ورمی کمپوست

آبیاری باغ به روش اصولی

ابیاری اثولی باغات

آبیاری باغ به صورت اصولی

آبیاری باغ اگر به صورت غیر اصولی باشد شرایط را برای نابودی باغ فراهم می کند و نکته مهم ابیاری بیش از حد خطرش بیشتر از ابیاری  کم است چون ابیاری زیاد باعث فراهم شدن بیکاری های قارچی خطرناک مثل گموز و سفیدک می شود و ممکن است در مدت کوتاهی درخت را خشک کند عامل بیماری زای قارچی برای رشد و تکثیر به رطوبت و دمای بالا نیاز دارد در صورتیکه نحوه آبیاری باغ  صحیح نباشد بیماری های قارچی به باغات و مزارع خسارت می زند. علاوه بر این ما اب شویی عناصر غذایی را در ابیاری های سنگین داریم از همه مهمتر کاهش منابع آبی و افزایش هزینه های تولید را هم در اثر آبیاری غیر اصولی خواهیم داشت

بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بیماری های قارچی آبیاری باغ به صورت غیر اصولی است زمانی که آب در کنار طوقه و تنه درخت قرار گیرد شرایط برای رشد قارچ ها  فراهم می شود  آبیاری اشتباه بیماری‌های گموز و شانکر باکتریایی را افزایش می دهد  در صورت عدم اصلاح آبیاری این بیماری ها می تواند به سرعت درخت را خشک کند اگر مواد الی مثل کمپوست یا ورمی کمپوست در کنار طوقه قرار گرفته باشد و به صورت اصولی مصرف نشده باشد شرایط را سخت تر می کند چون کود های الی خود رطوبت زیادی در خود نگه می دارند و شرایط را برای فعالیت قارچ اطراف تنه فراهم می کنند.

ابیاری باغات

راهکار

اگر از سیستم های قطره ای استفاده می شودحتماً قطره چکان ها ار تنه درخت فاصله داشته باشددر سیستم قطره ای و غرقابی بهتره آبیاری در یک سوم انتهایی سایه انداز انجام شود

اگر سیستم آبیاری باغ شما غرقابی است بهتر است با ایجاد یک حلقه خاک دور تنه از قرار گرفتن آب در نزدیکی تنه و طوقه جلوگیری شود.

در ابیاری با آب شور یا آبیاری در خاک های شور   برخلاف آب شیرین آب بایستی در نزدیک تنه قرار گیرد و پشته های جوی آبیاری در بیرون از سایه انداز باشد تا تجمع املاح را نداشته باشیم این نحوه ابیاری برای نهال یا درختان کوچک مناسب است

 

بافت خاک، سن و نوع گیاه، عمق ریشه و نوع سیستم آ بیاری در تعیین دور ابیاری و مدت زمان آبیاری تاثیر گذار است  به عنوان مثال در خاک های سبک عمق نفوذ آب بیشتر از خاک های سنگین است یا با افزایش سن گیاه عمق ریشه بیشتر است و باید مدت زمان ابیاری را افزایش دهید و نکته  در سیستم   قطره ای فاصله ابیاری کمتر از سیستم غرقابی است.

نیاز آبی به< گلابی> آلو< هلو< سیب> آلبالو> زردالو> گردو> بادام می باشد

در نهالهای یک یا دو ساله آبیاری نزدیک تنه مشکل زیادی ایجاد نمی کند با بزرگتر شدن درخت فاصله محل آبیاری از تنه  بیشتر شود  در  درختان بزرگ  سیستم قطره یا غرقابی حداقل یک متر از تنه  فاصله داشته باشد.  بهترین محل برای آبیاری درخت یک سوم انتهایی سایه انداز درخت است در این مکان ریز ریشه ها یا تارهای کشنده  قرار دارند که  از ۸۰ درصد  آب و عناصر غذایی  توسط این قسمت جذب می شود. آبیاری متعادل شرایط جذب عناصر غذایی را بهبود می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.