بذر

آفات و بیماری های هویج

بذر هویج اصلاح شده

هویج هماننده دیگر گیاهان زراعی میزبان بسیاری از آفات و بیماریهای گیاهی است درصورتی که هویج در معرض حمله بیماری قرار گیرد رشد گیاه تحت تاثیر قرار می گیرد اگر به موقع اقدام نشود عملکرد گیاه به شدت کاهش می یابد حمله برخی از آفات مثل کرم مفتولی به دلیل اینکه به ریشه هویج خسارت می زند علاوه بر اینکه باعث کاهش عملکرد می شود بازار پسندی نیز کاهش می یابد .

استفاده از بذر هویج اصلاح شده، تناوب زراعی ، تغذیه مناسب، آبیاری منظم و متعادل و رعایت اصول کاشت به پیشگیری و کاهش خسارت آفات و بیماری های هویج کمک می کند

مگس هویج

خسارت مگس هویج توسط لارو این آفت ایجاد می‌شود. لاروها رنگ زردی دارد. لارو مگس سفید از سنین اولیه از بافت‌های نرم هویج تغذیه می‌کند و با افزایش سن لارو به تمام قسمت‌های ریشه و غده خسارت می‌زند. پس‌از خسارت لارو دلیل فراهم بودن شرایط برای فعالیت قارچ‌ها حمله عوامل بیماریزای قارچی را هم داریم. از اوایل تابستان تا اوایل اواخر شهریور ماه این آفت می تواند به هویج خسارت بزند.

بذر هویج

 پیشگیری و کنترل لارو مگس هویج

 

 1. کنترل علف‌های هرز
 2. شخم عمیق قبل‌از کاشت
 3. ایجاد تناوب زراعی
 4. فاصله کشت مناسب

خسارت مگس هویج

مبارزه شیمیایی

پیشگیری بهترین و کم هزینه ترین راه کنترل آفات و بیماری هاست قبل از مصرف هر گونه سموم شیمیایی استفاده از روش های پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود آفات و بیماریها بسیار ضروری است. برخی از آفات با ورود کود های  دامی نپوسیده به مزرعه وارد می شوند حتما از کود های  دامی پوسیده یا کمپوست و ورمی کمپوست به جای کود های دامی تازه استفاده کنید.

مقاوم کردن گیاه با تغذیه مناسب یکی از راههای کاهش خسارت آفات و بیماری ها ست. آخرین مرحله برای مبارزه با آفات و بیماری ها مبارزه شیمیایی است نوع و میزان مصرف سموم شیمیایی با توجه به شرایط گیاه مرحله رشد گیاه و نوع و سن آفت  توصیه می شود. حتماً قبل از مصرف سموم توصیه شده از  گیاه پزشک با تجربه مشاوره بگیرید. جهت مبارزه شیمیایی استفاده از سموم  دیمیتوات، تری کلروفن، فوزالون و دلتا مترین می توان استفاده کرد.

سرخرطومی هویج

خسارت سرخرطومی هویج توسط لارو این سوسک ایجاد می‌شود حشره بالغ پس‌از تخم‌گذاری روی دمبرگ  خروج لار از تخم از ساقه و ریشه هویج تغذیه می‌کنند

بذر هویج

راه های پیشگیری و کنترل

 1. ایجاد تناوب زراعی
 2. کاشت به موقع
 3. تغذیه مناسب
 4. کنترل علف های هرز

 

  مبارزه شیمیایی

 1. دیمیتوات یک لیتر در هکتار
 2. کلرور پیریفوس یک و نیم لیتر در هکتار
 3. فوزالون یک ونیم لیتر در هکتار
 4. تری کلروفن یک و نیم لیتر در هکتار
 5. دلتا متری نیم لیتر در هکتار

 

کرم مفتولی

کرم سیمی یا مفتولی به گیاهان غدهای مثل سیب زمینی و هویج خسارت زیادی وارد می کند در صورتی که به موقع کنترل نشود می تواند بازار پسندی محصول را به شدت کاهش دهد. بیشتر خسارت توسط لارو این حشره بالغ ایجاد می‌شود پس از تخم گذاری حشره بالغ در خاک و خروج لارو بافت نرم گیاه جوان تغذیه می‌کند  سپس سنین اولیه این لارو از ریشه تغذیه می‌کند و سوراخ‌هایی به عمق ۲ تا ۵ میلی‌متر ایجاد می‌کند.

