بذر

بذر و ۵ نکته که باید زمان #کاشت رعایت کرد و اهمیت دارد

بذر اندامی از گیاه می باشد که جهت تکثیر گیاهان از آن استفاده می شود. در حالت کلی بذور نتیجه فعالیت های یک گیاه و آغازی برای نسل جدید می باشد. درواقع بذور، تخمک بالغ که شامل گیاه جنین و ذخیره غذایی می باشد.

در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، میزان موفقیت و پیشرفت کشور در تنوع و کیفیت تولید بذور می باشد. در ایران با توجه به تنوع زیستی، تنوع بذور وجود دارد، اما میزان موفقیت در تولید گیاه کم می باشد. که یک نمونه از آن بذر گوجه می باشد.

فهرست عناوین

بدنه گیاه دانه از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

بذر سالم به چه شکل است و چه خصوصیاتی دارد؟

چه عواملی بر اندازه بذر تاثیرگذار می باشد و اهمیت دارد؟

عمر بذر را چطور می توان تعیین کرد و چه عواملی در آن تاثیرگذار می باشد؟

خلوص بذر چطور و بر چه اساسی تعیین می شود؟

بذر گوجه چگونه و در چه شرایطی رشد می کند؟

بیواکتیو از بذر گوجه فرنگی چگونه فرآوری می شود؟

نتیجه گیری در رابطه با کاشت دانه و بذر گوجه

سوالات متداول در رابطه با شرایط کاشت دانه و بذر گوجه

فهرست تصاویر

کاشت دانه ۱ طریقه چیدن دانه

کاشت دانه ۲ رشد گیاه

کاشت دانه ۳ دانه گوجه

 

بدنه گیاه دانه از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

گیاهان دارای سه اندام می باشند. آنها برگ، ساقه و ریشه هستند. این اندام ها از بافت های ساده ای تشکیل شده اند. گلها ساختارهای زایشی گلدانهای گیاهی هستند که از برگها اصلاح شده اند. بخشی از گل شامل چند بذر می باشد. از نظر ساختار، به ساقه های آنژیوسپرم و اسپرم شباهت دارد. ساختار زایشی درختان مخروطی مخروط نامیده می شود.

برای کار پزشکی قانونی که در اینجا به عنوان آناتومی گیاه توصیف می کنیم، فقط با سلول های گیاهی سروکار داریم. در مسائل پزشکی قانونی که در آن طبقه بندی گیاهان (شناسایی) و اکولوژی گیاهی (تعامل گیاهان با محیط آنها) استفاده می شود. مطالعه شکل گیاه را مورفولوژی می نامند. مورفولوژی گیاهی مطابق با چیزی است که جانورشناسان آناتومی می نامند، در حالی که آناتومی گیاهی با آناتومی سلولی و بافت شناسی در حیوانات مطابقت دارد. نمونه دانه را در تصویر کاشت دانه ۱مشاهده می نمایید.

عنوانبذر
نویسندهفراست پور
دپارتماناوج شید
تعداد کلمات۱۸۴۵
مدت زمان مطالعه۱۸ دقیقه

بذر سالم به چه شکل است و چه خصوصیاتی دارد؟

در صورتی که بذورر یا قسمت های دیگر آن آسیب دیده باشد، درصد جوانه زنی آن کاهش می یابد و یا گیاه های آن ضعیف خواهند بود. و یا در صورت رشد نسبت به عوامل نامساعد حساس می باشند. بذور در اثر حمله جوندگان، آفات و امراض در مزرعه آسیب می بیند. اگر ماشین آلاتی که استفاده می شود در حوزه کاری خودشون تخصص نداشته باشند، باعث آسیب رسیدن به بذورها می شود. هر بذوری از یک جنین، بافت ذخیره ای و پوشش بیرونی محافظ تشکیل شده است. نمونه هایی از دانه ها را در ارگانیک اگری مشاهده نمایید.

از نظر گیاه شناسی، بذرها تخمک رسیده ای می باشد که توانایی رشد و تبدیل شدن به یک گیاه بالغ را دارد. این عضو نتیجه تلقیح جنسی، درواقع حاصل تلافی گامت ها در درون تخمک می باشد. اما میوه از رشد دیواره تخمدان به وجود می آید. در صورتی که سیب میوه ای واقعی می باشد، به دلیل آن که از رشد تخمدان شکل گرفته است. در صورتی که انار و توت فرنگی کاذب می باشند، زیرا از رشد نهنج شکل می گیرد.

کاشت دانه در خاک- بذر

کاشت دانه در خاک- بذر- ارگانیک اگری

کاشت دانه ۱ طریقه چیدن دانه

چه عواملی بر اندازه بذر تاثیرگذار می باشد و اهمیت دارد؟

یکی از عوامل مهم در تعیین اندازه، ژنتیک می باشد. البته شرایط محیطی هم در تغییر اندازه آن تاثیرگذار است. بذور که رشد می کند، کوچک تر از معمول و درنتیجه گیاه ضعیف است. اما بذورهای بزرگتر، گیاه های بزرگتر تولید کرده و  در برابر شرایط نامساعد مقاوم می باشند. در کل بذورهایی که اندازه آن از حد معمول کمتر باشد، برای کاشت مناسب نیستند. این اصول در گیاهانی مانند شنبلیله و نیام ساتوری که به طور طبیعی اندازه متنوع دارند، صدق نمی کند.

