کود شوک

موثرترین تغذیه کودی برنج برای افزایش تناژ

برنامه کامل تغذیه کودی برنج

کودهای مختلفی در بازار وجود دارد برخی از آنها تولید داخل و برخی وارداتی است در بین کود های وارداتی کود ۱۰x شوک به دلیل اینکه به روش نانو تولید شده و از عناصر مختلف در ترکیب آن بکار رفته است برای غلات از جمله گندم و برنج بسیار مناسب است کود ده ایکس شوک یک کود کاملی است که حاوی عناصر ماکرو و میکرو است که برای تغذیه کودی برنج در طول فصل رشد مناسب است

استفاده از  تکنولوژی نانو در فرایند تولید این کود  ذرات آن بسیار ریز شده و جذب و انتقال آن در گیاه به سرعت اتفاق می افتد همین موضوع به جذب حداکثری کود ده ایکس شوک کمک می کند در کمترین زمان پس از مصرف کود شاهد افزایش سبزینگی خواهیم بود که در نهایت با مصرف کود ۱۰x شوک افزایش طول خوشه  و افزایش تعداد دانه در خوشه را شاهد خواهیم بود

افزایش تناژ برنج با مصرف کود ده ایکس شوک

برنج در طول دوره رشد خود به عناصر غذایی مختلفی نیاز دارد هر عنصر تاثیر متفاوتی در گیاه برنج دارد نیتروژن موجود در کود شوک باعث افزایش رشد رویشی و افزایش سطح برگ می شود مهمترین عاملی که باعث افزیش تناژ برنج می شود افزایش تعداد برگ در بوته و افزایش سطح برگ می باشد هر برگ یک کارخانه فتوسنتز سازی است که در افزایش تناژ تاثیر گذار است کود ۱۰x شوک با در اختیار قرار دادن عناصر غذایی ماکرو و میکرو باعث افزایش تناژ برنج می شود. برای تغذیه کودی برنج لازم است همه ۱۶ عنصر غذایی ماکرو و میکرو به مقدار مناسب در اختیار ریشه و برگ گیاه قرار بگیرد.

تغذیه کودی برنج

مقدار مصرف کود اوره برای تغذیه برنج

نیتروژن یکی از پرمصرف ترین عناصر غذایی مورد نیاز برنج است که در افزایش رشد رویشی و افزایش سطح برگ تاثیر گذار است زمانی که بوته برنج تعداد برگ خوبی داشته باشد میزان فتوسنتز نیز در بوته برنج افزایش می یابد کود های ازته مثل اوره برای تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه بسیار مناسب است کود اوره حلالیت بسیار زیادی دارد و بایستی طی چند مرحله پس از کاشت نشاء در زمین اصلی به صورت سرک برای مزرعه برنج تامین کرد در صورتی که کود اوره به صورت یکجا و در یک مرحله استفاده کنید بخش زیادی از کود مصرف شده آبشویی شده و از دسترس گیاه خارج می شود

میزان مصرف کود اوره و کود های ازته برای تغذیه برنج بستگی به آنالیز خاک و نوع رقم برنج و میزان آب آبیاری دارد ارقام پر محصول میزان کود اوره بیشتری نیاز دارند توصیه عمومی برای ارقام کم بارده مثل صدری ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم و برای ارقام پربار ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم کود اوره نیاز است.

کود ۱۰x شوک داری ۵ درصد نیتروژن، و ۵ درصد اسید آمینه،  کود سه بیست شوک دارای ۲۰ درصد نیتروژن و کود مایع ازت بالای شوک داری ۴۸ درصد نیتروژن است که مصرف این محصولات در طول فصل رشد می تواند نیاز گیاه برنج به نیتروژن را تامین کند.

بهترین نوع کود سیاه برای برنج

فسفر یکی از عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاه برنج است که به افزایش رشد ریشه، افزایش تعداد دانه و افزایش قطر ساقه برنج کمک می کند  سوپر فسفات تریپل و دی آمونیم فسفات از کود های سیاهی است که اغلب کشاورزان از آنها برای تامین فسفر مورد نیاز برنج استفاده می کنند یکی از مشکلات کودهای فسفاته تثبیت آنها است حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد کود های سیاه که قبل از کاشت در تغذیه کودی برنج مورد استفاده قرار می گیرند تثبیت شده و از دسترس ریشه برنج خارج می شوند علاوه بر این به دلیل بالا بودن قیمت کود های فسفاته توصیه می شود از کود های فسفاته باکیفبت محلول در آب استفاده شود از مزایای این نوع کود های این است که کمتر تثبیت شده و پس از مصرف حداکثر جذب را دارد از دیگر مزایای کود های مایع فسفر بالا قابل استفاده در طول فصل رشد از زمان کاشت نشاء تا قبل از برداشت برنج است .

