پالم پیت یک نوع بستر کشت است که اغلب در گلخانه و در روش آب کشت مرسوم به هیدروپونیک استفاده می شود. این بستر کشت بومی ایران است که از تنه و سربرگهای نخل تولید می شود و به همین دلیل از عنوان پالم (به معنی نخل) برای آن استفاده می شود. در لغت نیز خاک قهوه ای رنگ گرفته شده از بقایای گیاهان پیت نامیده می شود. از این رو، پالم پیت (خاک قهوه ای رنگ نخل) نامگذاری مناسبی برای این محصول محسوب می شود.شرکت بهسازان کمپوست با داشتن جدید ترین دستگاه های تولید پالم پیت و نظارت کامل به طرز تهیه پالم پیت، مراحل تولید این نوع کود را رسد می کند تا بتواند با تولید پالم پیت با کیفیت برای خریداران این نوعه کود فروشنده ای قابل اطمینان باشد.برای تهیه و اطلاع از قیمت پالم پیت مرغوب با شماره 09173523871 تماس بگیرید