ما متعهد هستیم

کلیه فعالیت‌ها و محصولات تولید شده در این شرکت با نظارت و بهره‌گیری از تجارب مدیران، مهندسین و مشاورین سازمان جهاد کشاورزی، در راستای خدمات رسانی و افزایش توان تولیدی کلیه محصولات کشاورزی و فضای سبز شهری کشور عزیزمان پایه‌ریزی گردیده است. امید است با توجه به ظرفیت‌های موجود تحول عظیمی در کاهش مصرف کوهای شیمیای و احیای خاک‌های ضعیف، همچنین تولید محصول ارگانیک در مهین عزیزمان گردیم.

دریافت مشاوره

متخصصین ما

placeholder_360x240

مهندس رضایی

مدیر تولید

placeholder_360x240

مهندس کریمی

مدیرعامل

placeholder_360x240

مهندس حسن بیگی

مدیر فروش