کود آلی

بهترین برنامه کود  پیاز در مراحل مختلف رشد 

کود برای درشتی پیاز توصیه کودی پیاز

بهترین برنامه کود  پیاز در مراحل مختلف رشد 

برنامه کودی پیاز، اولین و مهم ترین اقدامیست که باید در مدیریت مزارع به آن پرداخت. قصد ما از توضیح در رابطه با ارائه بهترین برنامه کودی پیاز، افزایش تناژ و بالابردن سطح کیفیت تولیدات می باشد. ما در این محتوا به برنامه کودی پیاز می پردازیم. کود های مناسب این محصول را پیدا کرده و توصیه کودی پیاز را بررسی می کنیم. باید بدانید که پیش از انجام کوددهی پیاز حتما خاک را آزمایش کنید. تا متوجه کمبودها و نیازهای خاک شوید. برای انتخاب بهترین کود تقویتی پیاز می توانید از organic-agri مشاوره کشاورزی دریافت کنید. ما در بهسازان کشت، بهترین متخصصان برای ارائه برنامه کودی پیاز را داریم.

کود مناسب قبل از کاشت پیاز

برنامه کوددهی مناسب قبل از کاشت پیاز بسیار مهم است. این مرحله به عنوان یک مرحله مهم در تولید پیاز با کیفیت و عملکرد بالا حائز اهمیت است. در ادامه، یک برنامه کودی پیاز قبل از کاشت آورده شده است:

تحلیل خاک: انجام تحلیل خاک پیش از هرگونه کوددهی اهمیت دارد. اطمینان حاصل کنید که تحلیل شامل میزان عناصر غذایی مختلف، pH خاک، و ساختار آن است. پس در ابتدا برنامه کودی پیاز، تحلیل خاک را قرار دهید.

استفاده از کود آلی: کودهای آلی مانند کمپوست یا کودهای حاوی مواد آلی به ساختار خاک کمک و مواد آلی آن را افزایش دهند.

کود حاوی نیتروژن: نیتروژن یکی از عناصر اصلی برای رشد گیاهان است. افزودن کود حاوی نیتروژن می‌تواند به رشد اولیه و توسعه سیستم ریشه پیاز کمک کند. برای برنامه کودی پیاز می توانید از کودهای حاوی نیتروژن استفاده کنید.

کود حاوی فسفر: فسفر از عناصر مهمی است که در فرآیند تشکیل ریشه و توسعه سیستم ریشه گیاهان نقش دارد. افزودن کود حاوی فسفر می‌تواند در بهبود توسعه سیستم ریشه پیاز کمک کند. پس برای داشتن یک محصول خوب، فسفر را در برنامه کودی پیاز قرار دهید.

کود حاوی پتاسیم: پتاسیم نیز در تقویت ساختار گیاه و افزایش مقاومت به شرایط محیطی نقش دارد. استفاده از کود حاوی پتاسیم می‌تواند در برنامه کودی پیاز در مقابل تنش‌های محیطی مقاومت بیشتری دارد.

استفاده از کودهای میکروعناصر: مواد معدنی مانند منگنز، روی، مس و بور به عنوان میکروعناصر نقش مهمی در رشد و توسعه گیاهان دارند. افزودن کودهای میکروعناصر می‌تواند نقص‌های آنها را جلوگیری کند.

زماندهی صحیح: زماندهی کوددهی نیز اهمیت دارد. معمولاً کودها بهترین تأثیر را در مراحل ابتدایی رشد گیاهان دارند.

