعث کاهش مقدار نیتروژن، فسفر، پتاسیم می شود، عناصر ریز مغذی مهم مانند آهن و منگنز نیز به طور قابل توجهی امکان کاهش می یابند که بر کیفیت گیاه تأثیر می گذارد.

اگرچه میزان مصرف کود را می توان برای کنترل رشد گیاهان کاهش داد، کیفیت محصول برخلاف گوجه فرنگی قابل قبول نیست. کاهش نرخ مصرف کود برای تنظیم رشد گیاه به خوبی کار می کند، اما می تواند به راحتی کیفیت گیاه را به خطر بیندازد. خطر این است که منافع را در مقابل از دست دادن بالقوه کیفیت و عملکرد محصول برای مصرف کننده نهایی سنجید. بنابراین خودداری از کود همیشه بهترین گزینه برای کنترل ارتفاع و رشد گیاه نیست.س

کودشوک کوددهی موثر برای رشد گیاهان

کودشوک کوددهی موثر برای رشد گیاهان
بهسازان کشت

کودشوک ۲ کوددهی موثر برای رشد گیاهان

اوتروفیکاسیون چه تعریفی در علم شد گیاهان برای کشاورزی دارد؟

اوتروفیکاسیون  عبارت است از لقاح غیرضروری آبراهه ها که باعث رشد میکروب ها، در رشد گیاهان می شود، مانند لقاح خاک. با این حال، رشد سریع میکروارگانیسم‌ها و گیاهان می‌تواند تمام اکسیژن این آبراه‌ها را کاهش داده و آنها را به مناطق مرده تبدیل کند، زیرا آبزیان بدون اکسیژن نمی‌توانند زنده بمانند. اوتروفیکاسیون همچنین می تواند منجر به رشد جلبک هایی شود که مواد شیمیایی سمی به نام شکوفه های جلبکی مضر تولید می کنند.

زمانی که سیانوباکتری ها و جلبک ها به دلیل فراوانی مواد مغذی موجود در آب هایی که در آن زندگی می کنند، بسیار سریع رشد می کنند. این سیانوباکترها و جلبک ها مواد شیمیایی مضر را در آبراه ها آزاد می کنند. در حالی که خاک های کشاورزی ما به نیتروژن کود نیاز دارند، ما به نیتروژن اضافی نیاز نداریم یا نمی خواهیم. نیتروژن در جو یا در آبراهه ها. این بدان معنی است که ما باید مزایای مثبت کود نیتروژن را با پیامدهای منفی کود دهی بیش از حد در رشد گیاهان organic-agri متعادل کنیم. دانشمندان در حال حاضر در تلاش برای یافتن این تعادل هستند تا وضعیت فعلی ما را بهبود بخشند

نتیجه آیا روند دستکاری در کود بر رشد گیاه تاثیر دارد؟

به طور کلی در رشد گیاهان ، ما می توانیم ببینیم که دستکاری کود می تواند بر ارتفاع گیاه و رشد محصول تأثیر بگذارد. ضرب المثل قدیمی که آمونیوم گیاهان را کش می دهد و نیترات منجر به رشد فشرده می شود، آنقدرها که تصور می شد مهم نیست. در واقع، به نظر نمی رسد که این مواد مغذی رشد محصول را زیاد دستکاری کنند. کاهش نرخ مصرف کود می تواند کمک کند، اما اغلب کیفیت محصول و رضایت کاربر نهایی را به خطر می اندازد. یکی از متغیرهایی که می تواند رشد گیاهان را بدون به خطر انداختن کیفیت محصول کاهش دهد، کاهش میزان مصرف فسفر است.

کودشوک روند دستکاری در کود بر رشد گیاهان

کودشوک روند دستکاری در کود بر رشد گیاهان
بهسازان کشت

کودشوک ۳ روند دستکاری در کود بر رشد گیاهان

سوالات متداول در خصوص و با مضمون تاثیر کود بر رشد گیاهان

۰۱ میزان کود مصرفی چه تاثیری بر رشد گیاهان دارد؟

هرچه یک محصول کود بیشتری دریافت کند، سریعتر رشد می کند. ما می دانیم که اگر به یک محصول کود خیلی کم داده شود، گیاه واکنش ضعیفی نشان می دهد؛ اما اگر کود بیش از حد استفاده شود، رشد گیاه کند می شود و ممکن است ریشه ها در اثر نمک زیاد کود آسیب ببینند یا بمیرند.

۰۲ آیا راه حل بهتری برای جلوگیری از استفاده از کودهای شیمیایی در رشد گیاهان وجود دارد؟

سه روش اساسی برای کاهش مصرف کودهای مصنوعی باید در نظر گرفته شود: مراتع و محصولات چند ساله، تناوب محصولات یکساله با محصولات پوششی، و مدیریت چرای خوب توسط تولیدکنندگان دام. این شیوه‌ها کربن خاک را افزایش می‌دهند، که کلید ارتقای سلامت خاک و حاصلخیزی گیاهان است.

۰۳ مصرف بی رویه کودهای شیمیایی چه مشکلاتی برای رشد گیاهان organic-agri ایجاد می کند؟

استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی می تواند منجر به اسیدی شدن خاک و پوسته شدن خاک شود که می تواند باعث کاهش مواد آلی، محتوای هوموس، محتوای گونه های مفید، مانع رشد گیاه، تغییر pH خاک، افزایش رشد آفات و حتی انتشار گازهای گلخانه ای شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.