لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

ایالت/ شهر کدپستی کامیون کمپرسی سطح صاف
آکسفورد ۴۰۰۱۴ ۵۰.۰۰تومان ۶۰.۰۰تومان
آکادمی ریج ۴۰۲۴۵ ۴۵.۰۰تومان ۵۵.۰۰تومان
مرکز شهر ۴۰۲۴۵ ۵۰.۰۰تومان ۶۰.۰۰تومان
جاده قدیم ۴۰۲۲۳ ۳۵.۰۰تومان ۴۵.۰۰تومان
اطراف شهر ۴۰۲۲۳ ۳۵.۰۰تومان ۴۵.۰۰تومان
جنوب شهر ۴۰۲۲۳ ۳۵.۰۰تومان ۴۵.۰۰تومان
چوب بری ۴۰۲۲۳ ۳۵.۰۰تومان ۴۵.۰۰تومان
پل سازی ۴۰۰۱۴ ۴۵.۰۰تومان ۵۵.۰۰تومان

شرایط تحویل