کود شوک

گیاهان پیازدار+ ۳ نوع اصلی گیاهان پیازدار

پیاز-گیاهان پیازدار

گیاهان پیازدار نوعی از گیاهان هستند.این گیاهان با توجه به اسمشان با پیازشان کاشت می شوند.این گیاهان برای زیبا کردن محیط مناسب است و مصرف زینتی دارد.هم چنین این گیاهان مصرف تغذیه ای نیز دارند.کاشت گیاهان پیازدار نیاز به شرایط خاصی دارد.مثلا این نوع گیاهان نیاز به نور فراوان دارند. هم چنین گیاهان پیازداربه مواد مغذی و خاک حاصلخیز نیاز دارند. یک کود مناسب برای گیاهان پیازدار کود۱۰ایکس شوک است. این کود نقش مهمی در رشد و بهره وری گیاهان پیازدار دارد. در کود۱۰ایکس شوک مواد مغذی شامل نیتروژن،فسفروپتاسیم برای تقویت ریشه وپرورش گیاهان پیازدار است.این عناصر نه تنها در رشد و میوه دهی گیاهان بهتر گیاهان پیازدار موثراند بلکه موجب تقویت گیاهان پیازدار در مقابل بیماری ها نیز می شود.

فهرست عکس

پیاز های گل  ۱گیاهان متنوع گیاهان

پیازهای گل  ۲پیاز گل

پیازهای گل ۳ انواع اصلی گونه گیاهان

Organic-agriکود ۱۰ ایکس شوک را کودی کامل برای گل ها و گیاهان به ویژه گیاهان پیازدار می داند.این کود به روش آبیاری و چال کردن کود کنار گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نوع،سن وشرایطی که گیاهان پیازدار قرار دارند مقدارکود وزمان مصرف آن تعیین می شود. این کود به عنوان مکمل غذایی با ارزش بالا برای رشد این گونه گیاهان استفاده می شود. در هنگام استفاده از این کود باید نکاتی را رعایت کنیم.استفاده از ماسک و دستکش،دور از دسترس کودکان نگه داشتن و استفاده نکردن بیش از حد از کود رعایت شود.هم چنین عناصر موجود در این کود در فتوسنتز،تنظیم کار آنزیم ها و ایجاد انرژی مورد نیاز گیاهان پیازدارکمک می کند.

ویژگی ها واعضای تشکیل دهنده گیاهان پیازدار

گیاهان پیازدار از گونه ای از گیاهان هستند. همه ی این گیاهان دارای ویژگی های مشترک هستند. این ویژگی ها شامل داشتن پیاز،شکل برگ،ویزگی های محیط کاشت هستند. مثلا پیاز از ویژگی های مرکزی گیاهان پیازدار است. پیاز به شکل های مختلفی مثل استوانه ای،کروی،تخم مرغی یا به شکل مسطح می باشد. پیاز از لایه هایی مثل پوست داخلی،پوست خارجی،بافت پیازی و بافت مرکزی تشکیل شده است. این لایه ها وظیفه ی دخیره سازی مواد مغذی و مفید را برای گیاهان دارند.یکی دیگر از اجزای گیاهان پیازدار برگ ها هستند. این برگ ها به شکل خطی،توخالی و خزانه ای هستند. این برگ ها به شکل حلقه ای هستند که دور گیاه قرار می گیرند.

یکی دیگرازاجزای تشکیل دهنده ی این گیاهان شاخه ها و گل ها هستند.آن ها برای تغذیه حشرات و نیز زنبورها مورد استفاده قرار می گیرند. گل ها در فصل های مخصوص به خود در گیاهان پیاز دار ظاهر می شوند.هم چنین با توجه به بررسی های بهسازان کشت گونه های مختلف گیاهان شرایط اقلیمی خاص مورد نیازخود برای رشد و باروری نیاز دارند. بعضی از گونه ها به آب و های گرم و انواع دیگر به آب وهوای سرد نیاز دارند. همین مورد یکی از دلایلی است که گیاهان پیازدار را به گیاهانی متنوع تبدیل کرده است.