کود دهی پیاز

کود ورمی کمپوست برای پیاز

کود ورمی کمپوست یک نوع کود آلی است که از فرآیند تجزیه و توسط کرم‌های کمپوستی به دست می‌آید. این کود حاوی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، مواد آلی، میکروب‌ها و انگل‌های مفید است. استفاده از کود ورمی کمپوست برای پیاز می‌تواند به ساختار خاک، تغذیه گیاه، و افزایش تولید بی‌مانند پیازها کمک کند. تاثیر بی نهایت این کود را در برنامه کودی پیاز دست کم نگیرید. در زیر تأثیرات و راهنمای استفاده از کود ورمی کمپوست برای پیاز آورده شده است:
افزایش تغذیه گیاه: کود ورمی کمپوست حاوی مقادیر زیادی عناصر غذایی اصلی نظیر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و مواد معدنی است. این عناصر به تغذیه بهتر گیاهان کمک کرده و عملکرد آنها را افزایش می‌دهند. با استفاده از این کود در برنامه کودی پیاز می توانید افزایش تغذیه پیاز را مشاهده کنید.
بهبود ساختار خاک: ورمی‌کمپوست می‌تواند ساختار خاک را بهبود بخشد. افزایش تهویه، بهبود دفع آب و افزایش مواد آلی در خاک از جمله اثرات مثبت این کود بر خاک است. علت این موضوع وجود و حرکت کرم ها در خاک می باشد. وجود کودهایی که ساختار خاک را بهتر میکنند در برنامه کودی پیاز الزامی است.
تنظیم pH خاک: ورمی‌کمپوست می‌تواند به تنظیم pH خاک کمک کند. این امر می‌تواند به گیاهانی که حساس به مقدار pH هستند، مثل پیاز، کمک کند بهترین عملکرد را داشته باشند.
افزایش میکروب‌های مفید: حضور میکروب‌ها و انگل‌های مفید در ورمی‌کمپوست می‌تواند به توسعه سیستم ریشه‌ها و جلوگیری از بیماری‌های خاکی کمک کند.
کاهش نیاز به کود شیمیایی: استفاده از کود ورمی کمپوست می‌تواند نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی را کاهش دهد. در نتیجه به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک کمک می‌کند. در برنامه کودی پیاز حتما از کودهای غیرشیمیایی استفاده کنید.
برای استفاده از کود ورمی کمپوست، می‌توانید مقدار مناسبی از آن را در خاک قبل از کاشت افزوده و با خاک مخلوط کنید. همچنین، می‌توانید طی دوره‌ های کشت مکرر از این کود بهره‌ مند شوید.

تغذیه کودی بعد از کاشت نشا پیاز (فول هیومیک بمب-فسفر بالا)

تغذیه کودی پس از کاشت نشا پیاز یکی از مراحل حیاتی در توسعه گیاهان است. در این مرحله، استفاده از کودهایی که از عناصر غذایی اصلی غنی هستند، در برنامه کودی پیاز واجب است. مخصوصا برای گیاهان، مانند فول هیومیک بمب و فسفر بالا تأکید دارند، می‌تواند به رشد و توسعه گیاهان کمک کند. در زیر، تأثیرات و راهنمای استفاده از این نوع کود برای تغذیه گیاهان پس از کاشت نشا آورده شده است:

فول هیومیک بمب

افزایش تجمع مواد آلی: فول هیومیک بمب حاوی مواد آلی غنی و ترکیبات هیومیک است که موجب افزایش تجمع مواد آلی در خاک است. این مواد آلی به ساختار خاک و تغذیه گیاهان کمک می‌کنند.با این کود در برنامه کودی پیاز می توانید موجب افزایش مواد آلی شوید.

تقویت جذب عناصر غذایی

مواد آلی موجود در فول هیومیک بمب می‌توانند جذب عناصر غذایی از خاک را افزایش دهند. این امر به گیاهان کمک می‌کند تا از عناصر غذایی موجود در خاک به بهترین شکل استفاده کنند. پس برای جذب بهتر مواد مغذی، این کود را در برنامه کودی پیاز قرار دهید.

تنظیم pH خاک

فول هیومیک بمب می‌تواند به تنظیم pH خاک کمک کند. همچنین از جذب مواد غذایی توسط گیاهان بهینه را تسهیل کند.