بذر هویج

  پیشگیری و کنترل کرم مفتولی هویج

 

 1. کنترل علف‌های هرز
 2. استفاده از تله‌های نوری برای گرفتن حشرات بالغ
 3. ایجاد تناوب زراعی
 4. آبیاری منظم

 مبارزه شیمیایی

برای مبارزه شیمیایی از دیمیتوات یک لیتر در هکتار،  کلرو پیریفوس یک و نیم لیتر در هکتار، تریکلروفن یک و نیم لیتر در هکتار، دلتا مترین نیم لیتر در هکتار استفاده کنید.

خسارت کرم مفتولی

آفت تریپس هویج

تریپس حشره‌ای سمج است که از برگ‌ها تغذیه می‌کند و موجب بدفرمی برگ‌ها می‌شود پس‌از خسارت روی برگ‌ها لکه‌های سفید یا نقره‌ای ایجاد می‌شود این حشرات از طوقه گیاه نیز تغذیه می‌کنند و باعث کوچک شدن غده‌ها می‌شود.

کنترل تریپس

تریپس توسط سموم شیمیایی دورسبان به میزان یک و نیم در هکتار، سیوانتو نیم لیتر در هکتار، موونتو ۷۵۰ سی سی در هکتار، موسپیلان نیم کیلو گرم در هکتار، استینگر ۷۵۰ گرم در هکتار، افوریا نیم لیتر در هکتار به خوبی کنترل می شود

خسارت تریپس هویج

بیماریهای هویج

بیماریهای مختلفی به بوته و ریشه هویج خسارت می زنند دو عامل دما و رطوبت در افزایش بیماریهای قارچی تاثیر گذار هستند آبیاری بیش از حد یکی از مهمترین راههای افزایش بیماریهای قارچی هویج است مصرف کود های دامی نپوسیده می تواند شرایط فعالیت عوامل بیماریزی قارچی را فراهم کند استفاده از بذر هویج مقاوم به بیماریهایی مثل سفیدک و الترناریا در کاهش خسارت موثر است. تناوب زراعی با گیاهانی که آفات و بیماری های مشترکی ندارند به کاهش جمعیت فات و بیمارهای هویج کمک می کند.

 سفیدک پودری هویج

یکی از شابع ترین بیماری های هویج سفیدک پودری است. سفیدک پودری به‌صورت پودر سفیدرنگی روی اندام‌های هوایی دیده می‌شود که به‌مرور و با پیشروی این بیماری لکه‌های نکروز ایجاد می‌شود، برگ‌های پیرتر که نزدیک سطح زمین هستند شرایط مساعدتری برای فعالیت این بیماری را دارند. از عوامل ایجاد این بیماری رطوبت و دمای بالا است که باعث گسترش این بیماری می‌شود.

سفیدک پودری هویج

پیشگیری و کنترل سفیدک

 1. کاهش رطوبت مزرعه و گلخانه با تنظیم دور آبیاری
 2. استفاده از ارقام مقاوم
 3. تغذیه با کود های حاوی پتاسیم و کلسیم

 

 کنترل شیمیایی

استفاده از سم پنکو نازل ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار، استروبی ۲۰۰ گرم در هکتار، دو مارک نیم لیتر در هکتار، کولیس نیم لیتر در هکتار، تری دی مورف ۷۰۰ سی‌سی در هکتار، بلکیوت ۷۵۰ گرم در هکتار و ار تیواتاپ یک لیتر در هکتار، سیدلی تاپ یک لیتر در هکتار ، کمو لوس ۳ کیلو گرم در هکتار ، سولفور ۳ کیلو گرم در هکتار برای کنترل این بیماری استفاده می‌شود.