پیاز های گل ۱گیاهان متنوع پیازدار

گیاهان متنوع-گیاهان پیازدار

گیاهان متنوع-گیاهان پیازدار-بهسازان کشت

شکل متفاوت انواع پیاز

بهسازان کشت اشکال متفاوت گیاهان پیازداررا ارائه کرده است.آن ها جزو گیاهان گلدار هستند.این گیاهان انواع مختلفی دارند که با توجه به شرایطشان در فصل مخصوص به خود رشد می کنند. پیاز در گیاهان پیاز دار پس از اتمام رشد این گیاهان نیز به کار می آید و برای گل دهی دوباره استفاده می شود. پیاز در گیاهان پیازدار دارای شکل مخصوص به خود است. مثلا گل زنبق دارای پیازی شبیه پیازی معمولی است و لایه لایه است.پیاز در گل زنبق دشتی است و در گل خورشیدی به شکل فلس فلس است.گل لایه و گلایل دارای پیازی گوشتی و یک تکه است. پیاز در گل هایی مثل لیلیوم و سنبل در ظرف های مخصوص در آب کشت می شوند.

پیاز گل

پیاز گل یکی از اجزای اصلی در گیاهان پیازدار است. پیاز گل دارای اشکال مختلفی است.پیاز گل مواد معدنی مورد نیاز رشد و پرورش برای گیاهان پیازدار را تامین می کند. پیاز گل با حفظ آب در درون خود به رشد این گیاهان درفصل رشد خود کمک می کنند. پیاز گل درخاک است. پیاز گل در گل هایی مثل لاله،نرگس و زنبق وجود دارد. پیازهای گل انواع مختلف دارند. مثلا بعضی از آن ها فصل مخصوص به خود برای رشد و نمو دارند. مثلا بعضی از پیازها بهاره هستند یعنی در فصل بهار شکوفا و گل می کنند مثل گل گلایل و داودی. بعضی دیگر پاییزه و در فصل پاییز رشد می کنند مثل گل لاله و سوسن.

طبق نظر کارشناسان بهسازان کشت پیاز گل از اجزای متفاوتی تشکیل شده است.این اجزا شامل سه قسمت اصلی است. قسمت های اصلی تشکیل دهنده ی پیاز گل شامل پوسته است که خارجی ترین جزء پیاز گل در گیاهان پیازدار است.برگ های خشک و مرده پیاز گل را تشکیل داده اند. دمبرگ جزء دیگر گل پیاز است.دمبرگ درونی ترین جزءتشکیل دهنده ی گل است و برگ های زنده را شامل شده است. ریشه چه قسمت اصلی دیگر از پیاز گل هستند.کار آن ها جذب کردن آب و مواد مغذی است.

نگهداری از پیاز گل

با توجه به نظر organic-agriحفظ و نگه داری از پیاز گل باید نکات خاصی را رعایت کنیم. پیاز های گل از وقت کاشت تا به عمل آمدن گیاهان پیازدار باید سالم باشند و بعد از آن هم باید دوام داشته باشند. یکی از نکات برای نگه داری بهتر گیاهان آبیاری کردن منظم است که باید هر هفته در فصول رشد باشد.در فصل های زمستان مقدار آبیاری را کم کنیم. کود دهی نیز باید مرتب باشد و هر ماه صورت بگیرد.هم چنین باید از گل های پیازدار در مقابل بیماری ها و آفت ها محافظت کنیم. بیماری به این گیاهان آسیب می زنند و منجر به پوسیدگی ریشه ها ،گل و تاج می شوند.

هم چنین آفت هایی مثل شته و حلزون در گیاهان پیازدار وجود دارند که مخرب اند. استفاده از آفت کش های مناسب برای دفع آن ها لازم است. در مراقبت از این گیاهان باید به مواردی از جمله استفاده از نور مناسب ، دمای مناسب و خاک حاصلخیز توجه کنیم. خاک باید ph مناسب داشته باشد. خاک باید قبل از کاشت گیاهان شخم زده شده باشد. پیازها در هنگام کاشت باید در عمق مناسب کاشته شود. پس از گل دهی گیاهان پیازدار باید پیازها را از خاک شود و در جای خشک و خنک نگه داری کنیم.