فسفر بالا

توسعه سیستم ریشه: فسفر برای توسعه سیستم ریشه گیاهان بسیار حائز اهمیت است، آن را در برنامه کودی پیاز بگنجانید. استفاده از کود فسفر بالا می‌تواند به تقویت سیستم ریشه نهال‌ها و بهبود جذب آب و عناصر غذایی کمک کند.

تشکیل گل و میوه

 فسفر نقش مهمی در تشکیل گل و میوه دارد. استفاده از فسفر بالا پس از کاشت نشا می‌تواند به افزایش تعداد و کیفیت میوه‌ها کمک کند.

تقویت انرژی گیاه:

فسفر در فرآیند انتقال انرژی در گیاهان نقش دارد. وجود فسفر در برنامه کودی پیاز این فرایند را تسهیل می کند. افزودن فسفر به خاک می‌تواند به گیاهان در جذب و استفاده بهینه از انرژی کمک کند.

کود دهی در مرحله دو برگی (کود مایع نوبل زعیم-کود مینرال تکسا)

مرحله دو برگی گیاهان نشاء یکی از مراحل حیاتی است که نیاز به تغذیه خاصی دارد. در این مرحله، گیاهان نیاز به عناصر غذایی بیشتری دارند تا بتوانند رشد خود را ادامه دهند. کود مایع نوبل زعیم و کود مینرال تکسا، می‌توانند به تغذیه گیاهان در این مرحله کمک کنند. در زیر، تأثیرات و راهنمای استفاده از این دو نوع کود برای مرحله دو برگی آورده شده است:

کود مایع نوبل زعیم:

تأمین عناصر غذایی اصلی: کود مایع نوبل زعیم عمدتاً حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر معدنی مختلف است. این کود می‌تواند به تأمین عناصر غذایی اصلی که در مرحله دو برگی گیاهان نیاز دارند، کمک کند.

تقویت رشد سیستم ریشه: نیتروژن موجود در این کود به توسعه سیستم ریشه گیاهان کمک می‌کند. ریشه‌های سالم و قوی از اهمیت زیادی در جذب آب و عناصر غذایی به گیاهان برخوردارند. در برنامه کودی پیاز حتما از کودهایی که سیستم ریشه گیاه را تقویت میکنند، بهره ببرید.

افزایش سرعت رشد: عناصر غذایی موجود در کود مایع نوبل زعیم می‌توانند به افزایش سرعت رشد گیاهان در این مرحله کمک کنند.

کود مینرال تکسا

کود مینرال تکسا یک کود ساخت ایران با بهترین کیفیت است. این کود تاثیر به سزایی در سبزینگی گیاه دارد و موجب افزایش تناژ می شود. به دلیل اینکه این کود غیرشیمیایی می باشد، مصرف کودهای شیمیایی را کاهش می دهد. همچنین این کود کیفیت خاک را افزایش داده و در نهایت خاک حاصلخیزی داریم. این کود عناصر میکرو و ماکرو زیادی دارد و از علت های مفید بودن این کود است. با توجه به تاکید به حفظ و نگهداری محیط زیست، این کود هیچ آسیبی به خاک و آب های زیرزمینی وارد نمی کند.

تأمین عناصر غذایی معدنی: کود مینرال تکسا حاوی مواد معدنی اصلی نظیر فسفر، پتاسیم، کلسیم، منگنز و... است. این عناصر معدنی به تغذیه متوازن و جامع گیاهان کمک می‌کنند. با دریافت یک برنامه کودی پیاز متناسب با خاک خود، عناصر معدنی خاک را افزایش دهید.

تقویت سیستم ایمنی گیاهان: عناصر معدنی موجود در این کود سیستم ایمنی گیاهان را تقویت و آنها را در مقابل بیماری‌ها مقاوم‌تر سازند.