کود مایع فسفر بالای ۸۰ درصد شوک

یکی از محصولات شوک شرکت پن آمریکا فسفر بالای ۸۰ درصد است این کود دارای ۸۰ درصد فسفر قابل جذب است که حلالیت بسیار بالایی دارد و به روش نانو تولید شده است این کود می توانددر برنامه تغذیه کودی برنج قرار گیرد.  از دیگر ویژگیهای این کود جذب سریع و سرعت انتقال بالای آن در گیاه است کود فسفر بالای شوک قابلیت استفاده در طول فصل رشد را دارد و به خوبی فسفر مورد نیاز گیاه را تامین می کند از دیگر مزیای این کود قیمت مناسب آن است توصیه می شود حداقل یکبار  از این کود فسفاته برای مزارع برنج خود استفاده کنید.

مقدار مصرف کود فسفر مایع شوک برای برنج

میزان نیاز گیاه برنج به کود سیاه بستگی به کیفیت زمین و نوع کشت سال قبل دارد به طور متوسط برای تامین کود های فسفاته برای تغذیه برنج به ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم  در هکتار است درصورتی که برای تامین فسفر برنج از کود فسفر مایع ۸۰ درصد استفاده شود میزان مصرف ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری است.

برنامه کامل تغذیه کودی برنج

زمان مصرف کود پتاسه برای برنج

مصرف کود های پتاسه در خاک های ماندابی و ضعیف بهتر است طی دو مرحله انجام شود در مرحله اول از کود های سنگی پتاسه قبل از کاشت و به صورت زیر کشت استفاده کنید و در مرحله دوم کود های پتاسه زمان خوشه دهی و خمیری شدن دانه برای تغذیه برنج مورد استفاده قرار میگیرد توصیه می شود حدود ۳۰ درصد پتاس مورد نیاز برن را از طزیق کود های سنگی پتاسه در زمان آماده سازی زمین و مابقی طی دو مرحله ۳۰ روز پس از نشاکاری و و زمان شروع خمیری شدن دانه از کود پتاس بالای ۶۰ درصد شوک استفاده شود . توصیه کودی پتاس برای ارقام پر محصول  ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم و برای ارقام محلی  کم بارده ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم می باشد.

بهترین کود پتاسه برای برنج

کود پتاس مایع ۶۰ درصد مایع شوک به دلیل اینکه با تکنولوژی نانو تولید شده به سرعت جذب گیاه می شود و در طول فصل زشد نیز قابل جذب است این کود برخلاف کود های سنگی پتاسه به راحتی در دسترس ریشه گیاه قرار می گیرد و جذب آن نیز از طریق محلول پاشی و کود آبیاری اماکانپذیر است جهت اطلاع از قیمت کود پتاس بالای شوک با کارشناسان فروش شرکت تماس بگیرید.

بهترین کود برای افزایش پنجه زنی برنج

در  مرحله پنج زنی برنج استفاده از کود فسفر بالات وصیه می شود فسفر علاوه بر تامین انرژی گیاه در افزایش رشد ریشه و تعداد پنجه در برنج تاثیر مستقیم دارد علاوه بر کود فسفر بالای شوک کود سه بیست و اسید آمینه می تواند به افزایش تعداد پنجه در بوته برنج کمک کند.

افزایش خوشه دهی برنج با کود های شوک

یکی از فاکتور های مهم در افزایش عملکرد برنج افزایش طول و تعداد خوشه است که باعث افزایش تعداد دانه می شود هیومیک اسید، فولیک اسید، جلبک دریایی و اسید آمینه موجود در کود شوک ده ایکس باعث افزایش تعداد و طول خوشه می گردد همچنین وجود کلسیم،  بور نیتروژن و فسفر موجود در این کود تعداد دانه در خوشه را افزایش می دهد. تغذیه کودی برنج با کود شوک می تواند این عناصر غذایی را بخوبی تامین کند استفاده از این کود در طی دو مرحله در برنامه تغذیه کودبی برنج پس از انتقال نشا به زمین اصلی و بعد از خوشه دهی  به افزایش چشمگیر تناژ کمک می کند استفاده از این کود پس از انتقال نشاء به دلیل داشتن ۱۰ درصد هیومیک اسید در استقرار بهتر نشاء کمک می کند.

