بهترین کود کلسیم خارجی

کلسیم همانند منیزیم و گوگرد از عناصر ضروری و  پرمصرف ثانویه هستند که نقش مهمی در متابولیسم گیاه ایفا می‌کند کلسیم در ترکیب دیواره سلولی قرار دارد و با افزایش ضخامت دیواره سلولی همانند یک مانع فیزیکی در برابر آفات و عوامل بیماری‌زا ایجاد می‌کند.

کلسیم علاوه بر نقش ساختاری در گیاه به عنوان یک پیام‌آور در فعالیت های مختلف از جمله افزایش ایمنی گیاه در زمان حمله آفات و بیماریها و تنش های دمایی مؤثر است. در زمان تنش های محیطی گیاه با ارسال سیگنال های ایمنی با توجه به نوع تنش باعث فعال شدن سامانه دفاعی گیاه ژن دفاعی فعال شده و باعث بسته شدن روزنه ها و رسوب کالوز در گیاه می شود یکی از این سیگنال ها از طریق Ca۲+ ایجاد می شود.

 

بهترین زمان مصرف کود کلسیم

کلسیم درون گیاه غیر متحرک است به همین دلیل کلسیم برای جذب و انتقال داخل گیاه متعلق به فرایند تعرق وابسته است تا زمانی که ریشه گیاه محلول خاک را جذب می کند جذب کلسیم هم انجام می شود کلسیم از طریق کانال های غشایی پلاسمایی ریشه جذب می شوند

عنصر کلسیم از طریق نوک ریشه های مویین که هنوز مریستم ثانویه تشکیل نشده و حلقه کاسپاری دور سلول های ریشه  شکل نگرفته قابل جذب است. بعد از تشکیل مریستم  ثانویه دیگر عنصر کلسیم  از ریشه قابل جذب نیست. بنابراین زمانی که گیاه ریشه زایی انجام می دهد و  تارهای کشنده در حال تشکیل شدن است جذب کلسیم به خوبی صورت می گیرد.

علت عدم جذب کلسیم

یکی از علت های کمبود کلسیم در گیاه کمبود این عنصر در خاک است در شرایطی که کمبود کلسیم در خاک  وجود داشته باشد بایستی بلافاصله این عنصر از طریق مصرف کود های با درصد کلسیم بالا مثل کود کلسیم ۲۷ درصد شوک و یا نیترات کلسیم با کیفیت تامین گردد در برخی از مواقع کلسیم در خاک وجود دارد اما به دلیل عدم وجود شرایط مناسب جذب صورت نمی گیرد.

رقابت بین عناصر غذایی در خاک نیز یکی دیگر از علت های عدم جذب عناصر غذایی می باشد خاک های   یا آب های شور به دلیل بالا بودن میزان سدیم در خاک مانع از جذب کلسیم می شود گیاهانی که با آب تلخ آبیاری می شوند به دلیل بالا بودن منیزیم آنها و قرار گرفتن در رقابت با این عنصر جذب کلسیم نیز با مشکل مواجه شده و در صورت جبران نشدن کلسیم مورد نیاز علایم کمبود نیز قابل مشاهده است

اگر میزان کلسیم در آب آبیاری  بیش از ۶۰ پی پی ام باشد و موانع محدود کننده جذب وجود نداشته باشد نیازی به تامین کلسیم از طریق کود های حاوی کلسیم نیست

جذب کلسیم همراه با تعرق امکان پذیر هست هر عاملی که در تعرق اختلال ایجاد کند جذب کلسیم نیز کاهش می یابد کمبود آب، دمای پایین، رطوبت بالا و هوای گرم و خشک باعث بسته شده روزنه ها و کاهش تعرق می گردد که در نهایت باعث کاهش جذب و انتقال کلسیم در گیاه می شود.

منیزیم، سدیم و کلسیم با هم رابطه آنتاگونیسمی دارند. یعنی با زیاد شدن یکی از این عناصر جذب دیگری با مشکل مواجه می شود  آب و خاک شور دارای غلظت بالای کاتیون های دو بار مثبت هستند کلسیم در این نوع خاک ها در رقابت شدید با این نوع کاتیون ها قرار می گیرد و مانع جذب کلسیم در این نوع خاک  ها می شوند.

کود دهی به گیاهان | کود کلسیم

همچنین در خاک‌های رسی و  فشرده به دلیل تهویه نا مناسب و عدم تبادلات گاز دی اکسید کربن در خاک محبوس شده و در ترکیب با کربنات خاک به بی‌کربنات تبدیل شده و سپس رسوب می گردد.

