بهترین کود برای گندم - پر کردن خوشه و افزایش تناژ

بدون شک، گندم از نظر میزان تولید و سطح زیر کشت مهمترین محصول کشاورزی ایران به شمار می رود. این گیاه همچنین از حیث اقتصادی و تامین غذا حائز اهمیت فراوان است. افزایش تناژ بار گندم، به عوامل گوناگونی بستگی دارد.از جمله این عوامل متعدد، می شود به گسترش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح مزرعه اشاره کرد. به منظور بالا بردن عملکرد گندم، استفاده از نهاده های موثر بر افزایش تولید مانند بذر، کود، آفتکش ها و ... امری ضروروی است. از میان این موارد، مصرف متعادل کود های شیمیایی بیش از سایر نهاده ها در حاصلخیزی خاک موثر است. در این مقاله بهسازان کشت قصد داریم به معرفی بهترین کود برای گندم بپردازیم.

۱-بهترین انواع کود برای گندم:

یکی از مؤثر ترین راه های افزایش تولید در واحد سطح، مدیریت تغذیه صحیح و حاصلخیزی خاک است. بذر گندم پس از جوانه زنی، برای ادامه رشد و تولید محصول اقتصادی، باید از شرایط تغذیه ای مناسبی برخوردار باشد. به بیان دیگر، مدیریت درست تغذیه با هدف حاصلخیز شدن خاک و فراهم کردن عناصر نیازمند گیاه در سطح بهینه، سبب تولید پایدار اقتصادی محصول می شود. میزان مصرف کود های شیمیایی تا حد زیادی وابسته به نوع خاک، اقلیم منطقه و واریته گندم متنفاوت است. توصیه میزان مصرف کود برای گندم در هر مزرعه، پس از انجام تجزیه خاک ارایه می گردد. در ادامه با بهترین انواع کود برای گندم به منظور افزایش تناژ بالا، آشنا خواهیم شد.

۲-کود فسفر بالا (افزایش پنجه زنی)

فسـفر عنصری ضـروری بـرای تمامی گیاهـان اسـت. اکثر خاک ها قادر به تأمین فسفر کافی برای رسیدن به عملکرد مناسب نیستند. از طرفی، حرکت فسفر در افق خاک محدود بوده و تحرک پذیری مناسبی ندارد. از آنجـا کـه مقدار فسـفر قابل جـذب اکثـر خاک ها کم اسـت، مصرف کود های فسفر بالا ضروری است. تاثیر فسفر در گندم، مربوط به مقاومت گیاه به ورس، زودرس کردن محصول و افزایش کیفیت محصول می باشد. بخـش زیادی از فسـفر مـورد نیـاز گنـدم، در مرحلـه پنجه زنـی به بعـد جذب می شـود. مصرف فسفر در این دوره تأثیر زیادی بر روی تعداد پنجه و توسعه سیستم ریشه ای دارد.

در مرحله پنجه ‌زنی گندم، تعداد دانه در خوشه نهایی مشخص می ‌شود. در واقع تعداد و کیفیت پنجه‌، عامل تعیین ‌کننده عملکرد نهایی محصول است. در صورت تغذیه و کود دهی درست، تعداد پنجه‌ ها افزایش پیدا کرده که این عامل تا حد زیادی به مصرف کود برای گندم بستگی دارد. توجه به کود دهی، به ویژه استفاده از کود فسفر بالا در تغذیه گندم در این مرحله، بسیار حیاتی است. کود فسفر بالای بمب مایع ، شامل ۹۰ درصد فسفر محلول برای رشد گیاه است. این فرمولاسیون عالی بر پنجه زنی و توسعه سیستم ریشه ای گندم بسیار موثر است. این کود برای گندم به دو روش آبیاری و محلول ‌پاشی قابل استفاده است.