در زمان خوشه دهی تامین عناصر میکرو بسیار ضرورری است عناصر میکرو خصوصا روی بور و همچنین عنصر میان مصرف کلسیم در افزایش تعداد دانه و افزایش تبدیل گل به دانه موثر است کود مولتی کمپلکس شوک دارای عناصر غذایی میکرو روی منگنز بور آهن و … است مصرف این کود در ابتدای ظهور خوشه باعث افزایش تعداد دانه در خوشه می گردد.

کود ۱۰x شوک برای درشت شدن دانه‌های خوشه برنج

یکی از مزایای مهم کود شوک ۱۰x میزان پتاس، کلسیم  و فسفر بالای آن است  این کود ۲۰ درصد پتاس و ۲۰ درصد فسفر دارد که در افزایش سایز دانه تاثیر مستقیم دارد.  این کود با تامین مقدار قابل توجهی از پتاسیم مورد نیاز برنج مقاومت آن را به آفات و بیماری ها افزایش می دهد و در برابر آفاتی مثل کرم ساقه خوار مقاومت بیشتری خواهد داشت.

بالا بودن میزان پتاسیم موجود در کود شوک باعث افزایش ضخامت ساقه برنج می شود و ورس و خوابیدن برنج را به حداقل می رساند استفاده از کود پتاس بالای شوک در زمان خمیری شدن دانه باعث افزایش حجم و وزن دانه و همچنین باعث افزایش کیفیت دانه و افزایش خاصیت انبارداری می گردد. علاوه بر کود شوک ده ایکس استفاده از کود پتاس بالا در مرحله خمیری شدن به درشت شدن دانه کمک می کند.

کود دهی برنج

مقدار مصرف کود ۱۰ ایکس شوک برای برنج

  محلول پاشی  کود شوک اثر گذاری سریعتری دارد اما استفاده کود های شوک به روش کود آبیاری علاوه بر اصلاح خاک به تغذیه برنج نیز کمک می کند مقدار مصرف کود شوک ۱۰x به روش محلول پاشی ۲ لیتر از کود را با ۱۰۰۰ لیتر آب مخلوط کرده و سپس بر روی یک هکتار شالیزار محلول پاشی کنید. در روش کود آبیاری نیز به مقدار ۵ لیتر کود ده ایکس شوک نیاز دارید تکرار مصرف ۱۰ روز پس از مرحله اول به افزایش تناژ برنج کمک می کند.

برنامه تغذیه کودی برنج

تعیین میزان دقیق مصرف کود برای برنج به فاکتور های مختلفی مانند کیفیت خاک، نوع منطقه، میزان و دور آبیاری بستگی دارد علاوه بر مقدار مصرف نحوه مصرف کود شوک ده ایکس هم نتیجه کار تاثیر گذار است. محلول پاشی بایستی در زمان و شرایط آب و هوایی مناسب انجام شود.

جدول زیر یک برنامه کامل تغذیه کودی برنج است که برای افزایش تعداد پنجه افزایش سطح برگ و افزایش تعداد دانه و وزن دانه بسیار موثر است برنامه کودی توصیه شده برای برنج یک برنامه کودی عمومی است  برای نتیجه بهتر، کاهش هزینه و افزایش بهره وری شما به یک برنامه کودی اختصاصی بر اساس شرایط خاک و نوع رقم و شرایط آب و هوایی منطقه داشته باشید.

جدول ۱-برنامه تغذیه کودی برنج

مراحل رشد گیاهنوع کودمقدار مصرف در هکتارتوضیحات
کود آبیاریمحلول پاشی
خزانه برنجهیومیک اسید شوک۵ لیتر در هکتارجهت افزایش ریشه زایی
سه بیست شوک۱۰۰ گرم در بیست لیتر آب
آماده سازی زمین اصلیورمی کمپوست۵ تنقبل از شخم مصرف گردد
کود فسفاته۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم
یک هفته پس از انتقال نشاءکود اوره۵۰ کیلوگرمارقام پر بار مقدار ۷۵ کیلوگرم اوره در این مرحله استفاده شود
هیومیک اسید ۹۵ درصد۵ لیتر در هکتار
۱۵ روز پس از انتقال نشاءکود اوره۵۰ کیلوگرم در هکتارمیزان نیاز برنج به کود های ازته بستگی به کیفیت خاک و نوع رقم دارد
۲۰ روز قبل از خوشه رفتنکود اوره۲۵ کیلوگرم
پنجه زنیکود فسفر بالا شوک۵ لیتر در هکتار
سه بیست شوک۵ لیتر در هکتار
آمینو اسید شوک۲ لیتر در هزار لیتر آب
ساقه دهیکود ده ایکس شوک۵ لیتر در هکتار
سیلیکات پتاسیم۲ لیتر در هزار لیتر آب
اوایل ظهور خوشهمولتی کمپلکس شوک۲ لیتر در هزار لیتر آب
کود ده ایکس شوک۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار
دانه بندیکود پتاس بالا ۶۰ درصد۵ لیتر در هکتار
هیومیک اسید شوک۸ لیتر در هکتار
پر شدن دانهپتاس بالای شوک۵ لیتر در هکتار
توصیه مهم: برنامه  تغذیه کودی برنج در این جدول عمومی می باشد باتوجه به شرایط خاک، منطقه و نوع رقم  برنامه کودی نیز تغییر می کند. خاک هایی که PH قلیایی دارند استفاده از کاهش دهنده های PH  ضروری می باشد