پیاز های گل ۲پیاز گل

پیازهای گل-گیاهان پیازدار

پیازهای گل-گیاهان پیازدار-بهسازان کشت

انواع گل های طبیعی پیازدار

انواع اصلی گیاهان پیازدار توسط organic-agri ارائه شده است.یکی از گل های طبیعی پیازدار گل سنبل است. رشد گل های این گیاه پیاز دار سریع است و به شکل خوشه است. رشد گل های سنبل بین ۲۰تا ۳۰ سانتی متر است. کشورهلند جایگاه خوبی برای کاشت گل سنبل دارد. مزیت این کشور داشتن خاک حاصلخیز است که کشور ایران به دلیل داشتن آب و هوای خشک چندان مناسب برای این گل نیست. گل سنبل درسه دسته گل سنبل هلندی،گل سنبل ولایتی و گل سنبل رومی هستند. روش کاشت این گیاه با استفاده از پیازچه های طبیعی است. برای کاشت سنبل باید در منطقه ی معتدل در گلخانه باشد.

یکی دیگر از گل های پیازدارطبیعی گل مریم است.این گل بعد از کاشت تا یک متر ارتفاع دارد. این گل هم در گلدان و هم در زمین مناسب کشاورزی قابل کشت است. در مناطقی که درزمستان سرمای شدیدی است بهتر است از گلدان استفاده شود. در کاشت گلدان باید از خاک سرد سیاه و خاک برگ استفاده کنیم. اول باید گلدان ها را در هوای سرد گلخانه قرار دهیم و بعد از آبیاری آن ها را بیرون آورده و در آفتاب بگذاریم.

گل لاله از نوع دیگر گل های پیازدار است. شکل پیاز این گل به صورت گوشتی است. این گیاه نسبت به سرما مقاوم است.با تکثیر شدن پیازچه های کوچک در کنارپیاز اصلی گل لاله کاشت می شوند. دوران گل دهی این گیاه پیازدار چند هفته است. پس از پایان این دوره بوته های گل خشک می شوند. پس از آن پیاز گل را از خاک خارج می کنند. پیاز گل لاله را در فضای باز قرار می دهند تا با رسیدن هوا به آن رطوبتش کم شود. پس از آن در فصول مناسب پیاز گل را می کارند. خاک مناسب برای کاشت گل لاله باید حاصلخیز باشد.

نتیجه گیری:

گیاهان پیازدار از گونه ای از گیاهان هستند که ویژگی مشترک همه آن ها داشتن پیاز است. پیاز قسمت اصلی تشکیل دهنده ی گیاهان پیازدار است.پیاز گل در همه ی گل ها شکل متفاوتی دارد با توجه به نوع گیاهان پیازدار شکل پیاز به صورت تخم مرغی،کروی وسایر اشکال است. این گونه گیاهان دارای مصرف زینتی وزیبایی و هم چنین دارویی نیز هستند. انواع اصلی در گیاهان پیازدار گل لاله،گل مریم و گل سنبل است.همه ی آن ها از نژاد سوسن ها هستند و به خاک حالخیز نیاز دارند. باید در حفظ و نگه داری از گیاهان پیازدار بکوشیم.باید این گیاهان را از آفات دور نگه داریم.کود دهی مناسب و آبیاری مرتب داشته باشیم.

پیاز های گل ۳ انواع اصلی گونه گیاهان

انواع مختلف گیاهان-گیاهان پیازدار

انواع مختلف گیاهان-گیاهان پیازدار-بهسازان کشت

سوالات متداول

گیاهان پیازدار چه گیاهانی هستند؟

این گیاهان ،گیاهانی هستند که با استفاده از پیاز کاشت می شوند. پیاز جزء اصلی تشکیل دهنده ی آن است. گیاهان پیاز دار برای کاشت نیاز به خاک حاصلخیزو معتدل دارند.

اجزای تشکیل دهنده ی گیاهان پیاز دار چه هستند؟

یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ی این گیاهان، پیاز گل است. پیاز گل مواد مغذی را برای گل در خود نگه می دارد. اجزای دیگر شامل برگ ها،ساقه ها و شاخه است.

همه پیاز های گل در زمان یکسان رشد می کنند؟

رشد پیاز گل با توجه به نوع گل متفاوت است.بعضی از پیازهای گل بهاره هستند و در فصل بهارو بعضی دیگر پاییزه وبا توجه به نوع خود در پاییز رشد می کنند.

نام مقالهمشخصات و انواع گیاهان پیازدار
نام نویسندهمریم عبدی
تاریخ انتشار۱۴۰۳/۳/۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.