همانطور که اشاره شد، فسفر یکی از عناصر ضروری برای گندم است که نقشی حیاتی در مراحل مختلف رشد ایفا می ‌کند. اهمیت این عنصر به خصوص در مرحله پنجه زنی نمود بیشتری پیدا می ‌کند. زیرا میزان زیادی از فسفر مورد نیاز گندم، از فاز پنجه زنـی به بعـد جذب می گردد. بنابرایـن به نظر می رسـد بخش عمده کود هـای فسـفری نیـز بایستی پـس از اواسـط پنجه زنی مصـرف شـوند. مصرف فسفر در زمان یاد شده، تأثیر زیادی بر پنجه زنی بهینه و همچنین رشد ریشه دارد. همچنین می ‌توانید  کود فسفر بالا ۹۰ درصد بمب را به دو روش آبیاری و محلول پاشی استفاده کنید.

۳-کود اوره (افزایش رشد )

با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، مقدار مواد آلی خاک ها در این مناطق پایین هستند. در نتیجه، اغلب گیاهان این مناطق دچار کمبود نیتروژن هستند. نیتروژن عنصری مهم و کلیدی به شمار می رود. ازت یک عامل کلیدی در دستیابی به عمکرد مطلوب در غلات بوده و اصلی ترین عامل محدود کننده تولیدات زراعی است. معمولا نیتروژن به عنوان کود برای گندم چند نوبته مصرف می شود.  بهترین زمان مصرف این کود برای گندم، نزدیک به زمان حداکثر نیاز برابر با  مراحل رشد محصولات زراعی در چهار مرحله است. یک چهارم قبل از کاشت، یک چهارم در مرحله پنجه دهی، یک چهارم در مرحله تشکیل ساقه و مرحله آخر در مرحله  گلدهی.

 اوره از نظر واحد نیتروژنی مناسب ترین کود جامد می باشد. اوره در خاک به کربنات آمونیوم، هیدرولیز می شود. در این حالت هم امکان استفاده مستقیم آن فراهم است هم می تواند یا توسط میکروارگانیسم های خاک به شکل نیترات به مصرف گیاه برسد. اوره بصورت دانه های سفید کوچک است و اصطلاحاً به کود شکری معروف است. این کود بیشتر از ۹۰ درصد کود های نیتروژنی مصرفی را بخود اختصاص می دهد و با دارا بودن۴۶درصد نیتروژن، از پر مصرف ترین کود های جامد است. مقدار مصرف اوره به فرم جامد، نهایتا بین  ۳۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم به ازای هر هکتار با کربن آلی کمتر از یک درصد است. همچنین مصرف این کود برای گندم باید بصورت تقسیط باشد.

از آنجایی که کود اوره به آسانی در آب حل می شود؛ لذا مصرف تک مرحله ای آن توصیه نمی گردد. چون مقدار زیادی از کود اوره با آبیاری های بعدی شسته می شود.  با توجه به عدم گسترش سیستم ریشه در اوایل دوره رشد، امکان استفاده گیاه از کود وجود ندارد. مرحله ی نخست استفاده از این کود برای گندم، به زمان قبل از کشت بر می گردد. پس از آماده سازی زمین قبل از کشت گندم،می توان کود اوره را به خاک افزود. در طول دوره ی رشد نیز، کود اوره به فرم پیوسته و مداوم به خاک اضافه می‌ شود. همچنین می توان به سه روش محلول پاشی، کود آبیاری و پخش مسقیم کود بر روی خاک، این کود برای گندم را مصرف کرد.

۴-کود پتاس بالا:

پتاسیم نه تنها در افزایش میزان و کیفیت دانه ‌ها نقش دارد، بلکه در جذب بهتر سایر مواد مغذی، به ویژه نیتروژن، موثر است. این عنصر با افزایش توانایی خاک در حفظ رطوبت و تقویت تحمل گیاه به شرایط کم آبی، به افزایش کارایی مصرف آب کمک می ‌کند. پتاسیم، علاوه بر افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ‌ها، به گیاه کمک کرده تا بهتر در برابر شرایط سخت آب و هوایی مقاومت کند. در میان انواع کود مخصوص گندم، مصرف پتاسیم پس از نیتروژن قرار دارد. در زمان رشد ساقه، گندم به میزان قابل توجهی از این  کود برای گندم مصرف می ‌کند. استفاده از پتاسیم کود برای گندم می ‌تواند به جبران این نیاز کمک کند.