عمر بذر را چطور می توان تعیین کرد و چه عواملی در آن تاثیرگذار می باشد؟

اگر بذور مسن تر شود از قدرت رشد و درصد سبزی آن کاسته می شود. حداکثر عمر بذور گیاهان زراعی، در مناسب ترین شرایط ۲۵ سال می باشد. دوام کیفیت فیزیولوژی آن بستگی به شرایط آن دارد. حرارت بالا قدرت جوانه زنی را کاهش می دهد.

قوه نامیه بذور در نواحی سرد سال دوام بیشتری در مقایسه با مناطق گرم دارند. همچنین دانه ی کدوی تخم کاغذی مانند بذور گیاهان دارویی مانند بذور رازیانه و… رطوبت پسند می باشند. آن ها باید در شرایط مرطوب انبار شوند، که قوه نامیه آن حفظ شود. گیاهان مناطق حاره دارای این بذورها می باشند. همچنین انواع گیاه را در organic-agri مشاهده نمایید.

بعضی علف های هرز که در عمق خاک های مرطوب مدفون می باشند، تا ۵۰ سال قدرت جوانه زنی خود را حفظ می کنند. که البته در گیاهان زراعی دیده نمی شود. در اعماق خاک، به علت کمبود اکسیژن، عدم فعالیت میکروارگانیزم های عامل پوسیدگی بذور در این اعماق، وجود مواد بازدارنده، پایین بودن درجه حرارت خاک، از دلایل عدم جوانه زنی بذور می باشد. که نمونه هایی از این نوع بذور را در مقبره ها کشف شده است. نمونه رشد را گیاه را در تصویر کاشت دانه ۲مشاهده نمایید.

خلوص بذر چطور و بر چه اساسی تعیین می شود؟

با توجه به خلوص ژنتیکی و فیزیکی ارزش بذور تعیین می شود. خالصی را از لحاظ فیزیکی می توان با انجام عملیات برداشت، خشک کردن و بوجاری مشخص کرد. اما در توده های بومی درصد خلوص ژنتیکی پایین است، که البته در مدت زمان طولانی و با عملیات اصلاحی می توان خالص سازی را انجام داد. جهت اطمینان از خلوص ژنتیکی باید بذور را از موسسات اصلاح بذر تهیه کرد. شما می توانید از ارگانیک اگری انواع دانه را تامین نمایید.

گیاهانی از جمله گلرنگ، زوفا، مریم گلی، حنا و… راحت با بذور تکثیر می شوند. اما برخی از انواع بومادران با دانه تکثیر نمی شود و جهت جوانه زدن لازم است که تیمارهایی بر آن ها اعمال شود.

رشد گیاه- بذر

رشد گیاه- بذر- ارگانیک اگری

کاشت دانه ۲ رشد گیاه

پروسه تولیددانه، بنیاد کشاورزی اولیه و تمدن های پس از آن را تشکیل داد. بیشتر تمدن های تاریخی طبق کاشت غلات شکل گرفته اند. زیرا غلات غذای مردم را تشکیل می دهد و به راحتی میتوان آن را انبار کرد. چینی ها برنج را در سواحل رودخانه های یانگ تسه و هوانگ، سرخپوستان مایان ذرت را در دشت یوکاتان و مردم بین النهرین در سواحل رودخانه فرات و دجله گندم را کشف کردند. تاریخچه کشاورزی را هم در organic-agri بخوانید.

بذر گوجه چگونه و در چه شرایطی رشد می کند؟

ضایعات دانه گوجه فرنگی که تقریباً ۵ تا ۱۰ درصد تفاله گوجه فرنگی است، در طول فرآوری محصولات مبتنی بر گوجه فرنگی تولید می شود و منبع غنی از ترکیبات تغذیه ای از جمله پروتئین ها، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، فیبر است. و ترکیبات کاربردی با خواص غذایی قابل توجه. ترتیب دانه ها در میوه گوجه فرنگی و مورفولوژی دانه های گوجه فرنگی نشان داده شده است.

پس از برداشت گوجه فرنگی از گیاه، آنها را شسته و دسته بندی می کنند. مواد مزرعه حذف شده و میوه ها به صورت دستی یا از طریق سیستم های الکترونیکی مرتب می شوند. میوه ها سپس با استفاده از لیمو، بخار/ یا آب داغ پوست کنده می شوند. پس از پوست کندن، گوجه فرنگی ها دوباره دسته بندی شده و برای پردازش نهایی درجه بندی می شوند.