تنظیم فعالیت فیزیولوژیکی: این کود به تنظیم فعالیت فیزیولوژیکی گیاهان کمک می کند. آنها را در مقابل تنش‌های مختلف، از جمله تنش‌های آبی، مقاوم‌تر نماید.

کود تقویت مناسب برای مرحله چند برگی(کمپلکس+ اسید امینه)

در مرحله چند برگی گیاهان، نیاز به تغذیه مناسب برای رشد و توسعه سلول‌ها و بافت‌های گیاهی بیشتر می‌شود. کودهای حاوی کمپلکس‌های مواد مغذی و اسیدهای آمینه می‌توانند در این مرحله به بهبود رشد و تقویت گیاهان کمک کنند. برنامه کودی پیاز نیازمند چنین کودهایی می باشد. در زیر، تأثیرات و راهنمای استفاده از کمپلکس و اسید امینه در مرحله چند برگی آورده شده است:

کود کمپلکس:

تأمین مواد مغذی متنوع: کودهای کمپلکس عمدتاً حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، مواد معدنی، و عناصر کمیاب می‌باشند. این کودها می‌توانند تأمین مواد مغذی متنوعی را فراهم کنند که برای رشد و توسعه گیاهان ضروری هستند. کود کمپلکس را حتما در برنامه کودی پیاز قرار دهید.

کوددهی پیاز

تنظیم فعالیت فیزیولوژیکی: کمپلکس‌ها می‌توانند به تنظیم فعالیت‌های فیزیولوژیکی گیاهان کمک کنند، از جمله فعالیت سلولی و توزیع مواد غذایی در گیاه.

افزایش مقاومت به تنش‌ها: کمپلکس‌های مواد مغذی می‌توانند به افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنش‌های محیطی، مانند تنش حرارتی یا خشکسالی، کمک کنند.

کود اسید امینه: تأمین نیازهای پروتئینی گیاهان: اسیدهای آمینه اساسی سازنده پروتئین‌ها در گیاهان هستند. تأمین این اسیدها می‌تواند به تولید پروتئین و رشد بافت‌های گیاهی کمک کند.

تنظیم رشد و توسعه: برخی از اسیدهای آمینه به عنوان تنظیم‌کننده‌های رشد عمل می‌کنند. همچنین می‌توانند به بهترین شکل توسعه گیاهان در مراحل مختلف کمک کنند.

افزایش مقاومت: استفاده از اسیدهای آمینه می‌تواند به افزایش مقاومت گیاهان به بیماری‌ها و آفات کمک کند.

بهترین کود تقویتی برای پیاز و سیر

برای تغذیه بهینه پیاز و سیر، می‌توانید از کودهایی با ترکیبات مواد مغذی متنوع و مناسب استفاده کنید. در برنامه کودی پیاز و سیر می توانید از کودهای زیر بهره ببرید:

کود آلی (کمپوست): تأمین مواد آلی: کمپوست یک منبع عالی از مواد آلی است که به بهبود ساختار خاک کمک می کنند. همچنین تغذیه گیاهان، و افزایش فعالیت میکروب‌های خاک کمک می‌کند.

افزایش توان مقاومتی گیاهان: استفاده از کمپوست می‌تواند به افزایش مقاومت گیاهان به بیماری‌ها و تنش‌های محیطی کمک کند.

کود های ازته(سولفا آمونیوم یا اوره): تقویت رشد برگها: نیتروژن یکی از عناصر اصلی برای رشد سلول‌ها و برگ‌ها است. استفاده از کود حاوی نیتروژن می‌تواند به تقویت رشد برگ‌ها و افزایش سبزی گیاهان کمک کند. می توانید آن را در برنامه کودی پیاز داشته باشید.

کود فسفری (کود حاوی فسفر): تقویت تشکیل ریشه: فسفر برای توسعه سیستم ریشه گیاهان بسیار حائز اهمیت است. استفاده از کود حاوی فسفر می‌تواند به بهبود سیستم ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی کمک کند. فسفر را برای تشکیل ریشه در برنامه کودی پیاز داشته باشید.