برای رسیدن به یک عملکرد مطلوب در گندم، تأمین عنصر پتاسیم امری حیاتی است. کود مخصوص گندم پتاس بالا با داشتن مقادیر زیادی پتاس، تأثیرات مثبت شگرفی بر کیفیت محصولات کشاورزی از جمله گندم دارد. از بهترین انواع کود های پتاس بالا، می توان به کود پتاس بالای مایع ۶۰ درصد و ۷۰ درصد مایع بمب و کود سولوپتاس (سولفات پتاسیم) اشاره کرد. کود پتاس بالا قابلیت جذب آسان و سریع از طریق محلول پاشی و آبیاری را دارد. در ساختار این کود برای گندم، به جز درصد بالای پتاسیم، عناصر کم مصرف و مواد ارگانیک هم وجود دارند. استفاده مناسب از این کود برای گندم می‌ تواند در نهایت منجر به افزایش سود آوری کشاورزان شود.

 

زمان مصرف کود مولتی کمپلکس در گندم ( قبل از خوشه دهی)

کود مولتی کمپلکس ، نمادی از پیشرفته ‌ترین تکنولوژی ‌های تولیدی روز دنیاست. این محصول بی ‌نظیر، حاوی عناصر میکرو و برخی عناصر ماکرو است. عملکرد اصلی این کود برای گندم، بالا بردن تناژ محصول، بهبود در جوانه زنی و گلدهی گیاه است. استفاده از این کود برای گندم، کیفیت محصول را بهبود بخشیده و مقاومت گیاهان را در برابر شرایط استرس ‌زا و تنش‌ های محیطی بالا می برد.

 

 

کود تقویتی گندم مولتی کمپلکس را می‌ توان در تمامی مراحل رشد گیاهان زراعی، به ویژه قبل از گلدهی، به کار برد. استفاده از این کود برای گندم، در مرحله پیش از تشکیل خوشه ‌ها، به عنوان بهترین زمان مصرف شناخته شده است. برای مزارع گندم، دوز توصیه شده سه لیتر در هکتار برای محلول ‌پاشی و ده لیتر در هکتار برای کود آبیاری می ‌باشد.

 زمان مصرف کود پتاس بالا

در تمام مراحل رشد گندم، کود پتاسیم قابل استفاده است. هرچند، سه دوره طلایی وجود دارد که استفاده از پتاسیم بسیار کلیدی و مهم است. این سه دوره مهم در کود برای گندم، شامل دوره ساقه ‌دهی، خوشه‌ دهی، و مرحله نزدیک به رسیدگی گندم است. در دوره ساقه‌ دهی، استفاده از پتاسیم می‌ تواند از خوابیدگی ساقه ‌ها (به اصطلاح ورس) جلوگیری کند. در دوره پر شدن دانه استفاده از کود تقویتی گندم پتاسیم بالا، به تنظیم فشار اسمزی کمک کرده و جذب آب و توزیع آن در گیاه بهبود می‌ یابد. در نتیجه جذب و جریان آب در گیاه گندم به مراتب بهتر رخ می دهد.

 کود پتاس بالای ۷۰ درصد بمب

کود پتاس بالا بمب با غلظت ۷۰درصد، از ممتاز ترین انواع کود برای گندم در بازار ایران است. این کود وارداتی با بهره‌ گیری از فناوری‌ های نوین از جمله نانو تکنولوژی، تولید شده است. این محصول از ۷۰ درصد پتاسیم بهره می ‌برد. همچنین کود تقویتی گندم ایده آلی برای تامین پتاس گندم به خصوص در زمان تشکیل دانه به شمار می رود. کاربرد و استفاده این کود برای گندم بر پایه نیازهای خاص خاک و گیاهان صورت می ‌گیرد. کود پتاس بالا ۷۰ درصد، با ارائه پتاسیم فراوان، به بهبود عملکرد گیاهان کمک کرده و نیاز پتاسیم آن‌ ها را به بهترین نحو مناسبی برطرف می ‌سازد.