سپس از این گوجه فرنگی برای تهیه محصولات مختلف مانند مربا، پوره، آب میوه و سس استفاده می شود. در طی این فرآوری، دانه ها و پوست به عنوان محصولات جانبی به دست می آیند. این دانه‌ها را می‌توان به پودر ریز تبدیل کرد و متعاقباً می‌توان آن‌ها را در معرض استخراج مبتنی بر حلال از ساخت عصاره بذر گوجه‌فرنگی قرار دارد.

فرآوری گوجه فرنگی منجر به تولید تفاله گوجه فرنگی می شود که ۶۰ درصد آن بذور و ۴۰ درصد پوست است. ترکیب غذایی دانه های گوجه فرنگی شامل پروتئین ها (۳۲%) و به دنبال آن چربی کل (۲۷%) و فیبر (۱۸%) است. دانه های گوجه فرنگی به دلیل محتوای پروتئین بالایی که دارند به عنوان مکمل در تغذیه دام و به عنوان جایگزین در محصولات نانوایی استفاده می شود. مانند تصویری کاشت دانه ۳ که مشاهده می نمایید.

بیواکتیو از بذر گوجه فرنگی چگونه فرآوری می شود؟

مقدار زیادی زباله در طی فرآوری گوجه فرنگی تولید می شود. بنابراین، بهره برداری از آن دشوار می شود و محیط زیست را تهدید می کند. اگرچه بخشی از ضایعات به عنوان خوراک دام استفاده می شود، اما نیاز به بهره برداری بیشتر از ضایعات گوجه فرنگی، از جمله پوست و دانه وجود دارد.

ضایعات گوجه فرنگی سرشار از اجزای فعال زیستی مانند بتا کاروتن و لیکوپن است که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که فعالیت آنتی اکسیدانی قوی از خود نشان می دهند. بذر گوجه فرنگی به دلیل مشخصات فیتوشیمیایی غنی خود منبع طبیعی بالقوه آنتی اکسیدان ها در نظر گرفته می شوند.

آنها مخزن ترکیبات فنلی فعال زیستی (PC) و کاروتنوئیدها هستند که نقش مهمی در مدیریت فرآیندهای متابولیک و فیزیولوژیکی مختلف در بدن دارند. به ویژه، PC ها (فلاونوئیدها، اسیدهای فنولیک)، کاروتنوئیدها (β-کاروتن، لیکوپن) و نوکلئوزیدها (گوانیدین، اینوزین، آدنوزین) در دانه های گوجه فرنگی وجود دارند. به طور مشابه، پوست و تفاله گوجه فرنگی حاوی مقادیر خوبی از اجزای فعال زیستی از جمله فلاونوئیدها، اسیدهای فنولیک، لیکوپن، بتاکاروتن و غیره است. در ارگانیک اگری انواع دانه ها جهت کاشت وجود دارد.

کاشت گوجه- بذر

کاشت گوجه- بذر- ارگانیک اگری

کاشت دانه ۳ دانه گوجه

نتیجه گیری در رابطه با کاشت دانه و بذر گوجه

همان طورکه متوجه شدید دانه ها باید در شرایط مساعدی کاشته شوند و نباید در اعماق خاک شرایط بیش از حد مرطوب باشد. زیرا که در این صورت گیاه رشد چندانی نخواهد داشت و اگر هم داشته باشد، ضعیف خواهد بود. ما در organic-agri جهت کاشت دانه شما را راهنمایی می کنیم.

فرآوری میوه گوجه فرنگی به پوره، آب میوه، سس کچاپ، سس و پودرهای خشک، مقدار قابل توجهی ضایعات را به شکل تفاله گوجه فرنگی تولید می کند که شامل دانه ها و پوست می شود. فرآورده‌های فرعی فرآوری گوجه‌فرنگی، به‌ویژه دانه‌ها، مخازن ماکرومولکول‌های تقویت‌کننده سلامتی مانند پروتئین‌ها (پپتیدهای فعال زیستی)، کاروتنوئیدها (لیکوپن)، پلی‌ساکاریدها (پکتین)، فیتوکمیکال‌ها (فلاونوئیدها) و ویتامین‌ها (α-توکوفرول) هستند.

سوالات متداول در رابطه با شرایط کاشت دانه و بذر گوجه

  1. گیاه دانه از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

برگ، ساقه و ریشه

  1. اندازه دانه گیاه چقدر اهمیت دارد؟

یکی از عوامل مهم در تعیین اندازه، ژنتیک می باشد. البته شرایط محیطی هم در تغییر اندازه آن تاثیرگذار است. بذور که رشد می کند، کوچک تر از معمول و درنتیجه گیاه ضعیف است.

  1. از بذر گوجه و خود آن چه استفاده هایی می شود؟

پس از پوست کندن، گوجه فرنگی ها دوباره دسته بندی شده و برای پردازش نهایی درجه بندی می شوند. سپس از این گوجه فرنگی برای تهیه محصولات مختلف مانند مربا، پوره، آب میوه و سس استفاده می شود.

همچنین جهت کسب اطلاعات در مورد کاشت هویج این مقاله را مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.