کود پتاسیمی (کود حاوی پتاسیم):

تقویت مقاومت به تنش‌ها: پتاسیم به تقویت مقاومت گیاهان به تنش‌های مختلف، از جمله تنش‌های حرارتی و شوری خاک، کمک می‌کند. وجود کود مقاومت به تنش ها در برنامه کودی پیاز ضروری است.

کود میکر المنت (حاوی عناصر کم مصرف):تأمین عناصر کم میزان: کودهای حاوی عناصر میکرو مانند آهن منگنز، روی، بور، مولیبدن و غیره می‌توانند به تأمین نیازهای گیاهان کم میزان کمک کنند.

کود مناسب برای رشد رویشی پیاز (ده ایکس-فول مکس)

برای رشد رویشی پیاز، کودهای حاوی عناصر غذایی اساسی می‌توانند به بهبود رشد کمک کنند. همچنین به توسعه سیستم ریشه و افزایش عملکرد گیاهان کمک می کنند. ده ایکس و فول مکس به عنوان کودهای کامل می‌توانند از جمله گزینه ‌های مناسب برای رشد رویشی پیاز باشند. پس آنها را در برنامه کودی پیاز وارد کنید.

ده ایکس: نسبت ترکیبی متوازن: این کود دارای نسبت ترکیبی مناسب از عناصر غذایی اصلی نیتروژن (N)، فسفر (P)، و پتاسیم (K) است که در مراحل مختلف رشد گیاهان کمک می‌کند. لازم است بدانید هر سه این عناصر در برنامه کودی پیاز بایدی هستند.

تقویت رشد سلولی و بافت‌های گیاهی: نیتروژن برای رشد سلولی و فسفر برای توسعه بافت‌های گیاهی اهمیت دارند. این کود می‌تواند به تقویت این فرآیندها کمک کند.

افزایش عملکرد گیاهان: با ارائه ترکیب مناسب از مواد مغذی، کود ده ایکس می‌تواند به افزایش عملکرد گیاهان منجر شود. برای تولید محصولات باکیفیت کود ده ایکس در برنامه کودی پیاز یاری دهنده است.

فول مکس :کود کامل با عناصر فرعی: فول مکس یک کود کامل است که علاوه بر نیتروژن، فسفر، و پتاسیم، حاوی عناصر فرعی نیز می باشد. مانند کلسیم، منگنز، آهن، روی و مس.

تقویت رشد و توسعه گیاهان: این کود می‌تواند به تقویت رشد سلولی، توسعه سیستم ریشه، و افزایش استحکام بافت‌های گیاهی کمک کند. از آن در برنامه کودی پیاز بهره ببرید.

افزایش مقاومت به تنش‌ها: حضور عناصر فرعی در این کود ممکن است به گیاهان در مقابل تنش‌های محیطی کمک کند. مانند تنش حرارتی و شوری خاک.

بهترین برنامه کودی پیاز
کود فول مکس

کود دهی در زمان تشکیل غده(۱۲-۱۲- ۳۶)

کودهای حاوی نسبت مناسب از عناصر غذایی  ماکرو در زمان تشکیل غده در گیاهان بسیار مفیدند. برای مثال می‌توانند به توسعه و رشد بهتر غده‌ها و در نتیجه به افزایش عملکرد و کیفیت محصول کمک کنند. کود با نسبت ۱۲-۱۲-۳۶ یک کود NPK است که مقادیر نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) را با نسبت ۱۲:۱۲:۳۶ فراهم می‌کند. در زیر تأثیرات و راهنمای استفاده از این کود در زمان تشکیل غده آورده شده است:

نیتروژن (۱۲):

تنظیم رشد گیاه: نیتروژن یک عنصر اصلی برای رشد سلولی و گسترش گیاه است. در زمان تشکیل غده، نیاز به نیتروژن همچنان وجود دارد تا رشد گیاهان ادامه یابد. از آن در برنامه کودی پیاز بهره ببرید.