۵- کود سه بیست

کود سه بیست کودی شیمیایی با نسبت های یکسان نیتروژن، فسفر و پتاسیم به مقدار۲۰ درصد از هر کدام می‌ باشد. این کود برای گندم به عنوان یک مکمل غذایی کامل برای گیاهان عمل کرده و برای تأمین سریع و متعادل مواد مغذی ضروری برای گیاهان استفاده می ‌شود. همانطور که پیش تر هم ذکر شد، نقش سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در تغذیه گندم بسیار حائز اهمیت است. کود تقویتی گندم سه بیست، علاوه بر تامین کردن عناصر غذایی گیاه کیفیت محصول را بهبود می بخشد. همچنین این کود مخصوص گندم تقویت ریشه ها، افزایش باردهی و گل دهی، از دیگر خواص این کود هستند.‌ ارگانیک اگری وارد کننده بهترین کود های خارجی سه بیست است.

 

پلنت فید یکی از انواع آلی کود برای گندم است. این کود حاوی ترکیباتی از جمله عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرفی از جمله منگنز، منیزیم، مس، سولفور، روی، و آهن است که برای رشد سالم گیاهان ضروری هستند. این کود برای گندم به رشد سریع و سالم گیاهان کمک می ‌کند. همچنین باعث افزایش مقاومت آن‌ها در برابر بیماری‌ ها و آفات نیز می ‌شود. با استفاده از کود کود تقویتی گندم پلنت فید، شما می ‌توانید بهبود عملکرد محصولات خود را تجربه کنید. این کود برای گندم، گلدهی و دانه بندی را بهبود داده و باعث افزایش ارزش کیفیت آن می ‌شود. از دیگر ویژگی این کود می توان به ایجاد ریشه و توسعه ریشه گیاه در خاک اشاره کرد.

۶-کود کامل ده ایکس شوک

از دیگر انواع کود برای گندم، کود ده ایکس شوک وارداتی مایع است. این کود دارای بیش از ده عنصر غذایی برای تغذیه گیاهان است که هم به صورت محلول ‌پاشی و هم از طریق کود آبیاری قابل استفاده است. ده ایکس شوک، علاوه بر داشتن عناصر پر مصرف غذایی، دارای برخی از عناصر کم مصرف نیز هست. از دیگر محتویات  این کود تقویتی گندم، می توان به جلبک دریایی، اسید هیومیک، اسید آمینه و اسید فولیک اشاره کرد. مزیت اصلی کود شوک ده ایکس، جذب سریع و انتقال بهینه مواد مغذی به دلیل داشتن ذرات نانو است. خلوص بالای ماده موثره این کود، به افزایش کارایی کود دهی کمک می ‌کند.

کود ده ایکس شوک به عنوان یک کود کامل برای گندم، در تمامی مراحل رشد گندم از جمله بذرمال، پنجه ‌زنی، ساقه ‌دهی و تشکیل خوشه کاربرد دارد. این کود برای گندم، در هر نوع سیستم آبیاری قابل استفاده است. بهترین زمان این کود برای گندم، دوره ‌های پنجه ‌زنی و پیش از ساقه ‌دهی است. استفاده از کود ده ایکس شوک در این مراحل به افزایش رشد بوته و سطح برگ، طول خوشه و تعداد دانه در خوشه کمک می ‌کند. برای محلول‌ پاشی، مصرف سه لیتر در هکتار و برای کود آبیاری، ده لیتر در هکتار توصیه می ‌شود.