کود مخصوص برنج

کود مخصوص برنج یک کودی کاملی که دارای عناصر غذایی ماکرو و میکرو است و بیشتر نیاز برنج را تامین کند بوته برنج ابتدا به رشد رویشی نیاز دارد تا بتواند سطح برگ را افزایش دهد هر چه بوته تا قبل از رسیدن به مرحله خوشه دهی سطح برگ بیشتری داشته باشد طول خوشه بزرگتر و تعداد دانه در خوشه بیشتری  نیز تولید می شود برنج به فسفر بالایی برای پنجه زنی نیاز دارد و در زمان پر شدن دانه نیاز به پتاس آن بالا است کود کامل ده ایکس شوک علاوه بر رشد رویشی روی افزایش طول خوشه و افزایش تناژ تاثیر خوبی دارد این کود به دلیل داشتن هیومیک اسید جلبک دریایی و اسید امینه روی رشد رویشی تاثیر بسیار خوبی دارد از طرفی داری ۲۰ درصد پتاس و فسفر است که در افزایش سایز  و وزن دانه موثر است.

 قوی ترین تغذیه کود برنج برای افزایش تناژ

برای اینکه به توانیم به حداکثر تناژ برنج دست یابیم بایستی حداقل ۱۶ عنصر پرمصرف و کم مصرف را در زمان مناسب در اختیار ریشه گیاه قرار دهیم اولین و مهترین کودی که کارشناسان بهسازان کشت  قبل از کاشت توصیه می کند کود های دامی پوسیده یا کود ورمی کمپوست و کمپوست است با مصرف کود های دامی تازه اغلب آلودگی قارچی، بذر علف هرز  و آفات را در مزرعه زیاد می شود بر خلاف تصور اغلب کشاورزان کود های کهنه نیز عامل بیماری زا، تخم حشرات و بذر علف هرز دارند جهت اطلاع از نحوه فراوری کود های دامی با کارشناسان شرکت بهسازان تماس بگیرید.

کود های کمپوست و ورمی کمپوست به طور متوسط داری ۱ تا ۳ درصد پتاس، نیتروژن و فسفر دارند این نوع کود ها علاوه بر تامین عناصر غذایی باعث بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک می شود کودهای آلی را بایستی قبل از کاشت برنج در زمین اصلی یا خزانه برنج استفاده کنید. نکته بسیار مهم اینکه استفاده از کود های فراوری شده آلی نمی تواند همه نیاز بوته برنج را تامین کند بایستی در کنار مصرف این نوع کود ها از کود های شیمیایی نیز در برنامه تغذیه کودی برنج استفاده شود.

کود دهی افزایش تناژبرنج

یکی از کود های که اغلب عناصر غذایی را دارد و می تواند بخش زیادی از نیاز گیاه را تامین کند و می تواند در برنامه تغذیه کودی برنج قرار گیرد کود شوک ۱۰X است این کود به صورت مایع تولید شده وبه روش کود آبیاری و محلول پاشی قابل استفاده است استفاده از این کود طی دو مرحله در برنامه تغذیه کوی برنج می تواند باعث افزایش چشمگیر تناژ برنج شود. استفاده از این کود در زمان ساقه دهی و ظهور خوشه برنج باعث افزایش طول خوشه، افزایش تعداد دانه در خوشه و افزایش وزن دانه گردد. در کنار مصرف کود ده ایکس شوک استفاده از کود پتاس بالای شوک در زمان خمیری شدن می تواند با افزایش وزن دانه کمک کند.

جهت دریافت مشاوره  با کارشناسان ما در ارتباط باشید

مهندس بیگی: ۰۹۱۷۳۵۲۳۸۷۱

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.