فسفر (۱۲):

توسعه ریشه و سیستم غده: فسفر یک عنصر مهم برای توسعه سیستم ریشه و ساختار غده‌ها است. در این مرحله، تأمین فسفر به گیاهان کمک می‌کند تا سیستم ریشه بهتری ایجاد شود. همچنین غده‌ها به‌طور بهتری شکل گیری کنند.

پتاسیم (۳۶):

تقویت مقاومت گیاهان: پتاسیم به تقویت مقاومت گیاهان در مقابل تنش‌های مختلف مانند تنش حرارتی، شوری خاک، و بیماری‌ها کمک می‌کند. در زمان تشکیل غده، مقدار بالای پتاسیم می‌تواند به افزایش مقاومت گیاهان کمک کند.

تقویت تراریخته‌ها: پتاسیم به تراریخته‌ها و کیفیت محصول کمک می‌کند. این مهم است زیرا در زمان تشکیل غده، گیاهان نیاز به پتاسیم بیشتری دارند.

قبل از استفاده از این کود ۱۲-۱۲-۳۶، دستورالعمل تولید کننده را به دقت مطالعه کرده و مقدار مناسبی از آن را به خاک اضافه کنید. همچنین، مشاوره از کارشناسان کشاورزی محلی می‌تواند در تدوین برنامه کوددهی مناسب برای گیاهان شما مفید باشد.

کود مناسب افزایش تناژ پیاز

برای افزایش تناژ پیاز، می‌توانید از کودهای حاوی نسبت مناسب از عناصر غذایی استفاده کنید. کودهای با ترکیبات مختلف مواد مغذی می‌توانند به توسعه سیستم ریشه، رشد بخش هوایی، و در نهایت افزایش وزن و تناژ پیاز کمک کنند. در زیر، چند نکته در مورد انتخاب کود برای افزایش تناژ پیاز آورده شده است:

کود نیتروژنی (N):

توسعه ساقه و برگها: نیتروژن یکی از اصلی‌ترین عناصر برای توسعه ساقه و برگهاست. افزایش تعداد و اندازه برگها می‌تواند به تولید انرژی برای تشکیل پیازها کمک کند.

کود فسفری (P):

توسعه سیستم ریشه: فسفر برای توسعه سیستم ریشه اهمیت زیادی دارد. ریشه‌های قوی تر می‌توانند به جذب مواد مغذی بیشتر کمک کنند و این می‌تواند به افزایش تناژ پیازها منجر شود.

کود پتاسیمی (K):

تنظیم فرآیند‌های فیزیولوژیکی: پتاسیم به تنظیم فرآیند‌های فیزیولوژیکی در گیاهان کمک می‌کند. استفاده از کود حاوی پتاسیم می‌تواند به تنظیم فرآیند تشکیل پیاز و تنظیم ترشح شکر در آنها کمک کند.

 قبل از استفاده از هر کدام از این کودها، بهتر است دستورالعمل تولید کننده را مطالعه کنید. سپس مقدار مناسبی از آنها را به خاک اضافه کنید. همچنین، مشاوره از کارشناسان کشاورزی محلی می‌تواند در تدوین برنامه کوددهی مناسب برای پیازهای شما مفید باشد.

کود برای درشت شدن غده پیاز و سیر (پتاس ۸۰ درصد)

برای درشت شدن غده پیاز و سیر، کود حاوی مقدار زیادی پتاسیم (K) که به نسبت ۸۰ درصد پتاسیم داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. پتاسیم یکی از عناصر موثر در تقویت ساختار بافت‌ها، تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی، و افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌های مختلف است. لزوم کود پتاس بالا در برنامه کودی پیاز، به دلیل درشت شدن محصول است. در زیر، به برخی از کودهای حاوی پتاسیم با نسبت ۸۰ درصد پتاسیم اشاره شده است:

کود پتاس بالا (۸۰ درصد پتاس):

تقویت رشد و ساختار گیاه: افزایش مقدار پتاسیم می‌تواند به تقویت رشد سلولی، تشکیل بافت‌های سلولی و ساختار گیاهان کمک کند.