کود ده ایکس شوک یک کود کاملی است که که به خوبی می تواند نیاز گندم به بیش از ده عنصر غذایی را تامین کند. کود ۱۰x شوک برای تمامی گیاهان زراعی از جمله گندم، مناسب است. این کود برای گندم، به طور چشمگیری به رشد رویشی، گلدهی بیشتر و افزایش تناژ محصول در انواع گیاهان کمک می ‌کند. همچنین، این کود مخصوص گندم باعث بهبود خاک ‌های فقیر، افزایش کیفیت دانه ‌ها و تقویت مقاومت گیاهان در برابر تنش‌ های محیطی می ‌شود.

۷-کود مولتی کمپلکس

درorganic-agri، انواع کود های مولتی کمپلکس بمب و شوک در دسترس هستند. کود مولتی کمپلکس بمب، حاوی ترکیبی از عناصر غذایی متنوع است که برای رشد گیاهان ضروری می ‌باشند. این کود برای گندم به دلیل داشتن چندین عنصر مغذی شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منگنز، روی و... نقش موثری در تامین عناصر غذایی گندم دارد. کود های مولتی کمپلکس با تأمین نیازهای غذایی متفاوت گیاهان، به بهبود رشد و توسعه آن ‌ها کمک می ‌کنند. ازدیگر مزیت های این کود تقویتی گندم می توان به افزایش جوانه زنی، تناژ محصول، بهبود دانه بندی گندم، اشاره کرد.

دیگر کود مولتی کمپلکس شناخته شده، کود مولتی کمپلکس شوک میکرو است. مولتی کمپلکس شوک، کودی سرشار از عناصر میکرو است که حاوی نیتروژن، فسفر، پتاس و برخی هورمون ‌های گیاهی است. این کود در مرحله گلدهی، نیازهای غذایی گندم را به خوبی تأمین می ‌کند. در مرحله پیش از تشکیل خوشه، گندم به عناصر میکرو مانند بور، روی و منگنز نیاز بیشتری دارد. استفاده از مولتی کمپلکس می‌ تواند به افزایش تعداد دانه‌ ها در خوشه کمک کند. بهترین زمان برای استفاده از این کود، قبل از تشکیل خوشه است. میزان توصیه شده برای مصرف این کود در گندم، سه لیتر در هکتار در محلول ‌پاشی و ده لیتر در هکتار در کود آبیاری می ‌باشد.

۸-کامل ترین و قوی ترین کود برای گندم

علاوه بر شرایط محیطی و روش‌ های کشت، استفاده از کود مخصوص گندم، یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر باروری و تناژ گندم است. کود برای گندم با افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ‌ها، نیازهای تغذیه‌ ای گیاه را در طول دوره رشد به طور کامل برآورده می ‌کند. کود مخصوص گندم مایع، کودی است که حاوی مقادیر کافی از عناصر مغذی ماکرو و میکرو باشد. همچنین این کود بایستی دارای خلوص بالا باشد که در نهایت به کاهش هزینه‌ های کشاورزی و افزایش باروری بیشتر منجر شود.

 

کود مخصوص گندم شوک با ایجاد رشد ابتدایی قوی، خوشه‌ دهی مناسبی را فراهم کرده و به پر کردن و وزن گیری دانه ها کمک می کند. با این حال، برای داشتن تناژ بالای ۷ تن گندم در پایان فصل، نباید تنها به یک نوع کود اکتفا کرد. داشتن یک برنامه‌ غذایی اصولی و کم هزینه با توجه به نوع خاک و نیاز گیاه کود برای گندم در هر منطقه ضروری می باشد.

برای تسریع رشد، استفاده از یک کود تقویتی گندم جامعی که شامل نیتروژن، اسید آمینه و سایر عناصرغذایی باشد، ضرورت دارد. کود هایی که قادر به تأمین اکثر عناصر غذایی مورد نیاز پیش از تشکیل خوشه هستند، می ‌توانند به طور مؤثری بر افزایش رشد رویشی و تناژ محصول تأثیر بگذارند. کود ده ایکس شوک، با فرمولاسیون آمریکایی خود، می ‌تواند نیاز تغذیه ای گندم را به ده ها عنصر غذایی برآورده سازد. ده ایکس شوک علاوه بر داشتن عناصرغذایی ماکرو و میکرو، حاوی ده درصد اسید هیومیک، ده درصد جلبک دریایی، ده درصد اسید فولیک و پنج درصد آمینواسید است.