نقش کلسیم در گیاه

کلسیم در ساخت دیواره سلولی نقش دارد زمانی که  گیاه با کمبود کلسیم مواجه می شود در بافت های جدید در حال تشکیل مثل نوک ساقه و ریشه برگ ها جوان قسمت انتهایی میوه دچار بد شکلی شده و در برخی مواقع در میوه باعث پوسیدگی انتهایی میوه می شود. کلسیم همچنین در نفوذ پذیری غشا سلولی و حفظ و پایداری آن نقش دارد

علایم کمبود کلسیم

علایم کمبود کلسیم بیشتر در بافت های در حال رشد مثل برگهای انتهایی و میوه های جوان رخ می دهد یک نمونه شایع کمبود کلسیم پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی است میوه هایی که دچار کمبود کلسیم هستند به

زمان مصرف کود کلسیم در درختان میوه

گلها در درختان میوه تا دو هفته بعد از تشکیل  هنوز یک عضو رویشی محسوب می شوند در این زمان تغذیه گلها از طریق ریشه و آوند های چوبی انجام می شود. میوه ها پس از تشکیل میوه به عنوان یک اندام زایشی تلقی می شود و  از طریق آوند های آبکش تغذیه می شوند. تا زمانی که گلها و میوه از طریق آوند چوبی تغذیه می شوند تامین کلسیم به راحتی انجام می شود بعد از ان کلسیم می بایست از طریق آوندهای آبکش انتقال داده شود  پس تا دو هفته بعد از مرحله گلدهی جذب کلسیم از طریق ریشه به خوبی انجام می شود و بعد از آن بهتر است با محلول پاشی این عنصر تامین شود.

 برخی از مشکلات کمبود  کلسیم در گیاهان

پوسیدگی گلگاه گوجه‌فرنگی، سوختگی لبه برگ کاهو، پوسیدگی گلگاه هندوانه، کوچک شدن سایز میوه ، لکه تلخی سیب، کاهش خاصیت انبارداری کاهش کیفیت میوه از نشانه های کمبود کلسیم هستند.

افزایش خاصیت انبار داری میوه

درختانی که کلسیم مورد نیاز آن ها به خوبی تامین شده باشد  ضخامت دیواره سلولی میوه ها افزایش یافته و باعث افزایش خاصیت انبارداری آنها می شود. همچنین اگر قصد انبار کردن محصولات زراعی مثل گوجه، سیب زمینی و پیاز را دارید در برنامه کودی خود حتماً از کود حاوی کلسیم مثل کود کلسیم مایع شوک یا نیترات کلسیم استفاده کنید. میزان ماندگاری برخی از گیاهان مثل گل‌های شاخه بریده بسیار اهمیت دارد تازه ماندن روی قیمت و کیفیت آنها تاثیر زیادی دارد. پایین بودن غلظت کلسیم در این نوع گیاهان ماندگاری آنها را به شدت پایین می آورد. 

 جلوگیری از ریزش گل

 تحقیقات نشان داده که کلسیم با جلوگیری از سنتز اتیلن باعث افزایش عمر گلها می شود که این موضوع احتمال لقاح در گیاه را افزایش می دهد کلسیم  همچنین در رشد لوله گرد و جوانه زدن دانه گرده نقش مهمی ایفا می کند که خود این موضوع درصد تبدیل گل به میوه را افزایش می دهد.

یکی از مشکلات باغداران مناطق معتدل و سرد سرمازدگی بهاره است کاهش ناگهانی دما در اسفند و فروردین احتمال سرمازدگی را افزایش میوه استفاده از کود کلسیم شوک ۲۷ درصد پس از برداشت میوه و همچنین اب استارت میزان سرمازدگی را کاهش می دهد ایجاد مقاومت به سرما در گلها با افزایش ضخامت سلولی رخ می دهد.

 پوسیدگی گلگاه گوجه میوه

پوسیدگی گلگاه یکی از مشکلات فیزیولوژیکی است که در برخی گیاهان بروز می کند. پوسیدگی گلگاه میوه  به دلیل کمبود کلسیم یا عدم جذب کلسیم در گیاه ظاهر می شود و از علائم آن می توان به تغییر رنگ انتهای میوه خصوصاً در گیاهانی مثل گوجه فرنگی،هندوانه، بادمجان، فلفل و کدو و ... اشاره کرد، بروز علائم پوسیدگی گلگاه باعث کاهش کیفیت میوه و در نهایت کاهش بازار پسندی می‌گردد.


افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها

 بیشتر کلسیم جذب شده در دیواره سلولی گیاهان قرار می گیرد. افزایش مقادیر کلسیم دیواره سلولی باعث افزایش ضخامت و مقاومت دیواره سلولی می شود کمبود کلسیم در گیاهان باعث نفوذ راحت تر عومل بیماری زای قارچی مثل عامل پوسیدگی انباری محصولات غده ای مثل سیب زمینی، عامل پوسیدگی نرم کاهو می شود. وجود کلسیم در دیواره سلولی مانع شکستن پکتن ها توسط میکروارگانیسم ها شده  و میوه را از ورود عامل بیماری زا محافظت می‌نماید.  

افزایش مقاومت به تنش گرما و سرما

کلسیم روی فعالیت و کنترل روزنه ها نقش مستقیم دارد با بهبود  عملکرد روزنه ها و القای پروتئین‌های شوک حرارتی مقاومت گیاه به تنش دمایی را افزایش می یابد. از طرفی با افزایش ضخامت دیواره سلولی حساسیت گیاه را به دما های پایین کاهش می دهد.

بهترین کود کلسیم خارجی

کود های کلسیم زیادی در بازار با کیفیت های مختلفی عرضه می شود در تولید کود های ضد شوری اغلب از عنصر کلسیم استفاده می شود تا کلسیم موجود در آن در رقابت با سدیم قرار گیرد و جذب کلسیم افزایش و جذب سدیم کاهش یابد به این ترتیب اثر شوری در گیاه کاهش می یابد کود کلسیم با کیفیت بایستی خلوص بالا و جذب سریعی داشته باشند. کود هایی که با تکنولوژی نانو تولید شده اند ذرات بسیار ریزی دارند و به سرعت جذب گیاه می شوند این نوع کود ها اثرگذاری بسیار سریع و بالایی دارند.

۱-کود کلسیم مایع شوک ۲۷ درصد

کود کلسیم مایع شوک ۲۷ درصد یک محصول وارداتی شرکت پن آمریکا است. در تولید این محصول  از   تکنولوژی نانو استفاده شده است خلوص بالا جذب سریع و اثر گذاری زود هنگام آن به دلیل نانو بودن ان است این کود برای رفع کمبود کلسیم تمام گیاهان زراعی، سبزی و صیفی و باغی کاربرد دارد.  

مشخصات کود کلسیم شوک

برند: شوک

کمپانی: Pan American

کشور تولید کننده: آمریکا

ترکیبات: ۲۷% کلسیم

عملکرد: تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت گیاه و افزایش سایز میوه  

ویژگی: خلوص بالا، سرعت جذب بسیار بالا، رفع سریع کمبود کلسیم

بسته بندی: ۵ و ۲۰ لیتری

کود کلسیم شوک - کود کلسیم

نحوه مصرف کود کلسیم مایع شوک                  

تزریق در سیستم آبیاری: ۵ تا ۲۰ لیتر در هر هکتار

محلول‌پاشی: ۳  لیتر  در ۱۰۰۰ لیتر آب                      

 باغات: ۵۰ تا ۲۰۰ سی سی برای هر درخت                           

میزان مصرف کود با توجه به نوع محصول، نوع سیستم آبیاری، نحوه مصرف و شرایط خاک متفاوت است؛ قبل از هرگونه اقدام حتماً با کارشناسان ما مشورت کنید.

۲-کود کلسیم ۳۴ درصد بمب

کود کلسیم ۳۰ درصد بمب با کیفیت بالا  به خوبی کمبود کلسیم گیاهان را برطرف می کند. این کود برای تمامی گیاهان سبزی و صیفی گیاهان زراعی گلخانه و باغی مناسب است. کود کلسیم ۳۴ درصد بمب یکی از کود های حاوی کلسیم با درصد خلوص بالا است که به سرعت جذب گیاه شده و پس از چند روز  تاثیر خود را نشان میدهد. میزان مصرف کود کلسیم ۳۴ درصد در هر هکتار ۳ لیتر به صورت محلول پاشی و ۱۰ تا ۲۰ لیتر به صورت کود آبیاری می باشد.

مشخصات کود کلسیم ۳۴% بمب ۲۰ لیتری

نوع کود: مایع

عملکرد: افزایش رشد رویشی، افزایش گلدهی و تعداد میوه

نوع بسته بندی: گالن‌های ۲۰ لیتری

زمان مصرف: ابتدای فصل رشد تا قبل از برداشت

قابلیت استفاده: محلول پاشی و کود ابیاری

مناسب: گیاهان زراعی، باغی،سبزی و صیفی گیاهان اپارتمانی

کود کلسیم بمب | کود کلسیم