تنظیم ترشح شکر و تراریخته‌ها: پتاسیم نقش مهمی در تنظیم ترشح شکر در گیاهان دارد. همین مورد می‌تواند به افزایش تراریخته‌ها و ترشح مواد ترشحی در غده‌ها کمک کند.

افزایش مقاومت گیاهان: حضور پتاسیم به افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنش‌های مختلف مانند تنش حرارتی، شوری خاک و بیماری‌ها کمک می‌کند. برای کاهش تنش و حساسیت در گیاه، می توانید از کود پتاس بالا در برنامه کودی پیاز استفاده کنید.

 تأمین مقدار زیادی پتاسیم: انتخاب کودهای حاوی نسبت بالای پتاسیم (۸۰ درصد و بیشتر) به گیاهان کمک می‌کند تا نیازهای زیاد آنها به پتاسیم برطرف شود.

 جدول کود دهی پیاز

مراحل رشد

روش کود دهی

نوع کود

مقدار کود (در هکتار)

توضیحات

قبل از کاشت

همراه شخم و

آماده سازی زمین

ورمی کمپوست، کمپوست یا کود ها دامی پوسیده

 

۵ تا ۲۰ تن

با توجه به نوع کود میزان مصرف متغیر است

بعد از کاشت نشا

 کود ابیاری

فسفر مایع ۸۰ درصد

 

 

آب دوم بعد از کاشت نشا

کود ابیاری

هیومیک اسید

 

 

دو تا چهار برگی

کود ابیاری

کود کامل ده ایکس شوک

۳- ۲  لیتر بر هکتار

افزایش سریع رشد رویشی

تشکیل غده پیاز

کود آبیاری

کود مایع نوبل

۵ تا ۱۰ لیتر  در هکتار

 

آبیاری/محلول پاشی

کود سه بیست

 

 

آبیاری

هیومیک اسید و فولیک اسید

۱۰لیتر در هکتار

 

 

پر کردن غده

آبیاری

محلول پاشی

۱۲-۱۲-۳۶

 کود آبیاری: ۱۰ کیلوگرم بر هکتار آبیاری

 

۳ – ۲ کیلوگرم بر هکتار محلول پاشی

آبیاری

پتاس بالا ۸۰ درصد

۱۰ لیتر در هکتار

 

جدول کودی پیاز و سیر

مراحل رشد

روش کود دهی

نوع کود

مقدار کود (در هکتار)

توضیحات

 

همراه شخم

ورمی کمپوست

۵ تا ۲۰ تن

 

 

 

فول هیومیک بمب

 

 

 

بعد از سبز شدن

فسفر بالا

 

 

 

کود آبیاری

کود مایع نوبل زعیم

۵ تا ۱۰ لیتر

 

 

 

کود مینرال تکسا

 

 

 

آبیاری و محلول پاشی

کمپلکس

۳ تا ۱۰ لیتر

 

 

 

اسید امینه

 

 

 

آبیاری

پتاس بالا ۸۰ درصد

۱۰ لیتر در هکتار

 

 نتیجه گیری

پیاز جزء مواد غذایی با محبوبیت بالا است که در سطح وسیع در ایران قابل کشت است. نیاز غذایی پیاز، با انجام آزمایش هایی که بر روی سطح خاک انجام می شود میتواند به افزایش عملکرد کشت کمک شایانی کند. برای داشتن بهترین کود برای این ماده غذایی بهتر است که از کودهایی استفاده گردد که درصد بالایی از عناصر پتاسیم را دارا باشد. برای خرید این کود با متخصصان ما در بهسازان کشت مشاوره کشاورزی دریافت نمایید.

برنامه کودی پیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.