کود مایع فول مکس از برند بمب، با فرمولاسیونی استثنایی قادر است نیازهای کود برای گندم را خوبی تامین کند. این کود برای گندم، علاوه بر اینکه شامل تمام عناصر غذایی ماکرو و میکرو است، حاوی ترکیباتی از جمله جلبک دریایی، اسید هیومیک و اسید آمینه نیز می ‌باشد. به همین دلیل، کود فول مکس به عنوان یک گزینه ایده ‌آل برای افزایش تناژ در محصولات کشاورزی از جمله گندم مطرح است. با خرید کود فول مکس برند بمب، شما به یک کود مایع کامل دست خواهید یافت که نیازهای غذایی گیاهان را به طور گسترده‌ای برآورده می سازد. و همچنین بهره ‌وری محصول شما را افزایش می ‌دهد.

۹- کلام پایانی

فسفر و نیتروژن و پتاسیم عناصر حیاتی برای رشد گیاهان هستند. گندم که در مراحل پنجه ‌زنی و تشکیل ساقه به مقادیر قابل توجهی از این عناصر نیاز دارد. کود های حاوی فسفر بالا، مانند کود مایع فسفر بالای بمب، به تقویت سیستم ریشه ‌ای و افزایش تعداد پنجه ‌ها کمک می ‌کنند. ازت نقشی کلیدی در دستیابی عمکرد مطلوب در غلات به شمار می رود. اوره به عنوان منبع نیتروژن، در چند مرحله و به صورت تقسیطی به خاک اضافه می ‌شود تا از شسته شدن آن جلوگیری شود. پتاسیم نیز نقش مهمی در افزایش کیفیت دانه ‌ها و مقاومت گیاه به شرایط سخت آب و هوایی دارد.

کود های پتاس بالا مانند کود مولتی کمپلکس و کود پتاس بالای ۸۰ درصد مایع بمب، به بهبود عملکرد و کیفیت محصول کمک می ‌کنند. کود سه بیست نیز به عنوان یک مکمل غذایی کامل، ترکیبی از نیتروژن، فسفر و پتاسیم را فراهم می ‌آورد و به تقویت ریشه و افزایش باردهی کمک می‌ کند. همچنین کود ده ایکس شوک با داشتن بیش از ده عنصر غذایی، به صورت محلول ‌پاشی و کود آبیاری قابل استفاده است . از دیگر کود های موثر در بهره وری بهتر گندم، می توان به کود فول مکس بمب اشاره کرد.

۱۰-مشاوره کشاورزی

بهسازان کشت، با افتخار به عرضه‌ ی کود های وارداتی کیفیت بالا و کود برای گندم می ‌پردازد. رسالت ما، ارتقاء کیفیت و تناژ محصولات کشاورزی شما با ارائه ‌ی کود هایی حاوی ترکیبات غنی و فرمولاسیون پیشرفته است. شما می توانید طیف وسیعی از انواع کود برای گندم را از ما تهیه کنید. تنوع محصولات ما در این زمینه، شامل کود های مایع فول مکس، و کود های مولتی کمپلکس بمب و شوک است. همچنین کارشناسان مجرب ما آماده ‌اند تا با ارائه‌ ی مشاوره‌ های تخصصی، کشاورزان را در انتخاب بهترین کود برای گندم و بهبود عملکرد آن یاری کنند. ما به شما کمک می ‌کنیم تا به حداکثر پتانسیل زمین‌های کشاورزی خود دست یابید. جهت دریافت مشاوره با این شماره در ارتباط باشید. ۰۹۱۷۳۵۲۳۸۷۱