 

بیماری پوسیدگی سیاه هویج

بیماری پوسیدگی سیاه هویج به برگ‌ها، طوقه و ریشه خسارت می‌زند علائم خسارت در محل اتصال دم‌برگ   قهوه‌ای تیره می‌شود. در صورت گسترش بیماری لکه‌هایی فرورفته روی ریشه ایجاد می‌شود و درنهایت در صورت عدم کنترل برگ‌ها از بین می‌روند.

خسارت پوسیدگی هویج

  پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی سیاه هویج

 1. استفاده از ارقام مقاوم
 2. ایجاد تناوب زراعی
 3. آبیاری منظم و بهبود سیستم آبیاری

جهت کنترل استفاده ازسم سیگنوم نیم کیلو در هکتار، توپسین ام یک کیلو گرم در هکتار، کلروتالونیل ۲ لیتر در هکتار، ارتیواتاپ ۱ لیتر در هکتار، کابریودو ۲ لیتر در هکتار، بلکیوت هفتصدو پنجاه گرم در هکتار می توان استفاده کرد

خسارت پوسیدگی سیاه هویج

بیماری پوسیدگی نرم باکتریایی هویج

این بیماری به اندام‌های گوشتی گیاه مثل غده خسارت وارد می‌کند در برخی مواقع به ساقه برگ و جوانه هم می‌تواند خسارت بزند در هویج آلودگی بیشتر روی ریشه‌ها اتفاق می‌افتد. زمانی‌که برش طولی ریشه به‌صورت مقطعی در غده ایجاد می‌شود حالت لهیدگی و لزجی بر روی غده مشاهده می‌شود به دلیل پوسیدگی ریشه ظاهر برگها زرد و بوته ضعیف می‌شود در این شرایط عناصر غذایی به خوبی جذب نمی‌شود و در نهایت باعث توقف رشد و مرگ گیاه می‌شود

پوسیدگی نرم باکتری های هویج

راه پیشگیری و مبارزه

 1. استفاده از ارقام مقاوم
 2. مدیریت آبیاری
 3. ایجاد زه‌کشی مناسب در بستر بذر
 4. کاهش مصرف کودهای ازته مثل اوره

خسارت پوسیدگی نرم هویج

  مبارزه شیمیایی

استفاده از اکسی کلرور مس ۳ کیلو در هکتار، بردوفیکس ۵ لیتر در هکتار، کوپر سیت سی ۳ کیلوگرم در هکتار، نور دوکس ۲ کیلو در هکتار، رد شیلد ۲ کیلو در هکتار، آلیادو ۲ کیلوگرم در هکتار

 

پوسیدگی خاکستری

پوسیدگی خاکستری در اواسط دوره کاشت رشد ظاهر می‌شود علائم این بیماری به‌صورت لکه‌های آب سوخته و زرد روی غده ظاهر می‌شود. یکی از بارزترین علائم این بیماری تشکیل فرورفتگی‌های افقی روی ریشه است که در ابتدا رنگ زرد دارد و درصورتی‌که بیماری پیشرفت کند رنگ تیره به خود می‌گیرد این فرورفتگی‌ها حدود یک سانتی‌متر قطر دارد در صورت خسارت این بیماری بازارپسندی محصول کاهش می‌یابد و باعث کاهش کیفیت محصول می‌شود

خسارت پوسیدگی خاکستری هویج

  راه پیشگیری و کنترل پوسیدگی خاکستری

 1. استفاده از ارقام مقاوم
 2. بهبود آبیاری
 3. زهکشی مناسب
 4. رعایت تناوب زراعی
 5. کاهش مصرف کودهای ازته

مبارزه شیمیایی

مصرف سموم الیت ۲ کیلو در هکتار، پروفایلر ۲ کیلو در هکتار، پروپاموکارب ۲ لیتر در هکتار، یونیفرم یک ونیم لیتر در هکتار میتواند به کنترل این بیماری کمک کند.

لکه برگی سرکوسپورایی هویج

این بیماری در ابتدا به شکل لکه‌های قهوه‌ای سوخته در اطراف برگ‌های هویج قابل‌مشاهده است که باعث پیچیدگی لبه‌ی برگ‌ها به سمت بالا می‌شود این لکه‌های قهوه‌ای که در مرکز آن حالت نکروز دارد زمانی‌که تعداد آن‌ها بیشتر شود تمام سطح برگ را دربرمی‌گیرد و بوته های هویج. در اثر این بیماری خشک می‌شود این بیماری به ساقه نیز حمله می‌کند و رنگ ساقه را به شکل خاکستری تیره یا قهوه‌ای تیره درمی‌آورد. شرایط مناسب برای رشد این بیماری آب‌وهوای گرم و مرطوب است

خسارت لکه برگی هویج

  پیشگیری و کنترل لکه برگی هویج

 

 1.  استفاده از ارقام مقاوم
 2.  ایجاد تناوب زراعی سه‌ساله
 3.   بذر مال کردن با قارچ‌کش ها

مبارزه شیمیایی

استفاده از سموم شیمیایی مانکوزب ۲ کیلو در هکتار، پروفایلر ۱ کیلو در هکتار، الیت دو کیلو در هکتار کوپروسیت سی به میزان سه کیلو در هکتار اینفینیتی یک لیتر در هکتار

 

نماتود هویج

علائم نماتودها در هویج ایجاد غده‌های ریز بر روی ریشه می‌باشد که با ایجاد کلونی باعث از بین رفتن تارهای کشنده می‌شود و در نهایت جذب عناصر غذایی با مشکل مواجه می‌شوند یکی از مشکلات خسارت نماتود هویج بدشکلی و چند شاخه شدن ریشه هویج است که کیفیت این محصول را کاهش می‌دهد درصورتی‌که بیماری نماتود کنترل نشود به دلیل اینکه ریشه ها خسارت می‌بینند جذب عناصر غذایی با مشکل مواجه می‌شود و گیاه خشک می‌شود.از علائم اولیه بر روی برگ‌ها ایجاد پژمردگی و همانند علائم تنش خشکی بر روی برگ‌ها است.

خسارت نماتد هویج

   پیشگیری و کنترل

نماتود در خاک‌های شنی و مناطقی که آب‌وهوای گرمی دارند خسارت بیشتر است. مبارزه با نماتود بسیار سخت است. بهترین راه برای جلوگیری از خسارت نماتود در هویج  پیشگیری از ورود نمادها به مزرعه است استفاده از کودهای دامی آلوده و رعایت نکردن بهداشت مزرعه باعث شیوع نماتود در مزرعه می‌شود برخی از سموم مثل نمیسین، نما کور، ولوم و تریگو در کنترل این بیماری می‌تواند تا حدی مؤثر باشد

اصلاح خاک های ضعیف با افزایش ماده الی خاک و بهبود حاصلخیزی خاک به رشد بهتر ریشه و اندام هوایی کمک می کند. یکی از راههای افزایش ماده الی خاک استفاده از کود های دامی فراوری شده مثل کمپوست و ورمی کمپوست است. افزایش ماده آلی خاک شرایط را برای جذب بهتر عناصر غدایی در خاک فراهم می کند قبل از کاشت بذر می توان از این نوع کود ها به عنوان کود زیر کشت مورد استفاده کرد.

 

کنترل علف هرز هویج

کنترل علف هرز در مزارع هویج یکی از مشکلات تولیدکنندگان این محصول است. با استفاده از سموم علف‌کش قبل‌از کاشت و پس از سبز شدن علف های هرز به خوبی کنترل می شوند برخی از کشاورزان از روش مکانیکی با استفاده از کارگر و تراکتور اقدام به حذف علف های هرز می کنند وجود علف ای هرز در مزرعه باعث کاهش رشد محصول و بدشکل شدن ریشه هویج می گردد

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.